فیزیک و اندازه گیری – فیزیکفا http://physicfa.ir آموزش فیزیک دبیرستان و کنکور Thu, 24 May 2018 21:11:51 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.10 http://physicfa.ir/wp-content/uploads/2014/08/cropped-favicon-150x150.png فیزیک و اندازه گیری – فیزیکفا http://physicfa.ir 32 32 چگالی مواد http://physicfa.ir/%da%86%da%af%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af/ http://physicfa.ir/%da%86%da%af%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af/#comments Mon, 24 Oct 2016 16:34:02 +0000 http://physicfa.ir/?p=2368 چگالی مواد  : اگر ماده همگنی دارای جرم m و حجم V باشد ، چگالی آن به صورت زیر بدست می آید : یکای چگالی در SI کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m3) است . یکی دیگر از یکاهای متداول چگالی ، گرم بر سانتی متر مکعب (g/cm3) است . نکته : هنگامی که چند مایع …

نوشته چگالی مواد اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
چگالی مواد  :

ph10 s1 chegali 00 چگالی مواد

اگر ماده همگنی دارای جرم m و حجم V باشد ، چگالی آن به صورت زیر بدست می آید :

ph10 s1 chegali 01 چگالی مواد

یکای چگالی در SI کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m3) است .

یکی دیگر از یکاهای متداول چگالی ، گرم بر سانتی متر مکعب (g/cm3) است .

نکته : هنگامی که چند مایع مخلوط نشدنی را در یک ظرف می ریزیم ، مایعی که چگالی بیشتری دارد ، پایین تر قرار می گیرد .

ph10 s1 chegali 02 چگالی مواد

در شکل فوق داریم :

ph10 s1 chegali 03 چگالی مواد

اگر چند فلز را با چگالی های متفاوت را با یکدیگر مخلوط کنیم ، چگالی آلیاژ بدست آمده از رابطه ی زیر بدست می آید :

ph10 s1 chegali 04 چگالی مواد

البته اگر در صورت مخلوط شدن ، حجم مجموعه چند ماده تغییر کند ، باید تغییر بوجود آمده را در مخرج کسر اعمال کرد . ( به مثال ۳ توجه کنید)

مثال ۱: چگالی خون ۱٫۰۵ g/cm3  است . جرم ۴٫۷۰  لیتر خون چند کیلوگرم است ؟

حل مثال ۱:

ph10 s1 chegali 05 چگالی مواد

مثال ۲: یک قطعه فلز به جرم ۹۰ گرم را درون آب در داخل استوانه ای می اندازیم .قطعه فلز کاملا در آب فرو می رود و سطح آب درون استوانه به اندازه ی ۱/۲ سانتی متر بالا می آید.اگر سطح مقطع داخلی استوانه ۱۰ سانتی متر مربع باشد، چگالی فلز چند گرم بر سانتی متر مکعب است ؟

حل مثال ۲ :

ph10 s1 chegali 06 چگالی مواد

مثال ۳:  ۲۰۰ گرم از فلز A به چگالی ۵ گرم بر سانتی متر مکعب را با ۲۰۰ گرم از فلز B با چگالی ۸ گرم بر سانتی متر مکعب مخلوط می کنیم. اگر حجم مجموعه ی دو ماده پس از مخلوط شدن ۵ سانتی متر مکعب کم شود، چگالی مخلوط بدست آمده چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟

حل مثال ۳:

ph10 s1 chegali 07 چگالی مواد

تمرین های چگالی مواد را حل کنید :

تمرین ۱: جرم مجسمه برنزی ۴۰ کیلوگرم و حجم آن ۰٫۰۵ متر مکعب است . اگر چگالی برنز ۸۰۰۰ kg/m3 باشد ، حجم فضای خالی درون مجسمه چقدر است ؟

تمرین ۲: چگالی مایع A ، نصف چگالی مایع B است . اگر جرم ۱۷۵۰ سانتی متر مکعب از مایع A برابر با ۱۴۰۰ گرم باشد ، جرم ۸۵۰ سانتی متر مکعب از مایع B چند گرم است ؟

تمرین ۳: درون ظرفی لبریز از مایعی به چگالی ۶۰۰ g/lit ، قطعه فلز توپری را به آرامی فرو می بریم ، اگر جرم مایع سرریز شده ۰٫۷۵  جرم فلز باشد ، چگالی فلز چند g/cm3 است ؟

تمرین ۴: ۳ لیتر آب به چگالی ۱kg/lit با ۲ لیتر مایع به چگالی ۱٫۵ kg/lit مخلوط می شود .هر گاه تغییر حجم صورت نگیرد ، چگالی مخلوط بدست آمده را بر حسب kg/lit بدست آورید .

تمرین ۵: در مخلوطی از آب و یخ ، مقداری یخ ذوب می شود و حجم مخلوط ۵ سانتی متر مکعب کاهش می یابد . جرم یخ ذوب شده چند گرم است ؟ (چگالی آب ۱ g/cm3 و چگالی یخ ۰٫۹ g/cm3 است)

تمرین ۶: درون یک قطعه طلا با حجم ظاهری ۱۲ cm3 و جرم ۱۹۹٫۵ g ، حفره ای وجود دارد . اگر چگالی طلا ۱۹۰۰۰ kg/m3 باشد ، حجم حفره ی خالی چند سانتی متر مکعب است ؟

تمرین ۷: گلوله ای توپر با جرم ۵۰۰ گرم و با چگالی ۴ g/cm3 را داخل یک ظرف که پر از مایعی با چگالی ۲ g/cm3 است ، می اندازیم . چند گرم مایع از این ظرف بیرون می ریزد ؟

حل تمرین های چگالی مواد :

نوشته چگالی مواد اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%da%86%da%af%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af/feed/ 1
نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم فصل اندازه گیری http://physicfa.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2/ http://physicfa.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2/#respond Wed, 19 Oct 2016 19:27:36 +0000 http://physicfa.ir/?p=2219 نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم فصل اول : اندازه گیری یک نمونه سوال امتحانی برای فیزیک دهم از فصل اول یعنی اندازه گیری در فیزیک برای دانش آموزان آماده کرده ایم تا با چگونگی سوالات این فصل که مطالب جدیدی را نسبت به قبل دربر گرفته ، آشنایی پیدا کنند. ابتدا مطالب فیزیکفا در مورد …

نوشته نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم فصل اندازه گیری اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم فصل اول : اندازه گیری

ph10 s1 andazegiri soal pasokh نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم فصل اندازه گیری

یک نمونه سوال امتحانی برای فیزیک دهم از فصل اول یعنی اندازه گیری در فیزیک برای دانش آموزان آماده کرده ایم تا با چگونگی سوالات این فصل که مطالب جدیدی را نسبت به قبل دربر گرفته ، آشنایی پیدا کنند.

ابتدا مطالب فیزیکفا در مورد این فصل که لینک آن در زیر آمده را با دقت مطالعه کنید . سپس نمونه سوال امتحانی را حل کنید و در پایان با پاسخ های ما مطابقت دهید تا به مشکلات خود پی ببرید .

تبدیل یکا های SI

تبدیل زنجیره ای

خطای اندازه گیری و دقت اندازه گیری و گزارش اندازه گیری با خط کش ، کولیس و ریز سنج

تخمین مرتبه بزرگی

 

دانلود نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم فصل اول (کبیری) :

[physmem] دانلود نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم فصل اول (کبیری) [/physmem]

 

دانلود پاسخ نمونه سوال فیزیک دهم فصل اول (کبیری) :

نوشته نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم فصل اندازه گیری اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2/feed/ 0
تخمین مرتبه بزرگی در فیزیک http://physicfa.ir/%d8%aa%d8%ae%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9/ http://physicfa.ir/%d8%aa%d8%ae%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9/#respond Sun, 16 Oct 2016 14:46:52 +0000 http://physicfa.ir/?p=2050 تخمین مرتبه بزرگی در فیزیک : برخی اوقات برای شناخت بهتر یک موضوع و کمیت های وابسته به آن ، نیاز داریم اندازه ای هر چند غیر دقیق (تقریبی) را در علم یا حتی زندگی روزمره خود به کار ببریم . برای این کار از فرآیند تخمین یا برآورد استفاده می کنیم . معمولا در …

نوشته تخمین مرتبه بزرگی در فیزیک اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
تخمین مرتبه بزرگی در فیزیک :

برخی اوقات برای شناخت بهتر یک موضوع و کمیت های وابسته به آن ، نیاز داریم اندازه ای هر چند غیر دقیق (تقریبی) را در علم یا حتی زندگی روزمره خود به کار ببریم . برای این کار از فرآیند تخمین یا برآورد استفاده می کنیم .

ph10 s1 takhmin 00 تخمین مرتبه بزرگی در فیزیک

معمولا در موارد زیر تخمین می زنیم :

  • دقت بالا در محاسبه ها ، اهمیت چندانی نداشته باشد
  • زمان کافی برای محاسبه های دقیق نداشته باشیم
  • همه یا بخشی از داده های مورد نیاز ، در دسترس ما نباشد

نوعی از تخمین که در فیزیک کاربرد زیادی دارد ، تخمین مرتبه بزرگی نامیده می شود.

در تخمین مرتبه بزرگی ، ابتدا همه اعداد به صورت نمادگذاری علمی نوشته می شوند و آنگاه از قاعده زیر استفاده می کنیم:

ph10 s1 takhmin 01 تخمین مرتبه بزرگی در فیزیک

به مثال های زیر توجه کنید :

ph10 s1 takhmin 02 تخمین مرتبه بزرگی در فیزیک

مثال : شهر رشت با مساحتی حدود ۱۸۰ کیلومتر مربع در زمینی مسطح و هموار در شمال ایران واقع است . در یک روز طوفانی حدود ۱۰ میلی متر باران در این شهر باریده است . مرتبه بزرگی تعداد قطره های باران را در این روز طوفانی تخمین بزنید.

حل مثال:

ph10 s1 takhmin 03 تخمین مرتبه بزرگی در فیزیک

تمرین ۱: مرتبه بزرگی تعداد نفس هایی را که یک شخص در طول عمرش می کشد ، تخمین بزنید.

تمرین ۲: مرتبه بزرگی تعداد پلک هایی را که چشم یک شخص در طول عمرش می زند ، تخمین بزنید.

تمرین ۳: مصرف روزانه ی نفت خام در جهان ۸۰ میلیون بشکه و حجم تمام ذخایر نفتی جهان ۱٫۲۴ * ۱۰۱۲ بشکه است . اگر مصرف نفت به همین شکل ادامه پیدا کند ، تخمین بزنید پس از چند سال تمام ذخایر نفتی جهان به پایان می رسد ؟

تمرین ۴: بارش سالیانه در کره ی زمین ۸۶۰ میلی متر گزارش شده است . حجم کل آب ناشی از بارش سالیانه ، بر حسب لیتر ، را تخمین بزنید .زمین کره ای به شعاع ۶۴۰۰ کیلومتر است .

تمرین ۵: فرض کنید در ایران از هر ده شیر آب یکی خراب است و آب به صورت قطره قطره از آن چکه می کند(در هر دو ثانیه یک قطره). حجم کل آبی که از این راه در طی یک شبانه روز در کل ایران هدر می رود ، را بر حسب لیتر تخمین بزنید. قطر هر قطره آب را ۰٫۵ سانتی متر فرض کنید . در ایران ۲۰ میلیون خانه وجود دارد که به صورت میانگین هر خانه سه شیر آب دارد .

حل تمرین ها :

نوشته تخمین مرتبه بزرگی در فیزیک اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d8%aa%d8%ae%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9/feed/ 0
حل تمرین های فیزیک دهم – اندازه گیری http://physicfa.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/ http://physicfa.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/#respond Sun, 09 Oct 2016 14:34:20 +0000 http://physicfa.ir/?p=1855 حل تمرین های فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی فصل اول : فیزیک و اندازه گیری قبل از حل تمرین ها مطالب زیر را با دقت مطالعه کنید: تبدیل یکا های SI تبدیل زنجیره ای خطای اندازه گیری و دقت اندازه گیری و گزارش اندازه گیری با خط کش ، …

نوشته حل تمرین های فیزیک دهم – اندازه گیری اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
حل تمرین های فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و فیزیک و علوم تجربیph10 s1 tamrin andaze حل تمرین های فیزیک دهم   اندازه گیری

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری

قبل از حل تمرین ها مطالب زیر را با دقت مطالعه کنید:

تبدیل یکا های SI

تبدیل زنجیره ای

خطای اندازه گیری و دقت اندازه گیری و گزارش اندازه گیری با خط کش ، کولیس و ریز سنج

تخمین مرتبه بزرگی

 

مباحث تمرین ها : دانش بنیادی و مدل سازی در فیزیک ، اندازه گیری و کمیت های فیزیکی و دستگاه بین المللی یکاها، دقت و خطا ،تخمین مرتبه بزرگی ،چگالی

دانش آموزان عزیز قبل از مشاهده پاسخ تمرین ها ، حتما خودتان سعی کنید تا تمرین ها را حل کنید و سپس با پاسخ هایی که در اختیار شما قرار داده ایم ، آنها را مقایسه کنید تا از درستی حل خود اطمینان پیدا کنید .

دانلود حل تمرین های پایان فصل فیزیک دهم :

 

نوشته حل تمرین های فیزیک دهم – اندازه گیری اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/feed/ 0
خطای اندازه گیری و دقت اندازه گیری http://physicfa.ir/%d8%ae%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%82%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/ http://physicfa.ir/%d8%ae%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%82%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/#comments Mon, 19 Sep 2016 11:24:13 +0000 http://physicfa.ir/?p=1693 خطای اندازه گیری و دقت اندازه گیری : در اندازه گیری کمیت های فیزیکی همواره عدم قطعیت و خطا وجود دارد . عوامل زیر در افزایش دقت اندازه گیری نقش مهمی را ایفا می کنند: ۱ ) دقت وسیله اندازه گیری : یکی از عوامل مهم در دقت اندازه گیری ، دقت و حساسیت وسیله …

نوشته خطای اندازه گیری و دقت اندازه گیری اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
خطای اندازه گیری و دقت اندازه گیری :

در اندازه گیری کمیت های فیزیکی همواره عدم قطعیت و خطا وجود دارد .

phys10 s1 deghatokhata 00 خطای اندازه گیری و دقت اندازه گیری

عوامل زیر در افزایش دقت اندازه گیری نقش مهمی را ایفا می کنند:

۱ ) دقت وسیله اندازه گیری :

یکی از عوامل مهم در دقت اندازه گیری ، دقت و حساسیت وسیله اندازه گیری است . برای مثال ، دقت خط کشی که تا میلی متر مدرج شده ، بیشتر از دقت خط کشی است که تا سانتی متر مدرج شده است.

نکته: خطای اندازه گیری توسط وسیله های درجه بندی شده ، نصف کمینه تقسیم بندی مقیاس آن وسیله است .

phys10 s1 deghatokhata 01 خطای اندازه گیری و دقت اندازه گیری

در شکل بالا خط کش بالایی به سانتی متر مدرج شده بنابراین خطای این وسیله ۰٫۵ cm است که در گزارش ، عدد خوانده شده را با مثبت منفی  خطا جمع می کنیم . و در خط کش پایینی که به میلی متر مدرج شده خطای اندازه گیری ۰٫۵ mm است .

نکته : خطای اندازه گیری توسط وسیله های رقمی (دیجیتال) ، یک واحد از آخرین رقمی است که می خوانند.

phys10 s1 deghatokhata 02 خطای اندازه گیری و دقت اندازه گیری

در شکل بالا ، دماسنجی که عدد ۲۶٫۸ را نشان می دهد ، دارای خطای ۰٫۱ C  است و دماسنجی که عدد ۳۲ را نشان می دهد ، دارای خطای ۱ C است.

۲ ) مهارت شخص آزمایشگر :

در شکل زیر نتیجه اندازه گیری از منظر A و C خطا را افزایش می دهد در حالی که گزارش شخص B دقت بیشتری دارد.

phys10 s1 deghatokhata 03 خطای اندازه گیری و دقت اندازه گیری

 

۳ ) تعداد دفعات اندازه گیری :

برای کاهش خطا در اندازه گیری هر کمیت ، معمولا اندازه گیری آن را چند بار تکرار می کنیم و از آن ها میانگین می گیریم . البته اعدادی که فاصله زیادی با دیگر نتایج دارند را در نظر نمی گیریم . چون به وضوح مشخص است که این رقم به اشتباه اندازه گیری شده است . مانند شکل زیر

phys10 s1 deghatokhata 04 خطای اندازه گیری و دقت اندازه گیری

گزارش نتیجه اندازه گیری :

رقم هایی را که بعد از اندازه گیری یک کمیت فیزیکی ثبت می کنیم ، رقم های با معنا گویند . که در این گزارش رقم آخر معمولا غیر قطعی و حدسی می باشد . مثلا برای خط کشی که به سانتی متر مدرج شده است اگر نقطه بین دو عدد ۴ و ۵ باشد نمی توان به طور دقیق عدد بین آن را بیان کرد از اینرو آنرا حدس می زنیم و سپس برای گزارش عدد آن را با مثبت منفی خطای اندازه گیری خط کش جمع می کنیم . به شکل زیر توجه کنید و چگونگی گزارش یک اندازه گیری را بیاموزید .

phys10 s1 deghatokhata 05 خطای اندازه گیری و دقت اندازه گیری

توجه داشته باشید که تعداد ارقام بعد از ممیز عدد گزارش شده با تعداد ارقام بعد ممیز خطا باید یکسان باشد.

به تمرین زیر و پاسخ های آن توجه کنید تا با چگونگی گزارش نتیجه اندازه گیری و رقم حدسی آشنایی بیشتری پیدا کنید .

phys10 s1 deghatokhata 06 خطای اندازه گیری و دقت اندازه گیری

نحوه خواندن و گزارش نتیجه اندازه گیری با کولیس :

کولیس ها درای دو مقیاس اصلی و مقیاس ورنیه هستند . برای خواندن نتیجه ابتدا باید ببینید صفر ورنیه در کجای مقیاس اصلی قرار گرفته و آن عدد را از روی مقیاس اصلی بخوانید . سپس به دنبال اولین انطباق بین درجه بندی مقیاس ورنیه با مقیاس اصلی بگردید و با توجه به دقت کولیس آن عدد را از روی مقیاس ورنیه بخوانید و با عدد قبلی جمع کنید . سپس عدد بدست آمده را با مثبت منفی خطای اندازه گیری کولیس که نصف دقت کولیس می باشد ، جمع کنید . به شکل های زیر توجه کنید که در آنها نحوه خواندن کولیس با دقت های مختلف را شرح می دهیم .

phys10 s1 deghatokhata 07 خطای اندازه گیری و دقت اندازه گیری

phys10 s1 deghatokhata 08 خطای اندازه گیری و دقت اندازه گیری

phys10 s1 deghatokhata 091 خطای اندازه گیری و دقت اندازه گیری

نحوه خواندن و گزارش نتیجه اندازه گیری با ریز سنج :

ریز سنج ها دارای دو قسمت درجه بندی شده هستند یکی روی بدنه اصلی و دیگری رو استوانه مدرج چرخان .

برای گزارش نتیجه اندازه گیری ریز سنج ابتدا عدد روی بدنه اصلی را می خوانیم و سپس عدد روی استوانه مدرج چرخان که روبروی محور اصلی ریز سنج قرار گرفته بر حسب دقت ریز سنج می خوانیم و با عدد قبلی جمع می کنیم . سپس عدد بدست آمده را با مثبت منفی خطای اندازه گیری ریز سنج که نصف دقت ریز سنج می باشد ، جمع می کنیم . به شکل زیر توجه کنید که در آن نحوه خواندن ریزسنج با دقت ۰٫۰۱ mm را شرح می دهد .

phys10 s1 deghatokhata 10 خطای اندازه گیری و دقت اندازه گیری

 

آموزش تعیین دقت کولیس :

 

آموزش تعیین دقت ریزسنج :

نوشته خطای اندازه گیری و دقت اندازه گیری اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d8%ae%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%82%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/feed/ 17
تبدیل زنجیره ای http://physicfa.ir/%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/ http://physicfa.ir/%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/#comments Sat, 17 Sep 2016 10:44:52 +0000 http://physicfa.ir/?p=1668 تبدیل زنجیره ای : در این روش ، اندازه کمیت را در یک عامل تبدیل (نسبتی از یکاها که برابر یک است) ضرب می کنیم . به مثال های زیر توجه کنید : دقت داشته باشید عامل تبدیل را طوری انتخاب کنید که فقط یکای خواسته شده در پایان باقی بماند و بقیه یکاها از …

نوشته تبدیل زنجیره ای اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
تبدیل زنجیره ای : در این روش ، اندازه کمیت را در یک عامل تبدیل (نسبتی از یکاها که برابر یک است) ضرب می کنیم .

phys10 s1 tabdilz 00 تبدیل زنجیره ای

به مثال های زیر توجه کنید :

phys10 s1 tabdilz 01 تبدیل زنجیره ای

دقت داشته باشید عامل تبدیل را طوری انتخاب کنید که فقط یکای خواسته شده در پایان باقی بماند و بقیه یکاها از صورت و مخرج خط بخورند.

تمرین های زیر را حل کنید و سپس با پاسخ ها تطابق دهید و مشکلات خود را رفع کنید .

تمرین ۱: با توجه به اطلاعات زیر به پرسش های زیر پاسخ دهید:

۱ خروار =۱۰۰  من تبریز

۱ من تبریز=۴۰  سیر =۶۴۰  مثقال

۱ مثقال =۲۴  نخود =۹۶  گندم

۱ مثقال = ۴/۸۶ گرم

الف)۱۰ مثقال چند گرم است ؟

ب) ۱۰ گرم چند سیر است ؟

ج) ۵۰ کیلوگرم چند خروار است ؟

د) ۱۰۰ من تبریز چند گندم است ؟

 

تمرین ۲: مسافتی را که نور در مدت یک سال در خلا طی می کند، یک سال نوری گویند و آنرا را با ly نشان می دهند. فاصله زمین تا خورشید چند سال نوری است ؟

تمرین ۳:جاهای خالی را پر کنید .

phys10 s1 tabdilz 02 تبدیل زنجیره ای

 

دانلود حل تمرینات :

 

نوشته تبدیل زنجیره ای اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/feed/ 2
تبدیل یکا های SI http://physicfa.ir/%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%db%8c%da%a9%d8%a7-si/ http://physicfa.ir/%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%db%8c%da%a9%d8%a7-si/#comments Sat, 16 Aug 2014 09:34:21 +0000 http://physicfa.ir/?p=145 تبدیل یکا های SI  : هر گاه در اندازه گیری ها با اندازه های بزرگ و کوچک مواجه می شویم ، می توان از پیشوندهایی که در جدول زیر لیست شده است ، استفاده کرد . روش اول : گاهی اوقات نیاز است تا این اندازه گیری ها را به یکا های کوچکتر و بزرگتر …

نوشته تبدیل یکا های SI اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
تبدیل یکا های SI  :

SI base unit.svg  300x300 تبدیل یکا های SI
تبدیل یکا

هر گاه در اندازه گیری ها با اندازه های بزرگ و کوچک مواجه می شویم ، می توان از پیشوندهایی که در جدول زیر لیست شده است ، استفاده کرد .

1 1 pishvand 5 تبدیل یکا های SI
تبدیل یکا

روش اول : گاهی اوقات نیاز است تا این اندازه گیری ها را به یکا های کوچکتر و بزرگتر تبدیل کنیم . برای اینکار ما روش جدیدی را بیان می کنیم . در این روش علاوه بر حفظ بودن جدول فوق ، باید بدانیم که کدام پیشوند کوچکتر و کدام بزرگتر است . به طور مثال می دانیم ns کوچکتر از ms است یا hm بزرگتر از cm است . سپس از فرمول زیر استفاده می کنیم :

1 1 pishvand 1 تبدیل یکا های SI

منظور از اختلاف ، در فرمول فوق اختلاف بین توان ۱۰ پیشوندهای جدول است . مثلا برای تبدیل ns  به ms  اختلاف توان ۱۰ آنها ۶ است . پس خواهیم داشت :

1 1 pishvand 2 تبدیل یکا های SI

phys10 s1 yeka 01 تبدیل یکا های SI

روش دوم : در این روش از تبدیل زنجیره ای استفاده می کنیم . برای بدست آوردن عامل تبدیل ها باید یکاها را به یکاهای اصلی ببریم به طور مثال   ۱ns ،  ۱۰   است . عامل تبدیل در این مورد به صورت زیر نوشته می شود :

phys10 s1 yeka 02 تبدیل یکا های SI

مثال : یک نانو ثانیه چند میلی ثانیه است ؟

پاسخ :

phys10 s1 yeka 03 تبدیل یکا های SI

تمرین : به پاسخ تمرین های زیر توجه کنید که به هر دو روش گفته شده در بالا حل شده اند.

phys10 s1 yeka 04 تبدیل یکا های SI

 

حل تمرین ها :

 

نوشته تبدیل یکا های SI اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%db%8c%da%a9%d8%a7-si/feed/ 10
کمیت ها و یکاهای اصلی و فرعی در فیزیک http://physicfa.ir/physic2-s1-1yeka/ http://physicfa.ir/physic2-s1-1yeka/#comments Tue, 12 Aug 2014 09:27:20 +0000 http://physicfa.ir/?p=134 مقایسه یک کمیت با یکای اندازه گیری آن کمیت را اندازه گیری گویند . یکای هر کمیت باید به گونه ای انتخاب شود که در شرایط فیزیکی تعیین شده تغییر نکند و در دسترس باشد . یکی از مجموعه یکاهای مورد توافق بین المللی را به اختصار مجموعه یکاهای SI می نامند . (SI: The …

نوشته کمیت ها و یکاهای اصلی و فرعی در فیزیک اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
مقایسه یک کمیت با یکای اندازه گیری آن کمیت را اندازه گیری گویند . یکای هر کمیت باید به گونه ای انتخاب شود که در شرایط فیزیکی تعیین شده تغییر نکند و در دسترس باشد . یکی از مجموعه یکاهای مورد توافق بین المللی را به اختصار مجموعه یکاهای SI می نامند . (SI: The International System of Units)

time warp 300x294 کمیت ها و یکاهای اصلی و فرعی در فیزیک

انواع کمیت :

۱)    کمیت های اصلی           ۲) کمیت های فرعی

کمیت های اصلی : کمیت هایی که یکای آنها به طور مستقل تعریف شده باشد . ۷ کمیت اصلی وجود دارد . طول (متر) ، جرم (کیلوگرم) ، زمان (ثانیه) ، شدت جریان (آمپر) ، مقدار ماده ( مول) ، دمای ترمودینامیکی ( کلوین) ، شدت روشنایی ( شمع)

کمیت های فرعی : کمیت هایی که به کمیت های اصلی وابسته اند . مانند حجم (متر مکعب) ، مساحت ( متر مربع) ، سرعت (متر بر ثانیه) و ….

تعریف یکای زمان : طبق تعریف قدیمی ، یک ثانیه برابر یک هشتاد و شش هزار وچهارصدم (۸۶۴۰۰) شبانه روز است . و بر اساس تعریف جدید ، یک ثانیه زمان لازم برای ۹۱۹۲۶۳۱۷۷۰ ارتعاش یک تابش معین گسیل شده توسط ایزوتوپ خاصی از اتم سزیم است .

ساعت های چرخ دنگ هر سه ساعت یک ثانیه عقب می افتند و ساعت های های کریستال کوارتز هر یک ساعت ، یک ثانیه عقب می افتد . در صورتی که ساعت های جدید سزیمی هر ۳۰۰۰ سال یک ثانیه عقب می افتند . از اینرو ساعت های دقیقی هستند و در دستگاههای GPS مکان یابی جهانی ، از ساعت های سزیمی استفاده شده است .

نوشته کمیت ها و یکاهای اصلی و فرعی در فیزیک اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/physic2-s1-1yeka/feed/ 22