ترمودینامیک – فیزیکفا http://physicfa.ir آموزش فیزیک دبیرستان و کنکور Thu, 24 May 2018 21:11:51 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.10 http://physicfa.ir/wp-content/uploads/2014/08/cropped-favicon-150x150.png ترمودینامیک – فیزیکفا http://physicfa.ir 32 32 جدول روابط ترمودینامیک http://physicfa.ir/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9/ http://physicfa.ir/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9/#respond Thu, 10 Nov 2016 17:18:37 +0000 http://physicfa.ir/?p=2903 جدول روابط ترمودینامیک و طریقه استفاده از آن برای حل مساله های ترمودینامیک امتحانات نهایی و کنکور سراسری برای حل همه مساله های ترمودینامیک (به غیر از ماشین گرمایی و یخچال ) کافیست جدول زیر را کاملا به ذهن بسپارید: در این جدول همه روابط مورد نیاز شما برای حل مساله های امتحان نهایی و …

نوشته جدول روابط ترمودینامیک اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
جدول روابط ترمودینامیک و طریقه استفاده از آن برای حل مساله های ترمودینامیک امتحانات نهایی و کنکور سراسری

ph10 s1r termo masale janval 00 جدول روابط ترمودینامیک

برای حل همه مساله های ترمودینامیک (به غیر از ماشین گرمایی و یخچال ) کافیست جدول زیر را کاملا به ذهن بسپارید:

ph3 s1r termo formolha جدول روابط ترمودینامیک

در این جدول همه روابط مورد نیاز شما برای حل مساله های امتحان نهایی و کنکور سراسری در مبحث ترمودینامیک ، مرتب شده است و با به ذهن سپردن آن و مشاهده مثال های زیر که به کمک این جدول حل شده اند و همچنین حل تمرین های این قسمت ، می توانید به تسلط کافی برسید .

به مثال های زیر و پاسخ آنها توجه کنید :

مثال ۱: در شکل روبه رو ، یک مول کامل تک اتمی را از طریق دو فرآیند a و b از دمای T1 به دمای T2=600 K رسانده ایم .

ph10 s1r termo masale janval 01 جدول روابط ترمودینامیک

الف) دمای گاز در حالت A چند کلوین است ؟

ب) تغییر انرژی درونی گاز در فرآیند b را بر حسب ژول بدست آورید.

پ) تغییر انرژی درونی گاز در فرآیندهای a و b را با هم مقایسه کنید.

حل مثال ۱:

ph10 s1r termo masale janval 02 جدول روابط ترمودینامیک

 

مثال ۲: نمودار زیر مربوط به ۱ مول گاز کامل تک اتمی است .

ph10 s1r termo masale janval 03 جدول روابط ترمودینامیک

الف) نوع فرایند AB و BC را تعیین کنید .

ب) گرمای مبادله شده در فرآیند AB چند ژول است ؟

پ) اگر در حالت C حجم گاز ۰٫۰۱ متر مکعب باشد ، فشار گاز در این حالت چند پاسکال است ؟

ت) اندازه انرژی درونی گاز در حالت های B و C را با هم مقایسه کنید.

حل مثال ۲:

ph10 s1r termo masale janval 04 جدول روابط ترمودینامیک

 

مثال ۳: شکل زیر ، چرخه گاز کامل تک اتمی را نشان می دهد . اگر در فرآیند بی درروی bc انرژی درونی ۱۰۰۰ ژول کاهش یابد ، کل گرمای مبادله شده در چرخه چند ژول است ؟

ph10 s1r termo masale janval 05 جدول روابط ترمودینامیک

حل مثال ۳:

ph10 s1r termo masale janval 06 جدول روابط ترمودینامیک

با توجه به جدول روابط ترمودینامیک که در بالا آمده است و مثال های حل شده ، به تمرین های زیر پاسخ دهید :

تمرین ۱: چرخه زیر مربوط به ۰٫۵ مول گاز کامل تک اتمی و فرایند CA ، هم دماست .

ph10 s1r termo masale janval 07 جدول روابط ترمودینامیک

الف) دما در فرایند CA  چند کلوین است ؟

ب) کار انجام شده روی دستگاه در فرایند AB چند ژول است ؟

تمرین ۲: ۰٫۵ مول گاز تک اتمی چرخه ای مطابق شکل را طی می کند .

ph10 s1r termo masale janval 08 جدول روابط ترمودینامیک

الف) کار انجام شده در کل چرخه چقدر است ؟

ب) گاز در فرآیند BC چند ژول گرما با محیط مبادله می کند ؟

تمرین ۳: اگر نمودار (P-T) ی ۵ مول گاز کامل A به حجم ۱۰ لیتر و n مول گاز کامل B به حجم ۱۶ لیتر به صورت شکل زیر باشد ، n چند مول است ؟

ph10 s1r termo masale janval 09 جدول روابط ترمودینامیک

تمرین ۴: مطابق شکل زیر ، مقداری گاز کامل ، طی فرایندی از حالت i به حالت f می رسد .

ph10 s1r termo masale janval 10 جدول روابط ترمودینامیک

الف) آیا فرایند هم دماست ؟

ب) کار انجام شده روی گاز مثبت است یا منفی ؟

ج) گاز گرما گرفته یا از دست داده است ؟

تمرین ۵: نمودار (P-V) ی یک گاز کامل تک اتمی مطابق شکل زیر است . گرمایی که گاز در فرایند abc با محیط مبادله می کند، چند ژول است ؟

ph10 s1r termo masale janval 11 جدول روابط ترمودینامیک

 

دانلود حل تمرین های جدول روابط ترمودینامیک :

نوشته جدول روابط ترمودینامیک اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9/feed/ 0
نمونه سوال امتحانی ترمودینامیک http://physicfa.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9/ http://physicfa.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9/#respond Thu, 13 Nov 2014 11:03:58 +0000 http://physicfa.ir/?p=430 نمونه سوال امتحانی ترمودینامیک فیزیک سوم دبیرستان و پایه دهم برای رشته ریاضی و فیزیک دانش آموزان عزیز دقت داشته باشید که ابتدا مطالب آموزشی سایت و کتاب درسی خود را با دقت مطالعه کنید . سپس به سوالات این امتحان پاسخ دهید تا اینگونه خود را محک بزنید و از دانسته های خود مطمئن …

نوشته نمونه سوال امتحانی ترمودینامیک اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
نمونه سوال امتحانی ترمودینامیک فیزیک سوم دبیرستان و پایه دهم برای رشته ریاضی و فیزیک

q ph3 s1 termo1 نمونه سوال امتحانی ترمودینامیک

دانش آموزان عزیز دقت داشته باشید که ابتدا مطالب آموزشی سایت و کتاب درسی خود را با دقت مطالعه کنید . سپس به سوالات این امتحان پاسخ دهید تا اینگونه خود را محک بزنید و از دانسته های خود مطمئن شوید .شما می توانید مباحثی از قبیل فرآیند های خاص (هم حجم ، هم فشار ، هم دما ، بی دررو) و ماشین های گرمایی و یخچال ها را در فیزیکفا با حل مثال و تمرین مشاهده کنید .

دانلود نمونه سوال های امتحانی ترمودینامیک :

دانلود نمونه سوال ترمودینامیک (کبیری)

دانلود نمونه سوال ترمودینامیک (گلستانه)

 

پاسخ نمونه سوال های امتحانی ترمودینامیک  :

پاسخ نمونه سوال ترمودینامیک (کبیری) : بزودی

 

نوشته نمونه سوال امتحانی ترمودینامیک اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9/feed/ 0
یخچال ها http://physicfa.ir/%db%8c%d8%ae%da%86%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7/ http://physicfa.ir/%db%8c%d8%ae%da%86%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7/#respond Sat, 08 Nov 2014 15:53:41 +0000 http://physicfa.ir/?p=417 یخچال ها : دستگاهی که گرما را از منبع سرد می گیرد و با انجام کار ، آن را به منبع گرم می دهد . طرح واره یخچال : که رابطه زیر بین آنها برقرار است : ضریب عملکرد یخچال ها با رابطه زیر بدست می آید : قانون دوم ترمودینامیک به بیان یخچال : …

نوشته یخچال ها اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
یخچال ها : دستگاهی که گرما را از منبع سرد می گیرد و با انجام کار ، آن را به منبع گرم می دهد .

طرح واره یخچال :

ph3 s1 yakhchal 3 یخچال ها

که رابطه زیر بین آنها برقرار است :

ph3 s1 yakhchal 4 یخچال ها

ضریب عملکرد یخچال ها با رابطه زیر بدست می آید :

ph3 s1 yakhchal 5 یخچال ها

قانون دوم ترمودینامیک به بیان یخچال : گرما به طور خود به خود از جسم سرد به جسم گرم منتقل نمی شود .

نکته : در یخچال های خانگی گرما از مواد غذایی داخل یخچال (منبع سرد) گرفته می شود و به فضای خارج یخچال ( منبع گرم) می دهد و در کولرهای گازی گرما از فضای داخل اتاق (منبع سرد) گرفته می شود و به فضای بیرون از خانه ( منبع گرم) داده می شود .

مثال : توان یک یخچال ۲۵۰ وات و ضریب عملکرد آن ۴ است . چه مدت طول می کشد تا در این یخچال ۲ کیلوگرم آب ۴۰ درجه به آب ۱۰ درجه تبدیل شود ؟ (C=4200)

حل مثال :

ph3 s1 yakhchal 2 یخچال ها

تمرین ۱: ضریب عملکرد یخچالی ۴ است و در هر چرخه ۲۰۰ ژول کار از محیط می گیرد .

الف) این یخچال در هر چرخه چند ژول گرما از منبع سرد می گیرد ؟

ب) یخچال در هر چرخه چند ژول گرما به منبع گرم می دهد ؟

تمرین ۲: ضریب عملکرد یخسازی ۴ است . این یخساز در هر دقیقه نیم کیلوگرم آب ۲۰ درجه را به صفر درجه تبدیل می کند .

الف) چه مقدار گرما در هر دقیقه باید از آب گرفته شود ؟

ب) توان موتور یخساز را حساب کنید .(c=4200)

حل تمرین ها :

نوشته یخچال ها اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%db%8c%d8%ae%da%86%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7/feed/ 0
ماشین های گرمایی http://physicfa.ir/%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c/ http://physicfa.ir/%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c/#respond Fri, 07 Nov 2014 08:13:13 +0000 http://physicfa.ir/?p=404 ماشین های گرمایی : با فرض آرمانی بودن همه فرآیندها در ماشین های گرمایی ، مقداری گرما از منبع گرم گرفته می شود و مقداری از آن را به کار تبدیل می کند و باقی آن را به منبع سرد می دهد . طرح واره ماشین های گرمایی : که رابطه زیر برقرار است : …

نوشته ماشین های گرمایی اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
ماشین های گرمایی : با فرض آرمانی بودن همه فرآیندها در ماشین های گرمایی ، مقداری گرما از منبع گرم گرفته می شود و مقداری از آن را به کار تبدیل می کند و باقی آن را به منبع سرد می دهد .

طرح واره ماشین های گرمایی :

ph3 s1 3 mashingarma 1 ماشین های گرمایی

که رابطه زیر برقرار است :

ph3 s1 3 mashingarma 2 ماشین های گرمایی

بازده ماشین های گرمایی از رابطه زیر بدست می آید :

ph3 s1 3 mashingarma 3 ماشین های گرمایی

با توجه به رابطه فوق و از آنجایی که گرمایی که دستگاه از منبع گرم می گیرد ، همواره بیشتر از گرمایی است که دستگاه به منبع سرد می دهد ، بازده ماشین گرمایی همواره کمتر از یک خواهد بود .

ph3 s1 3 mashingarma 4 ماشین های گرمایی

قانون دوم ترمودینامیک به بیان ماشین گرمایی : ممکن نیست دستگاه چرخه ای را بپیماید که در طی آن مقداری از گرما از منبع گرم جذب و تمام آن را به کار تبدیل کند .

قضیه کارنو : بیشترین بازده هر ماشین گرمایی متعلق به ماشین گرمایی است که با چرخه کارنو کار کند .

چرخه کارنو :

ph3 s1 3 mashingarma 8 ماشین های گرمایی

بازده ماشین کارنو که بین دو دمای منبع گرم و سرد کار می کند ، از رابطه زیر بدست می آید :

ph3 s1 3 mashingarma 5 ماشین های گرمایی

همواره برای هر ماشین گرمایی رابطه زیر برقرار است :

ph3 s1 3 mashingarma 6 ماشین های گرمایی

مثال : یک ماشین گرمایی در هر چرخه ۵۰۰ J گرما از منبع گرم دریافت کرده و ۱۰۰J کار انجام می دهد .

الف) بازده ماشین گرمایی چقدر است ؟ ب) چه مقدار گرما در هر چرخه تلف می شود ؟

حل مثال :

ph3 s1 3 mashin 5 ماشین های گرمایی

تمرین ۱: دمای چشمه سرد یک ماشین گرمایی که با چرخه کارنو کار می کند ۳۰۰ کلوین است و بازده آن ۰/۴ است . اگر دمای چشمه گرم آن ۱۰۰ کلوین افزایش یابد ، بازده آن چقدر خواهد شد ؟

تمرین ۲: یک ماشین گرمایی کارنو بین دو منبع با دماهای ۳۰۰K و ۵۰۰K کار می کند . و در هر چرخه ۸۰۰۰ زول گرما از منبع گرم دریافت می کند .

الف) بازده این ماشین چند درصد است ؟

ب) در هر چرخه دستگاه چند ژول کار انجام می دهد و چه مقدار گرما به منبع سرد انتقال می یابد؟

حل تمرین ها :

[physmem] دانلود حل تمرین های ماشین گرمایی [/physmem]

 

نوشته ماشین های گرمایی اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c/feed/ 0
فرآیندهای خاص ۲ http://physicfa.ir/%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b5/ http://physicfa.ir/%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b5/#comments Sat, 25 Oct 2014 16:27:27 +0000 http://physicfa.ir/?p=346 فرآیندهای خاص ۲: نکته : مساحت سطح زیر نمودار P-V نشان دهنده کار انجام شده است . اگر افزایش حجم داشته باشیم علامت کار منفی و اگر کاهش حجم داشته باشیم ، علامت کار مثبت است . نکته : همواره برای یک گاز کامل روابط زیر برقرار است : فرآیند هم دما : یکی دیگر …

نوشته فرآیندهای خاص ۲ اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
فرآیندهای خاص ۲:

نکته : مساحت سطح زیر نمودار P-V نشان دهنده کار انجام شده است . اگر افزایش حجم داشته باشیم علامت کار منفی و اگر کاهش حجم داشته باشیم ، علامت کار مثبت است .

1 2 khas 14 فرآیندهای خاص 2

نکته : همواره برای یک گاز کامل روابط زیر برقرار است :

1 2 khas 19 فرآیندهای خاص 2

فرآیند هم دما : یکی دیگر از فرآیندهای خاص ، فرآیند هم دماست کهدر این فرآیند دستگاه در ارتباط با منبع گرم است ، به همین دلیل دمای آن در طول فرآیند ثابت می ماند . به طور مثال هنگامی که گاز متراکم می شود ، دمای آن افزایش می یابد و گاز مقداری گرما به منبع گرم می دهد تا دمای آن با دمای منبع یکسان شود .

در این فرآیند چون دما ثابت می ماند و از آنجایی که انرژی درونی فقط تابع دمای مطلق گاز است ، انرژی درونی سیستم تغییری نمی کند . یعنی

1 2 khas 20 فرآیندهای خاص 2

نمودارهای فرآیند هم دما :

۱- نمودار P-T

1 2 khas 22 فرآیندهای خاص 2

۲- نمودار V-T

1 2 khas 21 فرآیندهای خاص 2

۳- نمودار P-V

1 2 khas 23 فرآیندهای خاص 2

فرآیند بی دررو : در این فرآیند دستگاه عایق بندی می شود و بین دستگاه و محیط گرمایی مبادله نمی شود .و تراکم یا انبساط گاز یا خیلی آهسته یا خیلی سریع انجام می گیرد .

مقدار گرما در فرآیند بی دررو صفر است .

1 2 khas 24 فرآیندهای خاص 2

نمودار فرآیند بی دررو :

1 2 khas 23 فرآیندهای خاص 2

مثال : در نمودار زیر کدام فرآیند هم دما و کدام فرآیند بی دررو است ؟

1 2 khas 25 فرآیندهای خاص 2

پاسخ : در انبساط هم دما فشار گاز کاهش می یابد ولی چون گاز با یک منبع گرم در تماس است ، مقداری گرما از منبع گرما می گیرد و در نتیجه کاهش فشار کمتری در مقایسه با فرآیند بی دررو که در طی آن گاز گرما نمی گیرد ، دارد . در نتیجه فرآیند ۱ هم دماست و فرآیند ۲ بی دررو است .

نکته : همواره فرآیندی که شیب خط مماس بر آن بیشتر باشد ، بی دررو است .

چرخه ترمودینامیکی : در صورتی گه دستگاه ، پس از طی چند فرآیند به حالت اولیه خود برگردد می گوییم دستگاه یک چرخه را طی کرده است .

1 2 khas 26 فرآیندهای خاص 2

نکته : مساحت داخل چرخه ، نشان دهنده کار چرخه است . در صورتی که چرخه ساعتگرد بود ، علامت کار منفی است و در صورتی که چرخه پادساعتگرد بود ، علامت کار مثبت است .

نکته : برای هر چرخه

1 2 khas 27 فرآیندهای خاص 2مثال : چرخه ی مقابل مربوط به ۰٫۵ مول گاز کامل تک اتمی است و فرآیند BC یک فرآیند هم دما است . ( در نمودار فشار بر حسب اتمسفر و حجم بر حسب لیتر است )

الف ) در فرآیند هم دما ، دمای گاز چند کلوین است ؟

ب) در حالت B حجم گاز چند لیتر است ؟

ج) در فرآیند AB گرمای مبادله شده با محیط را حساب کنید .

1 2 khas 28 فرآیندهای خاص 2

حل مثال :

1 2 khas 33 فرآیندهای خاص 2

همه روابط ترمودینامیک برای همه فرایند ها را می توانید در جدول روابط ترمودینامیک مشاهده کنید .

تمرین ۱: در نمودار P-V زیر ۲ مول گاز کامل دو اتمی مطابق شکل زیر داده شده است .کار و گرمای مبادله شده در چرخه را تعیین کنید .

1 2 khas 29 فرآیندهای خاص 2

تمرین ۲: شکل روبرو چرخه گازی را نشان می دهد . تغییر انرژی درونی گاز وقتی از مسیر abc از a به c برود برابر ۲۰۰- ژول است . وقتی گاز از c به d می رود ، ۱۸۰ ژول و وقتی از d به a می رود ، ۸۰ ژول گرما می گیرد . وقتی گاز از c به d برود ، چقدر کار انجام داده است ؟

1 2 khas 30 فرآیندهای خاص 2

تمرین ۳: چرخه مقابل مربوط به ۰٫۵ مول گاز کامل تک اتمی است .

الف) در حالت B دمای گاز چند کلوین است ؟

ب) در فرآیند AB گرمای مبادله شده با محیط چقدر است ؟

ج) در فرآیند CA کار انجام شده روی دستگاه را محاسبه کنید .

1 2 khas 31 فرآیندهای خاص 2

تمرین ۴: در چرخه زیر فرآیند CA بی دررو است . جدول زیر را با کلمات ( افزایش،ثابت،کاهش) پر کنید .

1 2 khas 32 فرآیندهای خاص 2

1 2 khas 34 فرآیندهای خاص 2

 

حل تمرین ها :

 

نوشته فرآیندهای خاص ۲ اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b5/feed/ 2
فرآیند های خاص ۱ (هم حجم،هم فشار) http://physicfa.ir/ph3-s1-2-khas1/ http://physicfa.ir/ph3-s1-2-khas1/#respond Mon, 20 Oct 2014 19:55:17 +0000 http://physicfa.ir/?p=338 فرآیند های خاص : هم حجم ، هم فشار ، هم دما، بی دررو فرآیند هم حجم : در این فرآیند حجم گاز ثابت می ماند و با افزایش فشار ، افزایش دما خواهیم داشت . کار در فرآیند هم حجم صفر است . گرما در فرآیند هم حجم از رابطه های زیر بدست می …

نوشته فرآیند های خاص ۱ (هم حجم،هم فشار) اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
فرآیند های خاص : هم حجم ، هم فشار ، هم دما، بی دررو

1 2 khas 0 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

فرآیند هم حجم : در این فرآیند حجم گاز ثابت می ماند و با افزایش فشار ، افزایش دما خواهیم داشت .

کار در فرآیند هم حجم صفر است .

1 2 khas 2 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

گرما در فرآیند هم حجم از رابطه های زیر بدست می آید :

1 2 khas 3 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

تغییر انرژی درونی در فرآیند هم حجم از رابطه زیر بدست می آید :

1 2 khas 4 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

در روابط بالا مقدار گرمای ویژه مولی در حجم ثابت ، به صورت تقریبی برای گازهای تک اتمی و دو اتمی و چند اتمی به صورت زیر است :

1 2 khas 15 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

نمودارهای فرآیند هم حجم :

1 2 khas 6 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

1 2 khas 5 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

1 2 khas 7 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

فرآیند هم فشار : در این فرآیند فشار گاز ثابت می ماند . و با افزایش حجم ، افزایش دما خواهیم داشت .

کار در فرآیند هم فشار از رابطه زیر بدست می آید :

1 2 khas 8 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

گرما در فرآیند هم فشار از روابط زیر بدست می آید :

1 2 khas 9 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

تغییر انرژی درونی در فرآیند هم فشار از رابطه زیر بدست می آید :

1 2 khas 10 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

در روابط بالا مقدار گرمای ویژه مولی در فشار ثابت ، به صورت تقریبی برای گازهای تک اتمی و دو اتمی و چند اتمی به صورت زیر است :

1 2 khas 16 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

نمودارهای فرآیند هم فشار :

1 2 khas 12 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

1 2 khas 11 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

1 2 khas 13 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

مثال : مقداری گاز کامل کامل تک اتمی مطابق شکل زیر از حالت a به حالت c انتقال می یابد .بدست آورید :

1 2 khas 117 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

الف) کار انجام شده روی دستگاه در فرآیند bc

ب) گرما داده شده به دستگاه در مسیر ab

حل مثال :

1 2 khas 118 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

 

نوشته فرآیند های خاص ۱ (هم حجم،هم فشار) اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/ph3-s1-2-khas1/feed/ 0
قانون اول ترمودینامیک و انرژی درونی http://physicfa.ir/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9/ http://physicfa.ir/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9/#respond Mon, 20 Oct 2014 19:39:49 +0000 http://physicfa.ir/?p=315 قانون اول ترمودینامیک و انرژی : انرژی درونی : انرژی درونی ماده برابر است با مجموع انرژی های جنبشی و پتانسیل ذرات تشکیل دهنده ی آن ماده نکته : برای گاز کامل انرژی درونی فقط تابع دمای مطلق گاز است . قانون اول ترمودینامیک : که در این رابطه Q مقدار گرمای مبادله شده بین …

نوشته قانون اول ترمودینامیک و انرژی درونی اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
قانون اول ترمودینامیک و انرژی :

انرژی درونی : انرژی درونی ماده برابر است با مجموع انرژی های جنبشی و پتانسیل ذرات تشکیل دهنده ی آن ماده

نکته : برای گاز کامل انرژی درونی فقط تابع دمای مطلق گاز است .

قانون اول ترمودینامیک :

1 2 khas 00 قانون اول ترمودینامیک و انرژی درونی

که در این رابطه Q مقدار گرمای مبادله شده بین دستگاه و محیط است و W کار انجام شده روی محیط یا روی دستگاه است .

اگر گرما از محیط وارد دستگاه شود Q>0 و اگر گرما از دستگاه وارد محیط شود Q<0 خواهد بود .

در صورتی که دستگاه روی محیط کار انجام دهد W<0 و در صورتی که محیط روی دستگاه کار انجام دهد W>0 است .

نوشته قانون اول ترمودینامیک و انرژی درونی اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9/feed/ 0
معادله حالت ترمودینامیکی http://physicfa.ir/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/ http://physicfa.ir/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/#respond Sun, 17 Aug 2014 10:47:57 +0000 http://physicfa.ir/?p=166 معادله حالت ترمودینامیکی : علم ترمودینامیک : علمی است که به مطالعه ی رابطه بین کار و گرما و چگونگی تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد . در ترمودینامیک از کمیت های P و V و T استفاده می شود که همگی کمیت های ماکروسکوپیک ( کمیت هایی که وضعیت ماده را در مقیاس بزرگ …

نوشته معادله حالت ترمودینامیکی اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
معادله حالت ترمودینامیکی :

علم ترمودینامیک : علمی است که به مطالعه ی رابطه بین کار و گرما و چگونگی تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد .

در ترمودینامیک از کمیت های P و V و T استفاده می شود که همگی کمیت های ماکروسکوپیک ( کمیت هایی که وضعیت ماده را در مقیاس بزرگ توصیف می کنند) هستند . رابطه ی بین این کمیت ها را معادله حالت ترمودینامیکی گویند .

1 1 halat 1 معادله حالت ترمودینامیکی

P در این معادله فشار گاز است و یکای آن پاسکال (pa) است . V نشان دهنده حجم گاز است و یکای آن متر مکعب است . T دمای گاز بر حسب کلوین است . n مقدار گاز بر حسب مول و R ثابت عمومی گازهاست .

1 1 halat 2 معادله حالت ترمودینامیکی

n از رابطه زیر بدست می آید :

1 1 halat 3 معادله حالت ترمودینامیکی

که در آن m جرم گاز بر حسب گرم و M جرم مولکولی بر حسب گرم بر مول است .

برای n مول گاز کامل رابطه ی زیر همواره مقدار ثابتی دارد:

1 1 halat 4 معادله حالت ترمودینامیکی

در نتیجه می توان نوشت :

1 1 halat 5 معادله حالت ترمودینامیکی

1 1 halat xam 499x1024 معادله حالت ترمودینامیکی

تمرین های معادله حالت :

1 1 halat tamrin 688x1024 معادله حالت ترمودینامیکی

حل تمرین ها :

[physmem] دانلود حل تمرین های معادله حالت [/physmem]

 

نوشته معادله حالت ترمودینامیکی اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/feed/ 0