حرکت شناسی – فیزیکفا http://physicfa.ir آموزش فیزیک دبیرستان و کنکور Wed, 10 Jan 2018 09:19:44 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.8 http://physicfa.ir/wp-content/uploads/2014/08/cropped-favicon-150x150.png حرکت شناسی – فیزیکفا http://physicfa.ir 32 32 حل تمرین های پایان فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی http://physicfa.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86/ http://physicfa.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86/#respond Wed, 11 Oct 2017 13:33:32 +0000 http://physicfa.ir/?p=7368 حل تمرین های پایان فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی : حرکت شناسی در دو بعد تمرین های پایان فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی، حرکت شناسی در دو بعد برای دانلود آماده شده است تا کاربران فیزیکفا از آن استفاده کنند. همانطوری که می دانید بسیاری از سوالات کنکور سراسری از تمرین های پایان فصل کتاب …

نوشته حل تمرین های پایان فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
حل تمرین های پایان فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی : حرکت شناسی در دو بعد

ph4 s1 harkat tamrin 00 حل تمرین های پایان فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی

تمرین های پایان فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی، حرکت شناسی در دو بعد برای دانلود آماده شده است تا کاربران فیزیکفا از آن استفاده کنند. همانطوری که می دانید بسیاری از سوالات کنکور سراسری از تمرین های پایان فصل کتاب فیزیک با اندکی تغییر، داده می شود. بنابراین اگر این تمرین ها را به خوبی بررسی کنید و حالات مختلف هر سوال را در نظر بگیرید و نکات مهم را از آن ها استخراج کنید، موجب موفقیت شما در کنکور سراسری می شود.

تمرین های فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی در مباحث حرکت در یک بعد و حرکت در دو بعد یا صفحه تدوین شده اند مه دانش آموزان رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک می توانند فایل حل تمرین مورد نظر خود را از زیر دانلود کنند.

حل تمرین های پایان فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی:

 

حل تمرین های پایان فصل کتاب فیزیک پیش دانشگاهی:

حل تمرین های دینامیک

حل تمرین های حرکت نوسانی

 

نوشته حل تمرین های پایان فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86/feed/ 0
کاربرد مشتق و انتگرال در حرکت شناسی http://physicfa.ir/ph4-s1-harkat-moshtagh/ http://physicfa.ir/ph4-s1-harkat-moshtagh/#comments Mon, 02 Nov 2015 21:12:51 +0000 http://physicfa.ir/?p=1042 کاربرد مشتق در حرکت شناسی : اگر از معادله مکان – زمان متحرکی نسبت به زمان مشتق بزنیم ، معادله سرعت – زمان حاصل می شود . اگر از معادله سرعت – زمان نسبت به زمان مشتق بزنیم ، معادله شتاب – زمان بدست می آید . می توان جمله زیر را به ذهن سپرد …

نوشته کاربرد مشتق و انتگرال در حرکت شناسی اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
ph4 harkat moshtagh 0 کاربرد مشتق و انتگرال در حرکت شناسی

کاربرد مشتق در حرکت شناسی :

اگر از معادله مکان – زمان متحرکی نسبت به زمان مشتق بزنیم ، معادله سرعت – زمان حاصل می شود .

ph4 harkat moshtagh 1 کاربرد مشتق و انتگرال در حرکت شناسی

اگر از معادله سرعت – زمان نسبت به زمان مشتق بزنیم ، معادله شتاب – زمان بدست می آید .

ph4 harkat moshtagh 2 کاربرد مشتق و انتگرال در حرکت شناسی

می توان جمله زیر را به ذهن سپرد :

ph4 harkat moshtagh 2 1 کاربرد مشتق و انتگرال در حرکت شناسی

مشتق در بحث نمودارها همان شیب خط است . یعنی می توان گفت شیب خط نمودار مکان – زمان در هر لحظه ، سرعت متحرک در آن لحظه را نشان می دهد و شیب خط نمودار سرعت – زمان در هر لحظه ، شتاب متحرک را نشان می دهد .

پس یادمان باشد : مشتق در نمودار همان شیب خط است .

آموزش مشتق زدن چند جمله ای ها :

ph4 harkat moshtagh 3 کاربرد مشتق و انتگرال در حرکت شناسی

مثال ۱ : معادله مکان – زمان متحرکی که بر روی خط راست حرکت می کند به صورت زیر است . معادله سرعت – زمان و معادله شتاب – زمان این متحرک را بنویسید .

ph4 harkat moshtagh 4 کاربرد مشتق و انتگرال در حرکت شناسی

حل مثال ۱ :

ph4 harkat moshtagh 5 کاربرد مشتق و انتگرال در حرکت شناسی

کاربرد انتگرال در حرکت شناسی :

اگر از معادله شتاب – زمان انتگرال بزنیم ، معادله سرعت – زمان بدست می آید و اگر از معادله سرعت – زمان انتگرال بزنیم ، معادله مکان – زمان بدست می آید .

می توان جمله زیر را به ذهن سپرد :

ph4 harkat moshtagh 6 کاربرد مشتق و انتگرال در حرکت شناسی

انتگرال در بحث نمودار ها همان مساحت سطح زیر نمودار است . یعنی می توان گفت مساحت سطح زیر نمودار سرعت – زمان ، نشان دهنده ی جابه جایی متحرک است و مساحت سطح زیر نمودار شتاب – زمان ، نشان دهنده تغییرات سرعت است .

پس یادمان باشد : انتگرال همان مساحت سطح زیر نمودار است .

آموزش انتگرال زدن چند جمله ای ها :

ph4 harkat moshtagh 9 کاربرد مشتق و انتگرال در حرکت شناسی

مثال ۲ : معادله سرعت – زمان متحرکی که بر روی خط راست حرکت می کند ، مطابق زیر است . اگر این متحرک در لحظه ی t=1 در مکان x=2 باشد ، معادله مکان – زمان آن را بدست آورید .

ph4 harkat moshtagh 10 کاربرد مشتق و انتگرال در حرکت شناسی

حل مثال ۲ :

ph4 harkat moshtagh 11 کاربرد مشتق و انتگرال در حرکت شناسی

مثال ۳ :

ph4 harkat moshtagh 12 کاربرد مشتق و انتگرال در حرکت شناسی

حل مثال ۳ :

ph4 harkat moshtagh 13 کاربرد مشتق و انتگرال در حرکت شناسی

تمرین ۱ : نمودار سرعت – زمان متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می کند مطابق شکل مقابل است . سرعت متوسط آن در مدت ۲۰ ثانیه چند متر بر ثانیه است ؟

ph4 harkat moshtagh 14 کاربرد مشتق و انتگرال در حرکت شناسی

تمرین ۲ : نمودار سرعت – زمان جسمی که در مسیر مستقیم حرکت می کند مطابق شکل مقابل است . سرعت متوسط جسم در مدت ۸ ثانیه ی نشان داده شده چند متر بر ثانیه است ؟

ph4 harkat moshtagh 15 کاربرد مشتق و انتگرال در حرکت شناسی

تمرین ۳ : معادله های مکان متحرکی در SI به صورت زیر است . در کدام لحظه بر حسب ثانیه ، شتاب حرکت در راستای محور y است ؟

ph4 harkat moshtagh 16 کاربرد مشتق و انتگرال در حرکت شناسی

تمرین ۴ : بردار مکان متحرکی در SI به صورت زیر است . در لحظه ای که اندازه ی شتاب متحرک به حداقل مقدار خود می رسد ، زاویه ی بین بردارهای سرعت و شتاب چند درجه می شود ؟

ph4 harkat moshtagh 17 کاربرد مشتق و انتگرال در حرکت شناسی

حل تمرینات :

 

با عضویت در کانال تلگرام فیزیکفا از جدیدترین مطالب و زمان های برگزاری آزمون آنلاین آگاهی یابید :

عضویت در کانال فیزیکفا 

 

نوشته کاربرد مشتق و انتگرال در حرکت شناسی اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/ph4-s1-harkat-moshtagh/feed/ 2
نمودار های حرکت با شتاب ثابت http://physicfa.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%aa/ http://physicfa.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%aa/#respond Sun, 11 Jan 2015 15:58:03 +0000 http://physicfa.ir/?p=630 نمودار های حرکت با شتاب ثابت : ۱-نمودار مکان – زمان : نمودار مکان – زمان در حرکت با شتاب ثابت با توجه به درجه ۲ بودن معادله حرکت ، قسمتی از سهمی است مانند شکل زیر : اطلاعاتی که می توان از نمودار مکان – زمان بدست آورد به شرح زیر است : -عرض …

نوشته نمودار های حرکت با شتاب ثابت اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
نمودار های حرکت با شتاب ثابت :

۱-نمودار مکان – زمان :

نمودار مکان – زمان در حرکت با شتاب ثابت با توجه به درجه ۲ بودن معادله حرکت ، قسمتی از سهمی است مانند شکل زیر :

ph2 s2 5 nemodar 1 نمودار های حرکت با شتاب ثابت

اطلاعاتی که می توان از نمودار مکان – زمان بدست آورد به شرح زیر است :

-عرض از مبدا ، مکان اولیه است .

-شیب خط نمودار در هر لحظه نشان دهنده سرعت متحرک در همان لحظه است . بنابراین شیب خط در لحظه t=0 برابر سرعت اولیه است .

-اگر جهت تقعر ( فرو رفتگی ) به سمت بالا باشد ، شتاب حرکت مثبت است و اگر جهت تقعر به سمت پایین باشد ، شتاب حرکت منفی است .

– برای بدست آوردن شتاب باید ابتدا معادله حرکت را بنویسیم و با قرار دادن نقاطی از نمودار ، مقدار شتاب را حساب کنیم .

مثال ۱: نمودار مکان – زمان متحرکی که با شتاب ثابت حرکت می کند مطابق شکل است . اگر سرعت اولیه ی جسم باشد ، شتاب حرکت را حساب کنید .

ph2 s2 5 nemodar 2 نمودار های حرکت با شتاب ثابت

حل :

ph2 s2 5 nemodar 3 نمودار های حرکت با شتاب ثابت

 

۲- نمودار سرعت – زمان :

نمودار سرعت – زمان در حرکت با شتاب ثابت با توجه به درجه یک بودن معادله سرعت ، خط راست است .

اطلاعاتی که می توان از نمودار سرعت – زمان بدست آورد به شرح زیر است :

-عرض از مبدا سرعت اولیه است .

-شیب خط نمودار در هر لحظه نشان دهنده ی شتاب حرکت است .

-مساحت سطح زیر نمودار سرعت – زمان ، نشان دهنده ی جابه جایی متحرک است .

مثال ۲: نمودار سرعت – زمان متحرکی مطابق شکل زیر است .

ph2 s2 5 nemodar 4 نمودار های حرکت با شتاب ثابت

الف) شتاب متحرک را حساب کنید .

ب) معادله سرعت – زمان متحرک را بنویسید .

ج) جابه جایی متحرک را در ۱۰ ثانیه اول حرکت بیابید .

حل:

ph2 s2 5 nemodar 5 137x300 نمودار های حرکت با شتاب ثابت

 

۳-نمودار شتاب – زمان :

چون شتاب حرکت ثابت است ، نمودار شتاب – زمان خطی موازی محور t است .

در این نمودار مساحت سطح زیر نمودار ، نشان دهنده ی تغییرات سرعت در آن بازه زمانی است .

 

تمرین ۱: نمودار مکان – زمان متحرکی که با شتاب ثابت حرکت می کند ، مطابق شکل روبرو است . مطلوبست محاسبه :

ph2 s2 5 nemodar 6 نمودار های حرکت با شتاب ثابت

الف ) شتاب حرکت

ب) سرعت متحرک در لحظه ی t=6

ج) جا به جایی متحرک در ۳ ثانیه اول

تمرین ۲: در شکل مقابل نمودار سرعت – زمان متحرکی که از مبدا مختصات شروع به حرکت کرده است ، نشان داده شده است .

ph2 s2 5 nemodar 7 نمودار های حرکت با شتاب ثابت

الف) زمان تغییر جهت این حرکت را بدست آورید .

ب) نمودار مکان – زمان این حرکت را رسم کنید .

تمرین ۳: نمودار سرعت – زمان متحرکی داده شده است . نمودار شتاب – زمان آن را بنویسید.

ph2 s2 5 nemodar 8 نمودار های حرکت با شتاب ثابت

 

حل تمرین ها :

 

نوشته نمودار های حرکت با شتاب ثابت اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%aa/feed/ 0
حرکت با شتاب ثابت بر روی خط راست http://physicfa.ir/%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%b7-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ http://physicfa.ir/%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%b7-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#respond Fri, 19 Dec 2014 17:10:38 +0000 http://physicfa.ir/?p=607 شتاب ثابت : ابتدا باید شتاب متوسط را بشناسیم . شتاب متوسط : برابر است با نسبت تغییرات سرعت به بازه ی زمانی که سرعت در آن تغییر می کند. نکته : یکای شتاب ، متر بر مربع ثانیه است . نکته : شتاب متوسط در نمودار سرعت – زمان برابر شیب خطی است که …

نوشته حرکت با شتاب ثابت بر روی خط راست اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
شتاب ثابت : ابتدا باید شتاب متوسط را بشناسیم .

شتاب متوسط : برابر است با نسبت تغییرات سرعت به بازه ی زمانی که سرعت در آن تغییر می کند.

ph2 s2 4 shetab 1 حرکت با شتاب ثابت بر روی خط راست

ph2 s2 4 shetab 0 حرکت با شتاب ثابت بر روی خط راست

نکته : یکای شتاب ، متر بر مربع ثانیه است .

نکته : شتاب متوسط در نمودار سرعت – زمان برابر شیب خطی است که از دو نقطه از نمودار می گذرد .

شتاب لحظه ای : شتاب متوسط در بازه ی زمانی بسیار کوچک همان شتاب لحظه ای است .

نکته : شیب نمودار سرعت – زمان در هر لحظه نشان دهنده ی شتاب متحرک است .

مثال ۱: نمودار سرعت – زمان متحرکی در ۲۰ ثانیه رسم شده است .

ph2 s2 4 shetab 2 حرکت با شتاب ثابت بر روی خط راست

الف) شتاب را در هر مرحله بدست آورید .

ب) شتاب متوسط این متحرک را از صفر تا ۲۰ ثانیه بیابید .

پاسخ :

ph2 s2 4 shetab 3 161x300 حرکت با شتاب ثابت بر روی خط راست

حرکت با شتاب ثابت بر روی خط راست : هرگاه در حرکتی که در یک بعد انجام می شود ، در تمام لحظات شتاب یکسان باشد ، حرکت را با شتاب ثابت گوییم .

نکته : در حرکت با شتاب ثابت ، شتاب متوسط در هر بازه ی زمانی برابر با شتاب لحظه ای است .

معادلات حرکت با شتاب ثابت :

ph2 s2 4 shetab 4 300x236 حرکت با شتاب ثابت بر روی خط راست

مثال ۲: معادله ی مکان – زمان متحرکی به صورت زیر است .

ph2 s2 4 shetab 5 حرکت با شتاب ثابت بر روی خط راست

الف) اندازه شتاب و سرعت اولیه و مکان اولیه متحرک را تعیین کنید.

ب) اندازه ی سرعت در چه لحظه ای صفر می شود ؟

ج) جابه جایی متحرک در ۴ ثانیه اول حرکت چقدر است ؟

پاسخ :

ph2 s2 4 shetab 6 139x300 حرکت با شتاب ثابت بر روی خط راست

مثال ۳: متحرکی با شتاب ثابت ۲ متر بر مربع ثانیه از سرعتش می کاهد و پس از طی مسافت ۲۵ متر روی خط راست متوقف می شود . سرعت اولیه ی متحرک چند متر بر ثانیه است ؟

پاسخ :

ph2 s2 4 shetab 7 حرکت با شتاب ثابت بر روی خط راست

تمرین ۱: اتومبیلی با سرعت ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است. راننده با دیدن مانعی ترمز می کند و در مدت ۱۰ ثانیه متوقف می شود .

الف) شتاب حرکت را بیابید .

ب) مسافتی که متحرک در این مدت طی می کند را حساب کنید .

ج) سرعت متوسط متحرک در این مدت را حساب کنید.

تمرین ۲: گلوله تفنگی با سرعت ۲۵۰ متر بر ثانیه به تنه درختی برخورد می کند و ۱۵ سانتی متر در امتداد خط راست در تنه آن فرو رفته و با سرعت ۵۰ متر بر ثانیه از طرف دیگر آن خارج می شود . در صورتی که شتاب حرکت گلوله در تنه ی درخت ثابت فرض شده باشد ، شتاب حرکت در تنه درخت و مدت حرکت گلوله در تنه ی درخت را بدست آورید .

تمرین ۳: کامیونی با سرعت ۱۸ متر بر ثانیه در حال حرکت است . راننده ی کامیون ، اتومبیل ایستاده ای را در سمت مقابل خود و در فاصله ی ۹۰ متری می بیند . بعد از زمان عکس العمل t ، راننده ترمز می کند و کامیون شتاب ۳- متر بر مربع ثانیه می گیرد . مطلوبست :

الف) حداکثر زمان t برای آنکه تصادف نشود چقدر است ؟

ب) قبل از ترمز کردن ، کامیون چه مسافتی را طی کرده است؟

ج) توقف چند ثانیه پس از آن که راننده ، اتومبیل را می بیند ، رخ می دهد ؟

تمرین ۴: اتومبیلی که بر روی خط راست با شتاب ثابت حرکت می کند در مدت ۸ ثانیه سرعتش را از ۲۰ به ۳۰ متر بر ثانیه می رساند .

الف) مسافت طی شده توسط اتومبیل در مدت ۸ ثانیه چند متر بر ثانیه است ؟

ب) شتاب حرکت آن چقدر است ؟

تمرین ۵: معادله ی مکان – زمان متحرکی در SI به صورت زیر می باشد . تعیین کنید :

ph2 s2 4 shetab 8 حرکت با شتاب ثابت بر روی خط راست

الف) مکان اولیه ، سرعت اولیه ، شتاب حرکت

ب) سرعت متوسط متحرک در بازه ی زمانی ۱ تا ۳ ثانیه

ج) معادله ی سرعت – زمان متحرک را بنویسید .

تمرین ۶: معادله مکان – زمان جسمی که بر محور x حرکت می کند به صورت زیر است .

ph2 s2 4 shetab 9 حرکت با شتاب ثابت بر روی خط راست

الف) جابجایی جسم در بازه ی زمانی ۱ تا ۴ ثانیه را حساب کنید .

ب) مسافت جسم در بازه ی زمانی ۱ تا ۴ ثانیه را حساب کنید .

حل تمرین ها :

 

نوشته حرکت با شتاب ثابت بر روی خط راست اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%b7-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa/feed/ 0
حرکت یکنواخت بر روی خط راست http://physicfa.ir/ph2-s2-3-yeknavakht/ http://physicfa.ir/ph2-s2-3-yeknavakht/#comments Wed, 03 Dec 2014 16:43:50 +0000 http://physicfa.ir/?p=569 حرکت یکنواخت بر روی خط راست : در صورتی که حرکت در یک بعد باشد و در تمام طول مسیر، سرعت متحرک ثابت باشد ، حرکت یکنواخت بر روی خط راست است . در این حرکت ، سرعت متوسط با سرعت ثابت برابر است . در حرکت یکنواخت بر روی خط راست می توان سرعت …

نوشته حرکت یکنواخت بر روی خط راست اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
حرکت یکنواخت بر روی خط راست : در صورتی که حرکت در یک بعد باشد و در تمام طول مسیر، سرعت متحرک ثابت باشد ، حرکت یکنواخت بر روی خط راست است .

ph2 s2 3 yeknavakht 0 حرکت یکنواخت بر روی خط راست

در این حرکت ، سرعت متوسط با سرعت ثابت برابر است .

ph2 s2 3 yeknavakht 8 حرکت یکنواخت بر روی خط راست

در حرکت یکنواخت بر روی خط راست می توان سرعت ثابت متحرک را از رابطه زیر بدست آورد :

ph2 s2 3 yeknavakht 7 حرکت یکنواخت بر روی خط راست

معادله حرکت یکنواخت بر روی خط راست :

ph2 s2 3 yeknavakht 10 حرکت یکنواخت بر روی خط راست

مثال ۱ : متحرکی روی خط مستقیم با سرعت ثابت در حال حرکت است . و در لحظه های زیر از مکان های ذکر شده می گذرد.

ph2 s2 3 yeknavakht 9 حرکت یکنواخت بر روی خط راست

الف ) سرعت حرکت را بیابید .

ب) معادله حرکت متحرک را بنویسید .

پاسخ :

ph2 s2 3 yeknavakht 1 حرکت یکنواخت بر روی خط راست

نمودارهای حرکت یکنواخت بر روی خط راست :

۱-نمودار مکان – زمان :

ph2 s2 3 yeknavakht 2 حرکت یکنواخت بر روی خط راست

نکات نمودار مکان – زمان:

-عرض از مبدا ، مکان اولیه متحرک (x0) است .

-شیب خط نمودار ، نشان دهنده ی سرعت متحرک است .

۲-نمودار سرعت – زمان :

ph2 s2 3 yeknavakht 3 حرکت یکنواخت بر روی خط راست

نکات نمودار سرعت – زمان :

-اگر خط موازی محور t ، بالای محور t بود ، سرعت متحرک مثبت است یعنی متحرک در جهت مثبت محور x حرکت می کند و بالعکس

-مساحت سطح زیر نمودار سرعت – زمان نشان دهنده ی جابه جایی متحرک است .

مثال ۲: نمودار مکان – زمان متحرکی به صورت زیر است .

ph2 s2 3 yeknavakht 4 حرکت یکنواخت بر روی خط راست

الف) سرعت متحرک را بیابید .

ب) معادله حرکت آن را بنویسید .

پاسخ :

ph2 s2 3 yeknavakht 5 حرکت یکنواخت بر روی خط راست

 

تمرین ۱: متحرکی با سرعت ثابت در حال حرکت است . اگر متحرک در لحظه های ۲s و ۲۰s در مکان های ۵۰m و ۴- متر باشد .

الف) سرعت متحرک را بیابید . ب) معادله حرکت متحرک را بنویسید . ج) متحرک در چه لحظه ای از مبدا می گذرد ؟

تمرین ۲: معادله حرکت متحرکی که بر روی خط راست در حرکت است در SI به صورت زیر است :

ph2 s2 3 yeknavakht 11 حرکت یکنواخت بر روی خط راست

الف) در چه لحظه ای متحرک از مبدا مکان می گذرد؟

ب) جابه جایی را بین دو لحظه ی ۱s و ۳s بدست آورید.

تمرین ۳: دو نفر که در فاصله ی۴۰۰ متری از هم قرار دارند ، یکی با سرعت ۴ متر بر ثانیه و دیگری با سرعت ۶ متر بر ثانیه در یک لحظه روی خط راست به طرف هم حرکت می کنند . تعیین کنید پس از چه مدت و در چه مکانی به هم می رسند ؟

تمرین ۴: نمودار مکان – زمان متحرکی مطابق شکل زیر است .

ph2 s2 3 yeknavakht 6 حرکت یکنواخت بر روی خط راست

الف) معادله حرکت متحرک را بنویسید.

ب) فاصله ی متحرک از مبدا در لحظه ی ۸s را بدست آورید.

حل تمرین ها :

[physmem] حل تمرین های حرکت یکنواخت بر روی خط راست [/physmem]

 

 

نوشته حرکت یکنواخت بر روی خط راست اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/ph2-s2-3-yeknavakht/feed/ 1
سرعت متوسط http://physicfa.ir/ph2-s2-2-soratemotevaset/ http://physicfa.ir/ph2-s2-2-soratemotevaset/#comments Fri, 28 Nov 2014 16:28:48 +0000 http://physicfa.ir/?p=516 سرعت متوسط : نسبت جابه جایی یک متحرک در بازه ی زمانی مشخص به مدت زمان را سرعت متوسط گویند . و یکای آن متر بر ثانیه است . سرعت متوسط از رابطه ی زیر بدست می آید : در صورتی که حرکت بر روی خط راست باشد ، می توان از رابطه ی زیر …

نوشته سرعت متوسط اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
سرعت متوسط : نسبت جابه جایی یک متحرک در بازه ی زمانی مشخص به مدت زمان را سرعت متوسط گویند . و یکای آن متر بر ثانیه است .

ph2 s2 2 sorate mot 0 سرعت متوسط

سرعت متوسط از رابطه ی زیر بدست می آید :

ph2 s2 2 sorate mot 6 سرعت متوسط

در صورتی که حرکت بر روی خط راست باشد ، می توان از رابطه ی زیر استفاده کرد :

ph2 s2 2 sorate mot 7 سرعت متوسط

نکته : سرعت متوسط کمیتی برداری است که با بردار جابه جایی هم جهت است .

نکته : سرعت متوسط بین دو نقطه از نمودار مکان – زمان برابر شیب خطی است که آن دو نقطه را به یکدیگر وصل می کند .

مثال۱: جسمی مطابق شکل روبرو در مدت ۲ ثانیه از نقطه ی (۱,۴) A به نقطه ی (۷,۱۲) B می رود . سرعت متوسط آن چند متر بر ثانیه است ؟

ph2 s2 2 sorate mot 1 سرعت متوسط

پاسخ :

ph2 s2 2 sorate mot 2 سرعت متوسط

مثال ۲ : متحرکی سه جابه جایی هم اندازه و پی در پی را با سرعت های ثابت ۲۰ و ۳۰ و ۱۰ متر بر ثانیه طی کرده است . سرعت متوسط متحرک را در کل مسیر بیابید .

پاسخ :

ph2 s2 2 sorate mot 3 سرعت متوسط

تمرین ۱: متحرکی که روی خط راست در حرکت است ، در مدت ۲t ثانیه با سرعت ثابت ۵ متر بر ثانیه و در مدت ۳t ثانیه با سرعت ثابت ۱۵ متر بر ثانیه حرکت می کند . سرعت متوسط متجرک را در کل زمان حرکت بدست آورید .

تمرین ۲: نمودار مکان – زمان متحرکی مطابق شکل زیر است .

ph2 s2 2 sorate mot 4 سرعت متوسط

الف) سرعت متوسط متحرک را در بازه ی زمانی صفر تا دو ثانیه بدست آورید .

ب) سرعت متوسط متحرک را در بازه زمانی ۲ تا ۴ ثانیه بدست آورید .

تمرین ۳: شکل مقابل ، نمودار سرعت – زمان متحرک در مسیر مستقیم است . اگر سرعت متوسط در مدت ۱۸ ثانیه برابر با ۱۰ متر بر ثانیه باشد ، v چند متر بر ثانیه است ؟

ph2 s2 2 sorate mot 5 سرعت متوسط

حل تمرین ها :

[physmem] حل تمرین های سرعت متوسط [/physmem]

 

نوشته سرعت متوسط اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/ph2-s2-2-soratemotevaset/feed/ 4
جابه جایی و مسافت http://physicfa.ir/ph2-s2-1-jabeja/ http://physicfa.ir/ph2-s2-1-jabeja/#respond Thu, 20 Nov 2014 13:07:48 +0000 http://physicfa.ir/?p=452 بردار مکان : برداری است که مکان جسم را در هر لحظه نشان می دهد . ابتدای این بردار مبدا مختصات و انتهای آن مکان جسم است . بردار جابه جایی یا تغییر مکان : جابه جایی یک متحرک بین دو لحظه ، برداری است که ابتدای آن مکان متحرک در لحظه ی شروع و …

نوشته جابه جایی و مسافت اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
ph2 s2 1 jabeja 0 جابه جایی و مسافت

بردار مکان : برداری است که مکان جسم را در هر لحظه نشان می دهد . ابتدای این بردار مبدا مختصات و انتهای آن مکان جسم است .

ph2 s2 1 jabeja 1 جابه جایی و مسافت

بردار جابه جایی یا تغییر مکان : جابه جایی یک متحرک بین دو لحظه ، برداری است که ابتدای آن مکان متحرک در لحظه ی شروع و انتهای آن مکان متحرک در لحظه ی پایانی می باشد .

ph2 s2 1 jabeja 2 جابه جایی و مسافت

ph2 s2 1 jabeja 3 جابه جایی و مسافت

مثال : در شکل زیر بزرگی بردار جابه جایی را حساب کنید .

ph2 s2 1 jabeja 4 جابه جایی و مسافت

پاسخ :

ph2 s2 1 jabeja 5 جابه جایی و مسافت

مسافت : طول تمام مسیر طی شده را مسافت می گویند .

مثال : متحرکی مطابق شکل ، مسیر ABCD را طی می کند .

ph2 s2 1 jabeja 6 جابه جایی و مسافت

الف ) مسافت طی شده توسط متحرک را بیابید .

ب) جابه جایی طی شده توسط متحرک را بیابید .

پاسخ :

ph2 s2 1 jabeja 7 جابه جایی و مسافت

تمرین ۱: متحرکی با سرعت ثابت در یک مسیر دایره ای به شعاع ۱۰ متر حرکت می کند . جابه جایی و مسافت طی شده توسط این متحرک را در صورتی بدست آورید که :

الف) متحرک یک چهارم مسیر دایره را طی کرده باشد .

ب) متحرک یک سوم مسیر دایره را طی کرده باشد .

جابه جایی و مسافت در حرکت بر روی خط راست (یک بعد) :

در حرکت بر روی خط راست ، در صورتی که متحرک تغییر مسیر نداده باشد یعنی فقط در یک جهت حرکت کرده باشد ، جابه جایی و مسافت با هم برابرند . ولی در صورتی که متحرک در حرکتش تغییر جهت دهد ( مثلا ابتدا در جهت مثبت محور x حرکت کند و سپس در خلاف جهت مثبت محور x حرکت کند)، جابه جایی و مسافت با یکدیگر برابر نیستند .

جابه جایی در حرکت بر روی خط راست از رابطه زیر بدست می آید :

ph2 s2 1 jabeja 11 جابه جایی و مسافت

مثال : نمودار زیر مربوط به حرکت یک متحرک است که روی خط راست حرکت می کند . جابه جایی و مسافت حرکت را در مدت ۲۰ ثانیه بدست آورید .

ph2 s2 1 jabeja 8 جابه جایی و مسافت

پاسخ :

ph2 s2 1 jabeja 9 جابه جایی و مسافت

تمرین ۲: نمودار مکان-زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می کند ، مطابق شکل زیر است .

ph2 s2 1 jabeja 10 جابه جایی و مسافت

با توجه به نمودار به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف ) متحرک در چه لحظه هایی از مبدا مختصات می گذرد ؟

ب) در بازه زمانی صفر تا ۱۲ ثانیه جابه جایی و مسافت طی شده را حساب کنید .

حل تمرین ها :

[physmem] دانلود حل تمرین های جابه جایی [/physmem]

 

نوشته جابه جایی و مسافت اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/ph2-s2-1-jabeja/feed/ 0