موج های صوتی – فیزیکفا http://physicfa.ir آموزش فیزیک دبیرستان و کنکور Thu, 24 May 2018 21:11:51 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.10 http://physicfa.ir/wp-content/uploads/2014/08/cropped-favicon-150x150.png موج های صوتی – فیزیکفا http://physicfa.ir 32 32 تست تالیفی موج های مکانیکی و صوتی (مصطفی کبیری) http://physicfa.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ac-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c/ http://physicfa.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ac-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c/#respond Wed, 18 Apr 2018 14:23:12 +0000 http://physicfa.ir/?p=10937 تست تالیفی موج های مکانیکی و صوتی ۱۰ تست تالیفی و پیشنهادی کنکور توسط استاد مصطفی کبیری از فصل های موج های مکانیکی و موج های صوتی فیزیک پیش دانشگاهی، برای شما دانش آموزان و همراهان فیزیکفا آماده شده است، که مطالعه دقیق آنها به همه شما توصیه می شود. ابتدا خودتان پس از مطالعه …

نوشته تست تالیفی موج های مکانیکی و صوتی (مصطفی کبیری) اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
تست تالیفی موج های مکانیکی و صوتی

test talifi kabiri moj sot physicfa01 تست تالیفی موج های مکانیکی و صوتی (مصطفی کبیری)

۱۰ تست تالیفی و پیشنهادی کنکور توسط استاد مصطفی کبیری از فصل های موج های مکانیکی و موج های صوتی فیزیک پیش دانشگاهی، برای شما دانش آموزان و همراهان فیزیکفا آماده شده است، که مطالعه دقیق آنها به همه شما توصیه می شود. ابتدا خودتان پس از مطالعه کتاب و منابع دیگر خود، به حل تست ها اقدام کنید و سپس پاسخ های خود را با پاسخ ما مقایسه کرده و نکات مهم را استخراج کنید و این سوالات و روش حل ان را به ذهن بسپارید.

دانلود تست ها:

تست تالیفی موج های مکانیکی و صوتی

دانلود پاسخ تشریحی تست ها:

 

 

نوشته تست تالیفی موج های مکانیکی و صوتی (مصطفی کبیری) اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ac-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c/feed/ 0