کنکور – فیزیکفا http://physicfa.ir آموزش فیزیک دبیرستان و کنکور Thu, 24 May 2018 21:11:51 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.10 http://physicfa.ir/wp-content/uploads/2014/08/cropped-favicon-150x150.png کنکور – فیزیکفا http://physicfa.ir 32 32 پاسخ تشریحی سوالات فیزیک کنکور سراسری ۹۶ http://physicfa.ir/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-96/ http://physicfa.ir/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-96/#respond Mon, 21 Aug 2017 11:17:56 +0000 http://physicfa.ir/?p=6950 فیزیک کنکور سراسری ۹۶ سوالات فیزیک کنکور سراسری سال ۹۶ به همراه پاسخ تشریحی سوالات برای رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک آماده دانلود است. در این مجموعه سوالات درس فیزیک کنکور سراسری داخل کشور و کنکور سراسری خارج از کشور برای دو رشته تجربی و ریاضی به همراه پاسخ تشریحی آن توسط …

نوشته پاسخ تشریحی سوالات فیزیک کنکور سراسری ۹۶ اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
فیزیک کنکور سراسری ۹۶

phy konkor96 pasokh پاسخ تشریحی سوالات فیزیک کنکور سراسری 96

سوالات فیزیک کنکور سراسری سال ۹۶ به همراه پاسخ تشریحی سوالات برای رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک آماده دانلود است. در این مجموعه سوالات درس فیزیک کنکور سراسری داخل کشور و کنکور سراسری خارج از کشور برای دو رشته تجربی و ریاضی به همراه پاسخ تشریحی آن توسط اساتید مجرب فیزیک در سطح کشور قرار داده شده است. دانش آموزان با مطالعه پاسخ ها می توانند به دانش خوبی از چگونگی سوالات کنکور سراسری و روش های حل آن ها دست یابند تا موجب موفقیت در کنکور سال های بعد برایشان گردد. همواره یکی از منابع اصلی کنکور، سوالات کنکور سال های گذشته است و باید با مطالعه دقیق آن به روش های طرح سوال توسط طراحان کنکور پی برد. سپس با تمرین بیشتر در حل سوالات مشابه کنکور سراسری می توانید به تسلط بالایی از مباحث دست یافته و در مرحله بعد سرعت تست زدن و به پاسخ صحیح رسیدن را افزایش دهید.

 

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی فیزیک کنکور سراسری ۹۶ رشته علوم تجربی (داخل)

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی فیزیک کنکور سراسری ۹۶ رشته ریاضی و فیزیک (داخل)

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی فیزیک کنکور سراسری ۹۶ رشته علوم تجربی (خارج)

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی فیزیک کنکور سراسری ۹۶ رشته ریاضی و فیزیک (خارح)

نوشته پاسخ تشریحی سوالات فیزیک کنکور سراسری ۹۶ اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-96/feed/ 0
پاسخ تشریحی سوالات فیزیک کنکور سراسری ۹۵ http://physicfa.ir/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-95/ http://physicfa.ir/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-95/#respond Mon, 21 Aug 2017 09:41:01 +0000 http://physicfa.ir/?p=6954 فیزیک کنکور سراسری ۹۵ سوالات فیزیک کنکور سراسری سال ۹۵ به همراه پاسخ تشریحی سوالات برای رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک آماده دانلود است. در این مجموعه سوالات درس فیزیک کنکور سراسری داخل کشور و کنکور سراسری خارج از کشور برای دو رشته تجربی و ریاضی به همراه پاسخ تشریحی آن توسط …

نوشته پاسخ تشریحی سوالات فیزیک کنکور سراسری ۹۵ اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
فیزیک کنکور سراسری ۹۵

phy konkor95 pasokh پاسخ تشریحی سوالات فیزیک کنکور سراسری 95

سوالات فیزیک کنکور سراسری سال ۹۵ به همراه پاسخ تشریحی سوالات برای رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک آماده دانلود است. در این مجموعه سوالات درس فیزیک کنکور سراسری داخل کشور و کنکور سراسری خارج از کشور برای دو رشته تجربی و ریاضی به همراه پاسخ تشریحی آن توسط اساتید مجرب فیزیک در سطح کشور قرار داده شده است. دانش آموزان با مطالعه پاسخ ها می توانند به دانش خوبی از چگونگی سوالات کنکور سراسری و روش های حل آن ها دست یابند تا موجب موفقیت در کنکور سال های بعد برایشان گردد. همواره یکی از منابع اصلی کنکور، سوالات کنکور سال های گذشته است و باید با مطالعه دقیق آن به روش های طرح سوال توسط طراحان کنکور پی برد. سپس با تمرین بیشتر در حل سوالات مشابه کنکور سراسری می توانید به تسلط بالایی از مباحث دست یافته و در مرحله بعد سرعت تست زدن و به پاسخ صحیح رسیدن را افزایش دهید.

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی فیزیک کنکور سراسری ۹۵ رشته علوم تجربی (داخل)

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی فیزیک کنکور سراسری ۹۵ رشته ریاضی و فیزیک (داخل)

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی فیزیک کنکور سراسری ۹۵ رشته علوم تجربی (خارج)

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی فیزیک کنکور سراسری ۹۵ رشته ریاضی و فیزیک (خارح)

نوشته پاسخ تشریحی سوالات فیزیک کنکور سراسری ۹۵ اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-95/feed/ 0
جزوه کنکور فیزیک http://physicfa.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9/ http://physicfa.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9/#respond Sat, 15 Oct 2016 19:12:28 +0000 http://physicfa.ir/?p=2019 جزوه کنکور فیزیک وبسایت فیزیکفا با توجه به درخواست کاربران فیزیکفا ، توسط مصطفی کبیری تهیه شده است . در این جزوه کنکور فیزیک سعی بر این شده که مفاهیم فیزیک به صورت کامل و البته مناسب کنکور گنجانده شود. و از بسیاری از مطالب که مناسب کنکور سال های اخیر نیست ، پرهیز شده …

نوشته جزوه کنکور فیزیک اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
جزوه کنکور فیزیک وبسایت فیزیکفا با توجه به درخواست کاربران فیزیکفا ، توسط مصطفی کبیری تهیه شده است .

jk kabiri physicfa جزوه کنکور فیزیک

در این جزوه کنکور فیزیک سعی بر این شده که مفاهیم فیزیک به صورت کامل و البته مناسب کنکور گنجانده شود. و از بسیاری از مطالب که مناسب کنکور سال های اخیر نیست ، پرهیز شده است . در درس فیزیک کنکور سراسری در سال های اخیر ، موفقیت در آشنایی با انواع سوالات هر مبحث است که هدف این جزوه نیز به همین صورت است . چند سالی هست که در درس فیزیک از روش ها و روابط تستی استفاده نمی شود و هدف طراحان سوال فقط مفاهیم قید شده در کتاب درسی است . اما بسیاری از جزوه هایی که شما تهیه می کنید حاوی این روش هایی است که قرار نیست برای شما استفاده ای داشته باشند و با بزرگ نمایی این روابط که هیچ کاربردی در کنکور های سال اخیر ندارند ، سعی بر جلب توجه دارند. در صورتی که ما در این جزوه کنکور فیزیک ، شما را با انواع سوالات هر مبحث و روش حل آن ، توسط طرح سوالات و تمرین های متنوع ، آشنا می کنیم . برخی از مثال ها از چند روش حل شده تا هم با مفاهیم اصلی درس آشنا شوید و هم روش سریع حل مساله را یاد بگیرید . در ادامه این مطلب می توانید نمونه هایی از این جزوه ها که توسط مدیریت فیزیکفا (مصطفی کبیری) تهیه شده اند ، را دانلود کنید و در صورت نیاز می توانید جزوه های اصلی را تهیه کنید .

در خواندن این جزوه ها ما به شما توصیه می کنیم ، ابتدا مفاهیم را خوانده و مثال های آن را بخوانید . سعی نکنید همان ابتدا مثال ها را خودتان حل کنید بلکه ابتدا پاسخ های ما را بخوانید تا با نحوه ی صحیح حل مساله و مفهوم بکار رفته در سوال ، آشنا شوید . دقت کنید نکات این جزوه در متن پاسخ سوالات قید شده تا نحوه استفاده از نکات را با حل مثال ببینید ، چون نتیجه بهتری را خواهد داشت . پس از استخراج روش حل مساله و نکات از این مطالعه خود ، سعی کنید یکبار خودتان مثال هایی را که مطالعه کردید ، حل کنید تا مطالب در ذهن شما تثبیت شود . پس از آن به حل تمرین های هر مبحث بپردازید و تمام تلاش خود را بکنید تا آن ها را حل کنید . چرا که نکات و روش حل آن تمرین در مثال های جزوه قید شده است . با استفاده از پاسخ نامه کلیدی تمرین ها ، به صحیح یا اشتباه بودن پاسخ خود پی ببرید و در صورت اشتباه مجددا به نکات استخراجی خود رجوع کنید.

یادتان باشد ، موفقیت در درس فیزیک کنکور سراسری در آشنایی با انواع سوالات هر مبحث و روش حل آن است و مطمئن باشید این جزوه ها به شما در این موفقیت کمک خواهد کرد .

دانش آموزانی که از طریق ما این جزوه را دریافت کرده اند ، با مطالعه آن درصد های بالایی را در درس فیزیک کنکور سراسری در چهار سال اخیر بدست آورده اند ، که این در صد ها باعث قبولی آن ها در رشته های دلخواه آنان شده است .

دانلود نمونه جزوه کنکور :

دانلود نمونه جزوه فصل نور و بازتاب نور

دانلود نمونه جزوه کنکور نوسان

 

رمز عبور فایل های فشرده :   physicfa.ir   (با حروف کوچک)

 

دانلود جزوه های کنکور فیزیک به صورت فصل به فصل :

فیزیک اول :

فیزیک دوم :

 

فیزیک سوم :

 

فیزیک پیش دانشگاهی :

 

رمز عبور فایل های فشرده :   physicfa.ir   (با حروف کوچک)

فصل های دیگر بزودی قرار داده خواهد شد …

نوشته جزوه کنکور فیزیک اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9/feed/ 0