لوگوی جشنواره وب و موبایل ایرانجریان الکتریکی

توان الکتریکی مصرفی مقاومت

توان الکتریکی : توان در مدارهای الکتریکی : این رابطه هم برای منبع نیروی محرکه (مثلا باتری) و هم برای وسیله مصرف کننده (مثلا مقاومت الکتریکی) بر قرار است. توان الکتریکی مصرفی در مقاومت الکتریکی : مثال ۱: چرا در خطوط انتقال برق ، انرژی الکتریکی به جای اینکه با جریان بالا و ولتاژ پایین انتقال یابد ، با ولتاژ ...

ادامه مطلب

منبع نیروی محرکه ی الکتریکی

منبع نیروی محرکه ی الکتریکی : وسیله ایست که با انجام کار روی بار الکتریکی ، اختلاف پتانسیل را ثابت نگه می دارد . نیروی محرکه ی الکتریکی (emf) : عبارت است از کاری که روی واحد بار مثبت انجام می شود تا آن را از پایانه ای با پتانسیل کمتر به پایانه ای با پتانسیل بیشتر ببرد . یکای ...

ادامه مطلب

به هم بستن مقاومت ها

به هم بستن مقاومت ها به هم بستن مقاومت هابه صورت متوالی : روش تشخیص : بین دو مقاومت هیچ گره ای نباشد . در صورت متوالی بودن مقاومت ها می توان از رابطه ی زیر مقاومت معادل را بدست آورد : از مقاومت های متوالی ، جریان های برابر می گذرد : اختلاف پتانسیل معادل در این حالت برابر ...

ادامه مطلب