کبیری

کبیری
مصطفی کبیری کناری متولد سال ۱۳۶۷ در شهرستان فریدونکنار (استان مازندران) ، دبیر فیزیک دبیرستان های شهرستان کلاردشت با سوابق تحصیلی کارشناسی رشته دبیری فیزیک در دانشگاه مازندران و کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد در دانشگاه تربیت مدرس تهران هستم . هدف از ایجاد این سایت برای من ، ایجاد یک محیطی آموزشی کارآمد است که در آن دانش آموزان بتوانند فیزیک را به صورت پایه ای و مفهومی بیاموزند .

کمیت های برداری و برآیند بردارها ۱

در یک دسته بندی دیگر، کمیت های فیزیکی به سه دسته کمیت های نرده ای (عددی)، کمیت های برداری و تانسورها (در مقاطع تحصیلی بالاتر فرا گرفته خواهد شد) تقسیم می شوند . کمیت نرده ای : کمیت هایی که فقط دارای بزرگی هستند . مانند کمیت طول، مساحت، دما و … کمیت برداری : کمیتی است که علاوه بر ...

ادامه مطلب

قانون پایستگی انرژی

قانون پایستگی انرژی

قانون پایستگی انرژی : انرژی خلق یا نابود نمی شود ، بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود یا از جسمی به جسم دیگر منتقل می شود . هنگامی که جسمی از ارتفاعی رها می شود ، انرژی پتانسیل گرانشی جسم به انرژی جنبشی جسم تبدیل می شود و همچنین مقداری از انرژی اولیه آن صرف غلبه بر ...

ادامه مطلب

انرژی درونی

انرژی درونی یک جسم ، مجموع انرژی های ذره های تشکیل دهنده ی آن است . معمولا افزایش انرژی درونی یک جسم با افزایش دمای جسم همراه است . هر چه تعداد ذرات یک جسم بیشتر و انرژی هر ذره بالاتر باشد ، انرژی درونی آن جسم بیشتر است . هنگامی که یک اتومبیل ترمز می کند ، انرژی جنبشی ...

ادامه مطلب

انرژی پتانسیل گرانشی

انرژی پتانسیل گرانشی

انرژی ای که هر جسم به دلیل قرار گرفتن در ارتفاع نسبت به سطح زمین دارد را انرژی پتانسیل گرانشی گویند . تبدیل یکاهای مورد نیاز برای فرمول انرژی جنبشی : مثال ۱ : انرژی پتانسیل گرانشی سنگی به جرم ۱۰ کیلوگرم که در ارتفاع ۵۰ متری از سطح زمین روی تپه ای قرار دارد ، چند ژول است ؟ ...

ادامه مطلب

معادله حالت ترمودینامیکی

معادله حالت ترمودینامیکی : علم ترمودینامیک : علمی است که به مطالعه ی رابطه بین کار و گرما و چگونگی تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد . در ترمودینامیک از کمیت های P و V و T استفاده می شود که همگی کمیت های ماکروسکوپیک ( کمیت هایی که وضعیت ماده را در مقیاس بزرگ توصیف می کنند) هستند . ...

ادامه مطلب

تبدیل یکا های SI

تبدیل یکا های SI  : هر گاه در اندازه گیری ها با اندازه های بزرگ و کوچک مواجه می شویم ، می توان از پیشوندهایی که در جدول زیر لیست شده است ، استفاده کرد . روش اول : گاهی اوقات نیاز است تا این اندازه گیری ها را به یکا های کوچکتر و بزرگتر تبدیل کنیم . برای اینکار ...

ادامه مطلب

دقت اندازه گیری

دقت اندازه گیری : کمترین مقداری را که یک وسیله می تواند اندازه بگیرد ، را دقت اندازه گیری گویند . در اندازه گیری ها ، عدد بدست آمده نمی تواند مقداری کمتر از دقت اندازه گیری آن وسیله داشته باشد . به عنوان مثال نمی توان با یک خط کش با دقت یک میلی متر ( مدرج به میلی ...

ادامه مطلب

کمیت ها و یکاهای اصلی و فرعی در فیزیک

مقایسه یک کمیت با یکای اندازه گیری آن کمیت را اندازه گیری گویند . یکای هر کمیت باید به گونه ای انتخاب شود که در شرایط فیزیکی تعیین شده تغییر نکند و در دسترس باشد . یکی از مجموعه یکاهای مورد توافق بین المللی را به اختصار مجموعه یکاهای SI می نامند . (SI: The International System of Units) انواع ...

ادامه مطلب

آهنگ مصرف انرژی

آهنگ مصرف انرژی : میزان انرژی مصرف شده در مدت زمان معین را ، آهنگ مصرف انرژی گویند به طور مثال وقتی گفته می شود ،  آهنگ انرژی مصرفی برای به آرامی راه رفتن ۱۶ کیلوژول بر دقیقه است یعنی : با مصرف ۱۶ کیلوژول انرژی می توان یک دقیقه به آرامی راه رفت . یا به عبارت دیگر می ...

ادامه مطلب

کتاب فیزیک پیش دانشگاهی رشته علوم ریاضی

کتاب فیزیک دوره پیش دانشگاهی ( سال چهارم دبیرستان)  برای رشته علوم ریاضی ، با آخرین تغییرات (سال تحصیلی ۹۳-۹۴) ، را می توانید از اینجا دانلود کنید . یکی از مواد درسی در مقطع دبیرستان های (متوسطه دوره دوم)  ایران که در سال چهارم تدریس می شود ، این کتاب است . کتاب فیزیک پیش دانشگاهی رشته علوم ریاضی دارای ...

ادامه مطلب