فیزیکفا http://physicfa.ir آموزش فیزیک دبیرستان و کنکور Mon, 19 Mar 2018 09:28:13 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.9 http://physicfa.ir/wp-content/uploads/2014/08/cropped-favicon-150x150.png فیزیکفا http://physicfa.ir 32 32 میدان مغناطیسی http://physicfa.ir/%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b3%db%8c/ http://physicfa.ir/%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b3%db%8c/#respond Mon, 19 Mar 2018 08:58:46 +0000 http://physicfa.ir/?p=10446 میدان مغناطیسی : مبدا علم مغناطیس در دوران باستان است. این علم با مشاهده اینکه بعضی سنگهای طبیعی علاوه بر جذب یکدیگر، قطعات کوچک فلز آهن را نیز حذب می کند، ولی فلزات دیگر از قبیل طلا و نقره را جذب نمی کنند، شکل گرفت. واژه “مغناطیس” از نام ناحیه مگنسیا واقع در آسیای صغیر …

نوشته میدان مغناطیسی اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
میدان مغناطیسی :

مبدا علم مغناطیس در دوران باستان است. این علم با مشاهده اینکه بعضی سنگهای طبیعی علاوه بر جذب یکدیگر، قطعات کوچک فلز آهن را نیز حذب می کند، ولی فلزات دیگر از قبیل طلا و نقره را جذب نمی کنند، شکل گرفت. واژه “مغناطیس” از نام ناحیه مگنسیا واقع در آسیای صغیر (نام امروزی این ناحیه مانیسا در غرب ترکیه است) گرفته شده است. این ناحیه یکی از محل هایی است که این سنگ ها در آن یافت می شوند.

ph11 s3 magnetic 00 میدان مغناطیسی

درست مانند دوران باستان، هنوز از براده آهن برای نشان دادن حضور آثار مغناطیسی استفاده می کنیم. شکل زیر توزیع براده های آهن را در حوالی یک آهنربای دائمی کوچک را نشان می دهد.

ph11 s3 magnetic 01 میدان مغناطیسی

فضای اطراف یک آهنربای دائمی یا یک رسانای حامل جریان را محل میدان مغناطیسی می نامیم، درست همانطور که فضای اطراف بار الکتریکی را محل میدان الکتریکی تعریف می کنیم.

هنگامی که یک آهنربای دائمی برای چندین بار و در یک جهت به یک سوزن کشیده شود، سوزن برای مدتی آهنربا می شود. اگر این سوزن را به آرامی روی سطح آب درون ظرفی شناور کنیم یا توسط ریسمانی از وسط ان را بیاویزیم که بتواند آزادانه بچرخد، یک سر آن تقریبا به سوی شمال جغرافیایی قرار می گیرد. این سر را قطب شمال یا قطب N و سر دیگر را قطب جنوب یا قطب S می نامیم. ممکن است مفهوم قطب های مغناطیسی به نظر، مشابه مفهوم بار های الکتریکی باشد و قطب های شمال و جنوب ، مشابه بارهای مثبت و منفی به نظر بیایند. ولی این مشابهت می تواند گمراه کننده باشد. بارهای مثبت و منفی مجزا وجود دارند، در حالی که تک قطبی مغناطیسی وجود ندارد یا اگر هم وجود دارد تعداد انها به قدری کم است که نمی توان چنین مفهومی را تعریف کرد. قطب های مغناطیسی به صورت زوج ظاهر می شوند.

اگر یک آهنربا را به چند قطعه کوچتر تقسیم کنیم، هر یک از قطعات خود یک آهنرباست چون دارای قطب های مغناطیسی (شمال و جنوب) است. ماندد شکل زیر

ph11 s3 magnetic 02 میدان مغناطیسی

هنگامی که یک قطعه آهنی به آهنربا نزدیک می شود، خاصیت مغناطیسی در آن القا می شود و تبدیل به یک آهنربا می شود طوری که قطب سر نزدیک قطعه آهنی به آهنربا مخالف سر آهنربا می گردد و به همین دلیل القای مغناطیسی همواره نیروی جاذبه ایجاد می کند.

ph11 s3 magnetic 03 میدان مغناطیسیبه کمک عقربه مغناطیسی می توان جهت میدان مغناطیسی را در هر نقطه از فضای اطراف یک آهنربا تعیین کرد. بنا به تعریف، بردار میدان مغناطیسی در هر نقطه از فضای پیرامون یک آهنربا در جهتی است که وقتی عقربه مغناطیسی در آن نقطه قرار می گیرد، قطب N عقربه، آن جهت را نشان می دهد. در شکل زیر با استفاده از عقربه مغناطیسی جهت میدان مغناطیسی در هر نقطه و در نتیجه خطوط میدان مغناطیسی رسم شده اند.

ph11 s3 magnetic 04 میدان مغناطیسی

این خطوط از آهنربا می گذرند و هر یک از آنها یک حلقه بسته را تشکیل می دهند. افزون بر اینها، خط های میدان مغناطیسی در نزدیکی قطب ها به یکدیگر نزدیک ترند یعنی میدان مغناطیسی در نزدیکی قطب ها قوی تر از جاهای دیگر است.

جهت میدان مغناطیسی در خارج از آهنربا از قطب N به قطب S است.

در شکل زیر خطوط میدان مغناطیسی را در اطراف آهنربا های نزدیک به هم مشاهده می کنید.

ph11 s3 magnetic 05 میدان مغناطیسی

می توانید با استفاده از براده های آهن و آهنربا خطوط میدان مغناطیسی را مشاهده کنید. در ویدیوی زیر خطوط میدان مغناطیسی به صورت سه بعدی توسط براده های آهن مشخص می شوند.

در ویدیوی زیر میدان مغناطیسی اطراف یک آهنربای میله ای و یک آهنربای نعلی شکل با استفاده از ابزار مخصوصی که در آن عقربه های مغناطیسی زیادی به کار رفته است که آزادانه می توانند تغییر جهت دهند، نمایش داده می شود.

میدان مغناطیسی زمین :

زمین مانند یک آهنربای بسیار بزرگ رفتار می کند و طرح خط های میدان مغناطیسی آن مانند طرح خط های آهنربای میله ای بزرگی است که در نزدیکی مرکز زمین قرار دارد و قطب شمال آن در نزدیکی قطب جنوب جغرافیایی زمین است. البته طرح شکل زیر ، طرح دقیقی از میدان مغناطیسی نیست. طرح دقیق تر را می توانید در شکل بالایی همین پست مشاهده کنید.

ph11 s3 magnetic 06 میدان مغناطیسی

شواهد زمین شناختی نشان می دهند که جهت این میدان در بازه های زمانی نا منظم از ده هزار تا یک میلیون سال به طور کامل واروون می شود. قطب های مغناطیسی زمین بر قطب های جغرافیایی آن منطبق نیستند. در واقع، قطب های مغناطیسی و جغرافیایی زمین فاصله نسبتا زیادی از یکدیگر دارند. مثلا قطب جنوب مغناطیسی تقریبا در فاصله ۱۸۰۰ کیلومتری قطب شمال جغرافیایی قرار دارد. این بدان معناست که عقربه مغناطیسی قطب نما در جهت شمال واقعی جغرافیایی قرار نمی گیرد و تا حدودی از شمال جغرافیایی انحراف دارد.

میدان مغناطیسی اطراف زمین مانند سپری از برخورد ذرات باردار ناشی از باد های خورشیدی از زمین محافظت می کند.

ph11 s3 magnetic 07 میدان مغناطیسیکه این سپر در دوره های زمانی نزدیک ۱۰ سال پدیده زیبایی را در اطراف قطب های زمین بوجود می آورد که به آن شفق قطبی گویند. انیمیشن زیر که توسط ناسا تهیه شده است، چگونگی ایجاد پدیده شفق قطبی را در باز ه زمانی گفته شده نشان می دهد.

در انیمیشن بالا مشاهده می کنید که در اثر باد های شدید خورشیدی و ذرات باردار و انرژی که به سمت زمین پرتاب می شوند، میدان مغناطیسی سمت روز کره زمین به تدریج مختل شده و این خطوط در سمت شب زمین به یکدیگر نزدیک می شوند. نزدیک شدن و رسیدن این خطوط به یکدیگر همانند فنر عمل کرده و انرژی زیادی را آزاد می کند که موجب پرتاب الکترون های نزدیک زمین با سرعت بسیار زیاد به سمت قطب های کره زمین می شود. در اثر برخورد الکترون ها به گازهای اکسیژن و نیتروژن موجود در قسمت های بالایی جو زمین، و اندرکنش آن ها فوتون هایی گسیل می شوند که شفق قطبی را ایجاد می کنند.

 

 

نوشته میدان مغناطیسی اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b3%db%8c/feed/ 0
حل تمرین های فصل سوم فیزیک یازدهم http://physicfa.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/ http://physicfa.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/#respond Fri, 16 Mar 2018 12:21:42 +0000 http://physicfa.ir/?p=10443 حل تمرین های فصل سوم فیزیک یازدهم : مغناطیس حل تمرین های فصل سوم فیزیک یازدهم به صورت کاملا تشریحی و به همراه همه شکل ها و توضیح کامل قاعده دست راست در هر سوال و چگونگی کاربرد آن برای دانلود آماده شده است. پاسخ تشریحی فیزیکفا از بهترین پاسخ هاست که هم برای امتحانات …

نوشته حل تمرین های فصل سوم فیزیک یازدهم اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
حل تمرین های فصل سوم فیزیک یازدهم : مغناطیس

physic11 s3 magnetic حل تمرین های فصل سوم فیزیک یازدهم

حل تمرین های فصل سوم فیزیک یازدهم به صورت کاملا تشریحی و به همراه همه شکل ها و توضیح کامل قاعده دست راست در هر سوال و چگونگی کاربرد آن برای دانلود آماده شده است. پاسخ تشریحی فیزیکفا از بهترین پاسخ هاست که هم برای امتحانات داخلی  و نهایی و هم برای کنکور بسیار مفید است. بنابراین خواندن آن حتما توصیه می شود.

این تمرین ها برای رشته های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی آماده شده است. فایلی که دانلود می کنید تمرین های رشته ریاضی به صورت مرتب در آن نوشته شده است و تمرین های تجربی در آن مشخص شده است. چون همه تمرین ها برای رشته تجربی نیست. از مستطیل های قهوه ای رنگ برای نشان دادن پاسخ های رشته تجربی استفاده شده است. البته مطالعه بقیه سوالات برای رشته تجربی بسیار مفید است. بنابراین هم دانش اموزان رشته ریاضی و هم دانش آموزان رشته تجربی همه سوالات را مشاهده کنند. ۱۶ تمرین ابتدایی فیزیک یازدهم تجربی در این فایل موجود است و بقیه تمرین ها در تمرین های فصل چهارم موجود است که با کلیلک بر روی (حل تمرین های فصل چهارم فیزیک یازدهم) می توانید آن را مشاهده کنید. در زیر مباحثی که در تمرین ها به ان ها پرداخته شده است، قرار گرفته است که با کلیک بر روی هر کدام از مباحث می توانید مطالب مربوط به آن را بیاموزید.

مباحث تمرین های مغناطیس :

مغناطیس و قطب های مغناطیسی

میدان مغناطیسی

نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی

نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان

میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی

ویژگی مغناطیسی مواد

دانلود حل تمرین های فصل سوم فیزیک یازدهم (ریاضی و تجربی) :

 

 

نوشته حل تمرین های فصل سوم فیزیک یازدهم اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/feed/ 0
استیون هاوکینگ (بیوگرافی) http://physicfa.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%d9%88%da%a9%db%8c%d9%86%da%af/ http://physicfa.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%d9%88%da%a9%db%8c%d9%86%da%af/#respond Wed, 14 Mar 2018 07:14:11 +0000 http://physicfa.ir/?p=10433 استیون هاوکینگ پیش‌گام پژوهش‌ها و نظریات علمی موضوعاتی چون سیاهچاله‌ها و نسبیت و نویسنده کتاب علمی مشهور «تاریخچه مختصر زمان» است. استیون هاوکینگ در ۸ ژانویه سال ۱۹۴۲ در شهر آکسفورد انگلستان متولد شد. او از نخستین سال‌های نوجوانی اشتیاقش به علوم فضایی و نجوم را نشان داد. در سن ۲۱ سالگی هنگامی‌که دانشجوی فلسفه کیهان‌شناسی بود، علائم …

نوشته استیون هاوکینگ (بیوگرافی) اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
استیون هاوکینگ پیش‌گام پژوهش‌ها و نظریات علمی موضوعاتی چون سیاهچاله‌ها و نسبیت و نویسنده کتاب علمی مشهور «تاریخچه مختصر زمان» است.

ab974afa 84e1 4542 9333 9e84884434a2 استیون هاوکینگ (بیوگرافی)

استیون هاوکینگ در ۸ ژانویه سال ۱۹۴۲ در شهر آکسفورد انگلستان متولد شد. او از نخستین سال‌های نوجوانی اشتیاقش به علوم فضایی و نجوم را نشان داد. در سن ۲۱ سالگی هنگامی‌که دانشجوی فلسفه کیهان‌شناسی بود، علائم بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک در او بروز کرد. با وجود این بیماری فلج‌کننده، او اقداماتی پیشرو در علوم فیزیک و کیهان‌شناسی به نام خود ثبت کرده است و چندین کتاب نوشته که علم را برای عامه مردم قابل‌ فهم و دسترسی کند. در سال ۲۰۱۴ بخشی از زندگی او در فیلمی به نام «تئوری همه‌چیز» به تصویر کشیده شد.

استیون هاوکینگ در ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ (۱۴ مارس ۲۰۱۸ میلادی) در سن ۷۶ سالگی در خانه‌اش در کمبریج از دنیا رفت. او که از بیماری نادر ALS رنج می برد، بر خلاف اکثر بیماران، سال‌ها با این بیماری مبارزه کرد و مرگ خود را به تاخیر انداخت. او زمانی در مورد مرگ گفته بود:

من هیچ‌گاه از مرگ نمی‌ترسم؛ اما عجله‌ای هم برای آن ندارم. من هنوز کارهای زیادی برای انجام، دارم.

کودکی و نوجوانی

استیون ویلیام هاوکینگ، بزرگ‌ترین فرزند ایزابل و فرانک هاوکینگ، درست ۳۰۰ سال پس از مرگ گالیله در تاریخ ۸ ژانویه سال ۱۹۴۲ به دنیا آمد. او در شهر آکسفورد انگلیس در خانواده‌ای روشنفکر چشم به جهان گشود. تولد او برای خانواده‌اش زمان مناسبی نبود، چون وضعیت اقتصادی مناسبی نداشتند. اوضاع سیاسی کشور هم وخیم و پر از تنش بود؛ انگلیس با جنگ جهانی دوم دست‌وپنجه نرم می‌کرد و زیر بمباران شدید هواپیماهای آلمانی بود. در جستجوی مکانی امن برای زندگی، ایزابل به آکسفورد برگشته بود که نخستین فرزند خود را به دنیا آورد. در سال‌های بعد، دو فرزند دختر خانواده به دنیا آمدند: ماری در سال ۱۹۴۳ و فیلیپا در سال ۱۹۴۷. آن‌ها در سال ۱۹۵۶ دومین پسر خود ادوارد را به فرزندخواندگی پذیرفتند.

خانواده هاوکینگ، چنانکه دوستان نزدیکشان آن‌ها را توصیف می‌کردند، «دار و دسته‌ای عجیب» بودند. شام معمولاً در سکوت صرف می‌شد؛ چراکه هر یک از اعضای خانواده مشتاقانه در حال مطالعه یک کتاب بود. ماشین خانواده یک تاکسی قدیمی لندن بود و در خانه‌ای کلنگی در خیابان سنت آلبانز زندگی می‌کردند که هیچ‌گاه بازسازی و تعمیر نشد. آن‌ها در زیرزمین ساختمان زنبور عسل پرورش می‌دادند و در گلخانه آتش‌بازی به راه می‌انداختند.

در سال ۱۹۵۰، پدر خانواده، مدیریت بخش انگل‌شناسی موسسه ملی تحقیقات پزشکی را به عهده گرفت و سه ماه زمستان را برای انجام تحقیقات به آفریقا سفر کرد. او دلش می‌خواست پسر بزرگش پزشکی بخواند، ولی استیون در همان سال‌های کودکی اشتیاقش را به علوم کیهانی ابراز کرد. مادرش بیش از همه متوجه این امر بود و در شب‌های تابستانی با فرزندانش در حیاط دراز می‌کشید و ستاره‌ها را تماشا می‌کرد. او بعدها اظهار کرد: « استیون همیشه پر از حس کنجکاوی بود و من می‌دیدم ستاره‌ها چطور او را به خود جذب می‌کنند.»

در اوایل زندگی تحصیلی، استیون دانش‌آموزی زرنگ بود؛ اما استثنایی نبود. هنگامی‌که دانش‌آموز سال اول ابتدایی مدرسه سنت آلبانز بود، جزو سه نفر آخر کلاس بود. او علایقش را خارج از مدرسه دنبال می‌کرد، عاشق شطرنج و بازی‌های فکری بود و با دوستان صمیمی‌اش بازی‌های جدیدی اختراع می‌کرد. در دوران نوجوانی همراه با چند تن از دوستانش یکی از قطعات کامپیوتر را طوری بازسازی کردند که معادلات ابتدایی ریاضی را حل کند.

هاوکینگ همیشه در حال فعالیت و مشغله بود. با خواهرش ماری که عاشق کوهنوردی و پیاده‌روی بود، مسیرهای مختلفی برای رسیدن به خانه کشف می‌کرد. او این اخلاقش را حتی وقتی در سن ۱۷ سالگی وارد دانشکده آکسفورد شد، حفظ کرد و همچنان فعال و کنجکاو باقی ماند. او عاشق رقص بود و از پاروزنی لذت می‌برد تا جایی که سرپرست گروه قایقرانی دانشکده شد.

او آرزو داشت در رشته ریاضیات تحصیل کند؛ ولی ازآنجاکه دانشکده علوم دانشگاه آکسفورد چنین رشته‌ای نداشت، او به رشته فیزیک و به‌طور خاص به کیهان‌شناسی جذب شد.

به‌حساب خودش، او وقت زیادی روی مطالعاتش نگذاشت. آن‌طور که بعدها محاسبه کرد، به‌طور متوسط یک ساعت در روز صرف درس‌های مدرسه می‌کرد. البته نیازی نداشت بیشتر از این تلاش کند تا از پس تکالیف مدرسه برآید. در سال ۱۹۶۲ درجه ممتاز در رشته علوم طبیعی فارغ‌التحصیل شد و برای اخذ مدرک دکترای کیهان‌شناسی و فلسفه نظام هستی وارد ترینیتی هال دانشگاه کمبریج شد.

75e645b5 01a8 4b41 aeb4 c5477bc4b108 استیون هاوکینگ (بیوگرافی)

تشخیص بیماری ALS

نخستین باری که استیون متوجه شد مشکلی در سلامتی فیزیولوژی او وجود دارد، دانشجوی کمبریج بود؛ او هنگام گردش به زمین می‌خورد و زمان حرف زدن دچار لکنت زبان می‌شد. تا سال ۱۹۶۳ یعنی پس از اولین سال حضورش در دانشگاه کمبریج کسی متوجه بیماری او نشده بود. بیشتر مواقع او علائم بیماری را پنهان می‌کرد؛ اما وقتی پدرش وضعیت او را دید، مجبورش کرد با او به یک پزشک متخصص مراجعه کند. این دانشجوی ۲۱ ساله‌ به مدت دو هفته بعد در بیمارستان بستری شد تا آزمایش‌های پزشکی لازم روی او انجام شود.

آن‌ها از عضله بازوی من نمونه گرفتند، به بدنم الکترود وصل کردند، یک سری مایعات رادیواکتیو به ستون فقراتم تزریق کردند و با اشعه ایکس حرکت آن را مطالعه کردند. بعد از همه‌ی آزمایش‌ها، آن‌ها به من نگفتند چه مشکلی دارم. بعد گزارش دادند که مبتلابه بیماری MS هستم با این تفاوت که این بار با نوعی نادر و غیرمعمول از MS سروکار داریم.

البته پس از مدتی دکترها به خانواده هاوکینگ گفتند بیماری پسرشان چیست: او در مراحل اولیه اسکلروزیس آمیوتروفیک جانبی یا ALS بود. این حرف مفهومی روشن داشت؛ اعصابی که عضلات بدن او را کنترل می‌کردند، به‌مرور از کار می‌افتادند. پزشکان به او گفتند تنها دو سال و نیم دیگر زنده می‌ماند.

این اخبار روحیه استیون و خانواده‌اش را ویران کرد. اما یک سری حوادث مانع از این شد که او امید خود را کاملا از دست بدهد. اولین اتفاق وقتی روی داد که او هنوز در بیمارستان بستری بود. هم‌اتاقی او پسری بود که سرطان خون داشت. استیون با خود گفت لااقل شرایطش نسبت به این دوست هم‌اتاقی خیلی بهتر و قابل‌تحمل‌تر است. زمان زیادی از مرخصی او نگذشته بود که خواب دید دارند او را به جوخه اعدام می‌برند. این کابوس باعث شد متوجه شود هنوز کارهایی دارد که در زندگی‌اش باید انجام دهد.

اما مهم‌ترین تغییر زندگی او این بود که عاشق شده بود. در مهمانی سال نو، درست پیش از اینکه بیماری او تشخیص داده شود، استیون با جین وایلد، دختری جوان و دانشجوی دوره کارشناسی رشته زبان آشنا شده بود. آن‌ها در سال ۱۹۶۵ باهم ازدواج کردند.

5e06dbcc dab2 499b 8a0d 681954b02ab3 استیون هاوکینگ (بیوگرافی)

بیماری استیون هاوکینگ به‌نوعی کمک کرد او تبدیل به دانشمندی شود که امروز می‌بینیم. قبل از تشخیص بیماری، هاوکینگ به‌ندرت روی مطالعاتش متمرکز می‌شد. او می‌گوید: «قبل از بیماری زندگی حسابی حوصله مرا سر می‌برد. به نظرم می‌آمد هیچ‌چیز ارزش تلاش و کار کردن ندارد.» پس‌ازاینکه فهمید ممکن است حتی تا گرفتن مدرک دکترا زنده نماند، همه‌ی وجودش را روی مطالعات و پژوهش‌هایش گذاشت.

تحقیق در مورد سیاهچاله‌ها

45be7289 e0af 46d7 9d79 a0451d863058 استیون هاوکینگ (بیوگرافی)

یافته‌های یک محقق جوان دیگر به نام راجر پنروز در مورد سرنوشت نهایی ستارگان و تبدیل‌شدن آن‌ها به گودال‌هایی عظیم و سیاه،  نظر استیون را به خود جلب کرد و باعث شد او شیفته‌ی چگونگی خلق هستی شود. او دوران حرفه‌ای کارش را با همین موضوع آغاز کرد و باعث شد نگرش جهانیان به سیاهچاله‌ها و آغاز آفرینش تغییر کند.

درحالی‌که او به خاطر بیماری، کنترل فیزیکی بر اعضای بدنش را از دست می‌داد، (در سال ۱۹۶۲ او ناچار شد از ویلچر استفاده کند) ناگهان پیشرفت بیماری کمتر شد. در سال ۱۹۶۸، یک سال پس از تولد پسرش رابرت، او به عضویت موسسه نجوم دانشگاه کمبریج درآمد.

چند سال پیش رو، دوران پرباری برای هاوکینگ بود. در سال ۱۹۶۹ دخترش لوسی به دنیا آمد و او تحقیقات علمی خود را ادامه داد. (فرزند سومش تیموتی ۱۰ سال بعد متولد شد). در سال ۱۹۷۳ همراه با جورج الیس اولین کتاب خود را به نام  ساختار مقیاس بزرگ از فضا-زمان منتشر کرد. او همچنین همکاری‌ با دوست قدیمی‌اش پنروز را ادامه داد.

در سال ۱۹۷۴ تحقیقات استیون او را تبدیل به دانشمندی معروف در دنیای علم کرد. او نشان داد که سیاهچاله‌ها آن فضای تهی و خلأ بی‌انتهایی که دانشمندان پیش‌ازاین باور داشتند، نیستند. به عبارت ساده، هاوکینگ ثابت کرد ماده، اگر به‌صورت انرژی تابشی درآید، می‌تواند از نیروی گرانش یک ستاره‌ی خاموش شده بگریزد. «تابش هاوکینگ» متولد شده بود.

این نظریات، موجی از هیجان در دنیای دانشمندان به وجود آورد و باعث شد هاوکینگ جوایز متعدد علمی، نام‌های افتخاری و عناوین برجسته‌ای به دست آورد. در سن ۳۲ سالگی او به عضویت انجمن سلطنتی انگلستان درآمد و کمی بعد جایزه معتبر آلبرت اینشتین را از آن خود کرد.

او به تدریس در دانشگاه‌ها نیز ادامه داد. ابتدا به‌عنوان استاد مدعو از دانشگاه کلتک پاسادنا در ایالت کالیفرنیا بازدید کرد که پیش‌زمینه دیدارهای بعدی و خدمات او در این دانشگاه شد. او همچنین به دانشکده‌های Gonville و Caius در دانشگاه  کمبریج سر زد. در سال ۱۹۷۹ هاوکینگ دوباره خود را در دانشگاه کمبریج یافت و به مقام یکی از مشهورترین استادان تاریخ این دانشگاه یعنی پروفسور لوساسیان نائل شد.

تاریخچه‌ای مختصر از زمان

گرچه استیون هاوکینگ به لحاظ علمی در حال پیشرفت بود، ولی وضعیت فیزیکی او به‌تدریج بدتر می‌شد. در اواسط دهه ۸۰، خانواده هاوکینگ یکی از دانشجویان فارغ‌التحصیل شده او را به کمک گرفته بود تا او را در تحقیقات، کارها و سایر امور روزمره یاری کند. او هنوز می‌توانست خودش غذا بخورد و از تخت خواب بیرون بیاید؛ ولی تقریباً برای هر کار دیگری نیاز به کمک داشت. بعلاوه سخنرانی‌های او مدام دچار اخلال می‌شد و فقط کسانی که به‌خوبی او را می‌شناختند می‌توانستند منظور او را درک کنند. در سال ۱۹۸۵ او برای همیشه صدای خود را از دست داد. نتیجه این بود که فیزیکدان ما حالا به پرستاری ۲۴ ساعته نیاز داشت. این شرایط توانایی کار کردن حرفه‌ای او را به خطر انداخته بود. هم‌زمان، یک برنامه‌نویس کامپیوتری در کالیفرنیا، برنامه‌ای ابداع کرده بود که به فرد این قابلیت را می‌داد تا با استفاده از حرکات چشم، به کمک کامپیوتر حرف بزند. این برنامه به هاوکینگ اجازه می‌داد کلمات سخنرانی را با نگاه کردن به صفحه کامپیوتر انتخاب کند. در آن زمان هاوکینگ هنوز می‌توانست از انگشتان خود استفاده کند و کلمات را با کلیک دستی انتخاب می‌کرد. امروزه که او کنترل کلیه اعضای بدن خود را ازدست‌ داده و برنامه‌هایش را از طریق سنسوری که به گونه‌اش متصل است، کنترل می‌کند.

به کمک این برنامه و همیاری دستیارانش، استیون هاوکینگ همچنان به نوشتن ادامه داد. کار او مقالات متعدد علمی و البته کتاب‌ها و سخنرانی‌هایی برای جامعه غیرعلمی را شامل می‌شد. در سال ۱۹۸۸ هاوکینگ با نوشتن کتاب  «تاریخچه مختصر زمان»، مدال سلطنتی بریتانیا را از آن خود کرد و به شهرتی جهانی دست‌ یافت. این کتاب کوتاه و آموزنده تبدیل به یکی از منابع علمی مردم در سراسر دنیا شد. انتشار این کتاب برای او موفقیتی فوق‌العاده بود و به مدت چهار سال در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های ساندی تایمز لندن قرار داشت. این کتاب به ۴۰ زبان زنده دنیا ترجمه‌ شده و تاکنون میلیون‌ها نسخه از آن در دنیا به فروش رفته است. در سال ۲۰۰۱ او ادامه‌ی این کتاب را با عنوان « جهان در پوست گردو» منتشر کرد که یک راهنمای مصور برای نظریات بزرگ کیهان‌شناسی است. چهار سال بعد او کتاب ساده‌تری به نام «تاریخچه کوتاه‌تری از زمان» برای عموم مردم نوشت.

اگر کتاب‌ها، مقالات و پژوهش هاوکینگ را با تحقیقات شخصی او در باب جام مقدس علم کنار هم قرار دهیم، می‌بینیم هاوکینگ به دنبال این بوده است که یک نظریه واحد بیابد تا بتواند فلسفه نظام هستی را با مکانیک کوانتوم ترکیب کند و توضیح بدهد که جهان چگونه آغازشده است.

استیون هاوکینگ تفکراتی بلند پروازانه دارد. او ادعا می‌کند می‌تواند در ۱۱ بعد فکر کند ، معتقد است که سفر در زمان امکان‌پذیر است و انسان ممکن است در آینده به سیارات دیگر مهاجرت کند.

سفر به فضا و شهرت بیشتر

a004c140 c952 4f43 9bfd 91aef5488ed0 استیون هاوکینگ (بیوگرافی)

استیون هاوکینگ می‌کوشد پاسخ‌های بزرگی برای سؤالات بزرگ پیدا کند و این از تمایل شخصی او برای سفر به فضا نیز نیرو می‌گیرد. در سال ۲۰۰۷ و در سن ۶۵ سالگی، هاوکینگ گام مهمی برای سفر به فضا برداشت. هنگامی‌که از مرکز فضایی کندی در فلوریدا بازدید می‌کرد، این شانس را پیدا کرد که فضای بدون جاذبه را تجربه کند. او با یک بوئینگ ۷۲۷ اصلاح‌شده به مدت ۲ ساعت بر فراز اقیانوس اطلس پرواز کرد و جدا از ویلچر، بی‌وزنی را احساس کرد. تصاویر این فیزیکدان بزرگ درحالی‌که در فضا شناور بود  در روزنامه‌های سراسر جهان منتشر شد. او گفته بود: « نقطه‌ی جاذبه‌ی صفر نقطه‌ی معرکه‌ای است، من مشکلی با آن ندارم، فضا! منتظر باش که من آمدم!»

اگر چیزی تحت عنوان دانشمند «فوق ستاره» وجود داشت، هاوکینگ بی‌شک نماد آن بود. او همیشه در فرهنگ‌عامه حضور خود را نشان می‌دهد، مثلاً در میهمانی سیمپسون‌ها یا پیشتازان فضا شرکت می‌کند، با جیم کری در فیلم کمدی‌اش همکاری می‌کند و حتی روی آهنگ پینک فلوید صداگذاری می‌کند. در سال ۱۹۹۲ ارول موریس کارگردان مستندساز که برنده‌ی جایزه اسکار نیز هست، فیلم مستندی با نام تاریخچه مختصر زمان درباره زندگی استیون هاوکینگ ساخت.

در سال ۱۹۹۰ به دنبال شایعات زیادی که پخش شد، استیون و جین از هم جدا شدند. در سال ۲۰۰۶ او از همسر دومش ایلین که سابقاً پرستار او بود نیز جدا شد تا به فرزندان و خانواده‌اش نزدیک‌تر باشد. در سال ۲۰۰۷ او با همراهی دخترش لوسی یک کتاب علمی به نام دریچه‌ای به‌سوی کیهان برای کودکان منتشر کرد.

سلامتی استیون هاوکینگ همیشه نگران‌کننده باقی می‌ماند. در سال ۲۰۰۹ او به علت عفونت سینه نتوانست سخنرانی‌اش را در کنفرانسی در شهر آریزونا به پایان برساند و در آوریل همان سال اعلام کرد که از مقام خود در دانشگاه کمبریج کناره‌گیری کرده است. مقامات دانشگاه او را به بیمارستان منتقل کردند و گفتند بیماری او وخیم است؛ اما مدتی بعد او بهبودی کامل پیدا کرد.

هاوکینگ که برنامه‌ای برای سفر به فضا با تور فضایی گردشگری ریچارد برانسون دارد، در سال ۲۰۰۷ اظهار کرد:

خطر زندگی روی زمین هرروز بیشتر می‌شود. مسائلی مانند گرم شدن کره زمین، جنگ‌های هسته‌ای، ویروس‌هایی که جهش ژنتیکی مدیریت‌شده دارند و هزاران خطر دیگر را نباید دست‌ کم گرفت. من فکر می‌کنم اگر امکان سفر به فضا نباشد، نسل بشر تداوم نخواهد یافت. به همین دلیل مردم را تشویق می‌کنم روی برنامه‌های فضایی سرمایه‌گذاری کنند.

در سال ۲۰۱۰، استیون هاوکینگ در کتاب طرح عظیم درباره پیدایش جهان صحبت کرد. او در آخرین کتاب خود به این نتیجه رسید که خلق کائنات تنها با انفجار بزرگ رخ‌ داده است و قوانین فیزیک اجتناب‌ناپذیرند. او گفت: «از آنجاکه قانون جاذبه و گرانش امری انکار نشدنی است، پس جهان می‌توانسته خودش را از هیچ، به وجود آورد.» کتاب «طرح عظیم» بزرگ‌ترین اثر منتشرشده از او بعد از یک دهه بود.

24338bdc ad1d 4426 8613 8c35a6c804c8 استیون هاوکینگ (بیوگرافی)

در سال ۲۰۱۲ هاوکینگ با پروژه‌ای جدید خبرساز شد. او تصاویری از خود منتشر کرد که در آن‌ها از دستگاه جدیدی به نام iBrain استفاده می‌کند که به هدبند متصل می‌شود. این دستگاه طوری طراحی‌ شده است که افکار کاربر را با استفاده از امواج سیگنال‌های الکتریکی مغز او می‌خواند و بعد آن‌ها را توسط یک الگوریتم خاص تفسیر می‌کند. این دستگاه می‌تواند کمک انقلابی به هاوکینگ و سایر بیماران مبتلابه ALS باشد.

نظریه‌های جدید

در تابستان سال ۲۰۱۵ هاوکینگ دوباره به تیتر اول روزنامه‌ها بازگشت. در ماه ژوئن در یک کنفرانس خبری در لندن اعلام کرد پروژه‌ای با عنوان «گوش دادن به فضای بیرون» را با موفقیت راه‌اندازی کرده است. بودجه این پروژه توسط کارآفرین روسی یوری میلنر تأمین می‌شود و هدف آن یافتن حیات فرازمینی است.

یک ماه بعد استیون هاوکینگ در کنفرانسی در سوئد به بحث درباره نظریات جدید در مورد «سیاهچاله‌ها» و « پارادوکس اطلاعات» پرداخت. او اظهار کرد:

وقتی می‌گوییم  اگر چیزی وارد سیاهچاله  شود از بین می‌رود، مثل این است که از حالت فیزیکی دوبعدی یک جسم حرف بزنیم. درحالی‌که سیاهچاله‌ها زندان‌های ابدی نیستند. این امکان وجود دارد که جهانی موازی با این جهان وجود داشته باشد که اطلاعات به آن منتقل شود.

هرچند او پایان این نظریه را که «افق رویداد» نام دارد برای پژوهش‌های بعدی باز گذاشته است.

سخنان مشهور استیون هاوکینگ

 • اگر فقط یک نظریه واحد برای همه‌چیز وجود داشته باشد، مجموعه‌ای از قوانین و معادلات است؛ ولی با روش معمول علم که ساختن یک الگوی ریاضی است نمی‌توان به این سؤال پاسخ داد که چرا  جهان هستی باید برای توصیف یک معادله به وجود آمده باشد. چرا تمام نظام هستی باید به خودشان زحمت به وجود آمدن داده باشند؟
 • در تمام زندگی‌ام، مجذوب پرسش‌های بزرگی بوده‌ام که آدمی با آن‌ها روبرو است و تلاش کرده‌ام پاسخی علمی برای آن‌ها پیدا کنم. اگر شما هم مثل من به ستارگان نگاه می‌کردید و سعی می‌کردید مفهوم آنچه می‌بینید، درک کنید؛ شما هم از خود می‌پرسیدید که واقعاً دلیل هستی این دنیا چیست؟
 • علم ثابت کرده است که جهان‌های مختلفی می‌توانند از «هیچ» به وجود آمده باشند. این بستگی به شانس ما دارد که در کدام جهان قرار گرفته باشیم!
 • تمام تاریخ علم به تشخیص تدریجی این امر گذشته است که گرچه حوادث به شیوه دلخواه ما اتفاق نمی‌افتند؛ ولی همه آن‌ها منعکس‌کننده یک نظم خاص هستند.
 • ما باید در جستجوی بیشترین ارزش اعمالمان باشیم.
 • بزرگ‌ترین دشمن دانش، جهل نیست بلکه توهم دانایی است.
 • هوش واقعی، توانایی سازگاری با تغییرات است.
 • معلوم نیست که باهوش بودن برای همیشه یک ارزش باقی بماند.
 • این اتلاف وقت است که از ناتوانیم عصبانی باشم. همه باید با زندگی کنار بیایند و من در این زمینه کارم را بد انجام نداده‌ام. مردم نمی‌توانند وقت خود را به این اختصاص دهند که چرا همیشه خشمگین یا در حال گله و شکایت هستید.
 • زندگی هرقدر دشوار به نظر برسد، بازهم کاری هست که شما بتوانید در آن موفق باشید.
 • حالا همه ما به اینترنت وصل هستیم، مانند سلول‌های عصبی درون مغزی بسیار بزرگ.
 • کار کردن به زندگی شما معنا و هدف می‌دهد، زندگی بدون کار پوچ و بی‌معنی است.
 • حتی اگر زمانی مشخص شود که سفر در زمان امری غیر ممکن است، مهم این است که ما دلیل آن را بفهمیم.
 • مردمی که به آی‌کیو خود افتخار می‌کنند، درنهایت بازنده می‌شوند.
 • گذشته نیز مانند آینده، پدیده‌ای نامتناهی است و فقط می‌تواند به‌عنوان طیفی از احتمالات شناخته شود.

آثار استیون هاوکینگ:

 • ساختار مقیاس بزرگ فضا-زمان
 • بزرگ، کوچک و ذهن انسان
 • طرح بزرگ
 • تاریخچه کوتاه من
 • تاریخچه کوتاه زمان
 • تاریخچه کوتاه‌تر زمان
 • سیاهچاله‌ها، دنیاهای کوچک و دیگر مقالات
 • جورج و ماه آبی
 • جورج و کد ناشکستنی
 • جورج و انفجار بزرگ
 • جورج در جستجوی گنجینه کیهانی
 • دریچه‌ای به‌سوی کیهان
 •  جهان در پوست گردو
 • بر شانه‌های غول
 • خدا اعداد صحیح را خلق کرد

نوشته استیون هاوکینگ (بیوگرافی) اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%d9%88%da%a9%db%8c%d9%86%da%af/feed/ 0
نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم فصل دوم http://physicfa.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%af%d9%88/ http://physicfa.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%af%d9%88/#respond Mon, 05 Feb 2018 11:30:12 +0000 http://physicfa.ir/?p=10106 نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم فصل دوم : جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم برای آشنایی کاربران عزیز سایت آموزشی فیزیکفا، نمونه سوال امتحانی از فیزیک یازدهم ( فصل دوم : جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم) آماده شده است تا با سوالات استاندارد این پایه آشنایی بیشتری پیدا کنند.توصیه می شود ابتدا …

نوشته نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم فصل دوم اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم فصل دوم : جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم

ph11 s2 jaryan exam00 نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم فصل دومبرای آشنایی کاربران عزیز سایت آموزشی فیزیکفا، نمونه سوال امتحانی از فیزیک یازدهم ( فصل دوم : جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم) آماده شده است تا با سوالات استاندارد این پایه آشنایی بیشتری پیدا کنند.توصیه می شود ابتدا سعی کنید سوالات را بر اساس دانش خود از این فصل حل کنید. سپس پاسخ ما را دانلود کرده و با پاسخ خود مقایسه کنید تا به نقاط ضعف خود در این مبحث دست یابید و در رفع آن برآیید. سوالات طرح شده بر اساس کتاب درسی فیزیک یازدهم بوده و اگر مطالب کتاب را خوب بلد باشید، باید به همه سوالات پاسخ صحیح دهید. برای تسط بیشتر شما به مباحث کتاب درسی جزوه هایی در سایت از فصل دوم کتاب فیزیک یازدهم قرار گرفته است که می توانید از طریق لینک های زیر به آنها دسترسی پیدا کنید.

مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آن

نیروی محرکه الکتریکی

توان الکتریکی مصرفی

جمع جبری اختلاف پتانسیل ها

به هم بستن مقاومت ها

حل تمرین های پایان فصل دوم

دانلود نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم فصل دوم ( جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم)  :

نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم فصل دوم : جریان الکتریکی (رشته ریاضی و فیزیک)

نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم فصل دوم : جریان الکتریکی (رشته علوم تجربی) (بزودی)

دانلود پاسخ تشریحی نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم فصل دوم ( جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم)  :

 

 

 

 

نوشته نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم فصل دوم اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%af%d9%88/feed/ 0
مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آن http://physicfa.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1/ http://physicfa.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1/#respond Wed, 10 Jan 2018 09:19:44 +0000 http://physicfa.ir/?p=9926 مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آن : مقاومت الکتریکی : اگر یک مدار الکتریکی را به اختلاف پتانسیلی متصل کنیم ، موجب حرکت الکترون های آزاد در سیم مدار می شود. این الکترون ها با اتم های رسانا که در حال نوسان اند برخورد می کنند و این موضوع باعث گرم شدن رسانا می …

نوشته مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آن اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آن :

ph11 s2 resistor 00 مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آنمقاومت الکتریکی : اگر یک مدار الکتریکی را به اختلاف پتانسیلی متصل کنیم ، موجب حرکت الکترون های آزاد در سیم مدار می شود. این الکترون ها با اتم های رسانا که در حال نوسان اند برخورد می کنند و این موضوع باعث گرم شدن رسانا می شود. در واقع الکترون های آزاد هنگام حرکت در رسانا همیشه با نوعی مقاومت روبه رو هستند. اصطلاحا می گوییم رسانا دارای مقاومت الکتریکی است.

ph11 s2 resistor 01 مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آن

مقاومت الکتریکی بین دو نقطه از یک رسانا را به صورت زیر تعریف می کنیم :

ph11 s2 resistor 02 مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آندر این رابطه مقاومت الکتریکی (R) بر حسب ولت بر آمپر می شود که به پاس خدمات علمی جرج سیمون اهم به نام اهم نام کذاری شده است و آن را با نماد Ω  نشان می دهیم. برای به ذهن سپردن این رابطه می توانید از مثلث زیر استفاده کنید:

ph11 s2 resistor 03 مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آن

رسانایی را که دارای مقاومت الکتریکی است، اصطلاحا مقاومت می نامند و آن را در مدارهای الکتریکی با نماد زیر نشان می دهند.

ph11 s2 resistor 04 مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آناگر مقاومت الکتریکی در ولتاژهای مختلف (در دمای ثابت)، مقدار ثابتی داشته باشد، اصطلاحا گفته می شود آن وسیله از قانون اهم پیروی می کند و آن وسیله را مقاومت یا رسانای اهمی می نامند. به عبارتی طبق رابطه بالا، جریان عبوری از یک مقاومت اهمی همواره با اختلاف پتانسیل اعمال شده به دو سر آن رابطه مستقیم دارد. نمودار جریان بر حسب اختلاف پتانسیل در چنین رساناهایی به صورت خطی است.

ph11 s2 resistor 05 مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آنهر چه شیب خط این نمودار کمتر باشد، مقاومت الکتریکی بیشتر است.

وسیله هایی که از این قانون پیروی نمی کنند، را وسیله های غیر اهمی می نامند مانند دیود نور گسیل (LED). نمودار جریان بر حسب اختلاف پتانسیل وسیله های غیر اهمی مانند شکل زیر است.ph11 s2 resistor 06 مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آنعوامل موثر بر مقاومت الکتریکی رسانا :

مقاومت الکتریکی به ابعاد هندسی رسانا، یعنی طول و سطح مقطع رسانا بستگی دارد. همچنین جنس ماده رسانا و دمای آن بر مقاومت الکتریکی اثر می گذارد. اگر سطح مقطع جسم رسانا در تمام طول آن یکسان باشد، مقاومت آن از رابطه زیر بدست می آید:

ph11 s2 resistor 07 مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آن

که در آن طول رسانا (L) بر حسب متر (m)، مساحت مقطع رسانا (A) بر حسب متر مربع (m2)،  مقاومت رسانا (R) بر حسب اهم (Ω) و مقاومت ویژه رسانا (ρ) بر حسب اهم متر (Ωm) است.

مقاومت ویژه یک رسانا به ساختار اتمی و دمای آن بستگی دارد. رساناهای الکتریکی خوب مقاومت ویژه بسیار کم و عایق های خوب مقاومت ویژه بسیار زیادی دارند.

تغییر مقاومت ویژه با دما :

اگر یک رسانای فلزی داشته باشیم، با افزایش دمای آن، تعداد حامل های بار تقریبا ثابت می ماند، ولی ارتعاشات کاتوره ای اتم ها و یون های آن افزایش می یابد. این عامل موجب افزایش برخورد حامل های بار با شبکه اتمی رسانای فلزی می شود و به این ترتیب، مقاومت رسانا در برابر عبور جریان زیاد می شود.

ph11 s2 resistor 08 مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آنآزمایش نشان می دهد که مقاومت ویژه فلزات در یک گستره دمایی نسبتا بزرگ با دما به طور خطی به صورت رابطه زیر تغییر می کند :

ph11 s2 resistor 09 مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آنکه در این رابطه α ثابتی موسوم به ضریب دمایی مقاومت ویژه رسانا است که یکای آن (k-1) یا (C-1) است.

رابطه را برای افزایش مقامت ویژه رسانا می توان به صورت زیر نیز نوشت :

ph11 s2 resistor 10 مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آنبرای مقاومت الکتریکی رسانا می توان رابطه را به صورت زیر نوشت :

ph11 s2 resistor 11 مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آناگر یک نیمرسانا داشته باشیم، در دماهای پایین تعداد حاملان بار (الکترون های آزاد و حفره ها) ناچیز است و نیمرسانا مانند یک نارسانا رفتار می کند. با افزایش دما تعداد حاملان بار افزایش یافته و موجب رسانایی بیشتر می گردد. یعنی با افزایش دما در نیمرسانا ها، مقاومت ویزه کاهش می یابد. برای نیمرسانا ها ضریب دمایی مقاومت ویژه مقداری منفی دارد.

مثال ۱: المنت یک اجاق برقی شامل سیمی به طول ۱٫۱ متر و سطح مقطع A=3.1×۱۰m2  است. مقاومت ویژه ماده سازنده سیم در دمای ۳۲۰ درجه سلسیوس برابر  ρ۰=۶٫۸×۱۰Ω.m است. مقاومت سیم در دمای ۴۲۰ در جه سلسیوس چقدر است؟ ضریب دمایی مقاومت ویژه آن α=۲×۱۰k-1  است.

حل مثال ۱:

ph11 s2 resistor 12 مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آنمثال ۲: نمودار شدت جریان و اختلاف پتانسیل دو سر رساناهای R1=10Ω  و R2  مطابق شکل است.  مقاومت R2

چند اهم است ؟

ph11 s2 resistor 13 مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آنحل مثال ۲:  در یک مقدار V ثابت ، مقادیر جریان هایی که از هر مقاومت عبود می کنند را در نمودار داریم. بنابراین می توان نسبت زیر را نوشت :

ph11 s2 resistor 14 مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آنمثال ۳: مقاومت الکتریکی یک لامپ روشن بیشتر است یا یک لامپ خاموش ؟

حل مثال ۳: مقاومت الکتریکی لامپ روشن بیشتر است. چون با روشن شدن لامپ دمای آن افزایش می یابد و با افزایش دما، مقاومت الکتریکی افزایش می یابد. مقاومت الکتریکی لامپ خاموش را با اهم متر اندازه می گیریم و مقاومت الکتریکی لامپ روشن را با استفاده از اختلاف پتانسیل دو سر لامپ و جریانی که از لامپ می گذرد، اندازه می گیریم.

مثال ۴: طول سیم مسی A، دو برابر طول سیم مسی B است و قطر مقطع سیم A ، نصف قطر مقطع سیم B است. مقاومت الکتریکی سیم A، چند برابر مقاومت الکتریکی سیم B است؟

حل مثال ۴: نسبت قطر دو سیم با نسبت شعاع مقطع دو سیم برابر است.

ph11 s2 resistor 15 مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آنهر دو سیم مسی هستند بنابراین داریم :

ph11 s2 resistor 16 مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آنتمرین های زیر را حل کنید:

تمرین ۱: جرم دو سیم مسی A و B با هم برابر است ولی قطر سیم A ، ۲ برابر قطر سیم B است. اگر مقاومت الکتریکی سیم B برابر ۱۰ اهم باشد، مقاومت الکتریکی سیم A چند اهم است؟

تمرین ۲: طول یک سیم فلزی ۱۰ سانتی متر  و قطر مقطع آن ۲ میلی متر است. اگر سیم را از ابزاری عبور دهیم تا بدون تغییر جرم، مقاومت الکتریکی آن  برابر شود، طول آن چند سانتی‌متر می‌شود؟

تمرین ۳: ‌ مقاومت یک سیم مسی در دمای ۲۰ درجه سلسیوس  برابر ۴۰ اهم است. از سیم جریان الکتریکی عبور می‌کند و در اثر افزایش دما، مقاومت ااکتریکی آن به ۴۶٫۸ اهم می‌رسد. دمای سیم در این حالت، چند درجه‌ی سلسیوس شده است؟(α=۰٫۰۰۶۸k-1)

تمرین ۴: نمودار جریان بر حسب ولتاژ برای دو سیم رسانای هم جنس ۱ و ۲ مطابق شکل زیر است. اگر طول سیم ۱ ، ۵ برابر طول سیم ۲ باشد، قطر سیم ۱ چند برابر قطر سیم ۲ است؟

ph11 s2 resistor 17 مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آنتمرین ۵: دمای یک سیم فلزی با ضریب دمایی مقاومت ویزه α=۲×۱۰k-1  را چند درجه سلسیوس افزایش دهیم تا مقاومت الکتریکی سیم ۲۵ درصد افزایش یابد ؟ (از تغیرات طولی سیم با افزایش دما صرف نظر شود.)

 

حل تمرین های مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آن :

 

 

 

نوشته مقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آن اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1/feed/ 0
حل تمرین های پایان فصل حرکت نوسانی http://physicfa.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/ http://physicfa.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/#respond Fri, 08 Dec 2017 20:07:43 +0000 http://physicfa.ir/?p=9107 حل تمرین های پایان فصل حرکت نوسانی حل تمرین های پایان فصل سوم فیزیک پیش دانشگاهی، حرکت نوسانی برای دانلود آماده شده است تا کاربران فیزیکفا از آن استفاده کنند. همانطوری که می دانید بسیاری از سوالات کنکور سراسری از تمرین های پایان فصل کتاب فیزیک با اندکی تغییر، داده می شود. بنابراین اگر این …

نوشته حل تمرین های پایان فصل حرکت نوسانی اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
حل تمرین های پایان فصل حرکت نوسانی

ph4 s3 navasan tamrin 00 حل تمرین های پایان فصل حرکت نوسانیحل تمرین های پایان فصل سوم فیزیک پیش دانشگاهی، حرکت نوسانی برای دانلود آماده شده است تا کاربران فیزیکفا از آن استفاده کنند. همانطوری که می دانید بسیاری از سوالات کنکور سراسری از تمرین های پایان فصل کتاب فیزیک با اندکی تغییر، داده می شود. بنابراین اگر این تمرین ها را به خوبی بررسی کنید و حالات مختلف هر سوال را در نظر بگیرید و نکات مهم را از آن ها استخراج کنید، موجب موفقیت شما در کنکور سراسری می شود.و ما برای شما در حل تمرین های حرکت نوسانی از روش هایی حل کرده ایم که به سرعت به پاسخ برسید و تمرین ها را به صورت کلی و پارامتری حل کرده ایم تا شما بتوانید حالات مختلف را از آن استخراج کنید.

تمرین های پایان فصل سوم فیزیک پیش دانشگاهی، حرکت نوسانی، شامل مبحث های حرکت هماهنگ ساده، معادله حرکت هماهنگ ساده، معادله های سرعت و شتاب در حرکت هماهنگ ساده، انرژی مکانیکی نوسانگر (دستگاه جرم- فنر)، آونگ ساده و تشدید است که برای رشته های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی آماده شده است. تمرین ها برای دو رشته یکسان می باشد.

دانلود حل تمرین های پایان فصل حرکت نوسانی برای رشته های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی:

 

حل تمرین های پایان فصل کتاب فیزیک پیش دانشگاهی:

حل تمرین های حرکت شناسی در دو بعد

حل تمرین های دینامیک

نوشته حل تمرین های پایان فصل حرکت نوسانی اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/feed/ 0
بررسی حرکت جسم های پشت سر هم http://physicfa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%b3%d8%b1-%d9%87%d9%85/ http://physicfa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%b3%d8%b1-%d9%87%d9%85/#respond Thu, 30 Nov 2017 14:00:25 +0000 http://physicfa.ir/?p=8775 بررسی حرکت جسم های پشت سر هم : دو جسم به جرم های m1 و m2 مطابق شکل زیر روی سطح افقی قرار دارند. اگر نیروی F به جسم m1 وارد شود و با فرض اینکه ضریب اصطکاک جنبشی برای دو جسم با سطح افقی یکسان و برابر µk باشد، می خواهیم شتاب حرکت دو …

نوشته بررسی حرکت جسم های پشت سر هم اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
بررسی حرکت جسم های پشت سر هم :

ph4 s2 ajsam poshteham 00 بررسی حرکت جسم های پشت سر هم

دو جسم به جرم های m1 و m2 مطابق شکل زیر روی سطح افقی قرار دارند. اگر نیروی F به جسم m1 وارد شود و با فرض اینکه ضریب اصطکاک جنبشی برای دو جسم با سطح افقی یکسان و برابر µk باشد، می خواهیم شتاب حرکت دو جسم و نیروی تماسی بین دو جسم را بدست آوریم.

ph4 s2 ajsam poshteham 01 بررسی حرکت جسم های پشت سر همابتدا نیروهای وارد بر هر یک از اجسام را به صورت جداگانه در شکل زیر مشخص می کنیم.

ph4 s2 ajsam poshteham 02 بررسی حرکت جسم های پشت سر همطبق قانون سوم نیوتون، اندازه نیروی تماسی که جسم  m1 به جسم  m2  وارد می کند برابر است با اندازه نیروی تماسی که جسم  m2 به جسم  m1 وارد می کند. یعنی داریم :

ph4 s2 ajsam poshteham 03 بررسی حرکت جسم های پشت سر همابتدا قانون دوم نیوتون را برای دو جسم در راستای قائم می نویسیم تا با محاسبه N1 و N2 بتوانیم نیروهای اصطکاک وارد بر دو جسم را حساب کنیم. جسم در راستای قائم حرکتی نمیکند. بنابراین شتاب در راستای قائم صفر است و داریم:

ph4 s2 ajsam poshteham 04 بررسی حرکت جسم های پشت سر همنیروهای اصطکاک وارد بر دو جسم با استفاده از رابطه نیروی اصطکاک جنبشی به صورت زیر محاسبه می شود:

ph4 s2 ajsam poshteham 05 بررسی حرکت جسم های پشت سر همچون شتاب حرکت برای دو جسم یکسان است، قانون دوم نیوتون را برای مجموعه دو جسم در راستای افقی می نویسیم:

ph4 s2 ajsam poshteham 06 بررسی حرکت جسم های پشت سر همشتاب حرکت دو جسم از رابطه زیر بدست می آید:

ph4 s2 ajsam poshteham 07 بررسی حرکت جسم های پشت سر همبرای بدست آوردن نیروی تماسی بین دو جسم قانون دوم نیوتون را برای جسم  m2 در راستای افقی می نویسیم:

ph4 s2 ajsam poshteham 08 بررسی حرکت جسم های پشت سر همبا قرار دادن رابطه ۱ در رابطه فوق خواهیم داشت:

ph4 s2 ajsam poshteham 09 بررسی حرکت جسم های پشت سر همکه این رابطه را به شکل زیر می توان نوشت:

ph4 s2 ajsam poshteham 10 بررسی حرکت جسم های پشت سر هممشاهده می کنیم که نیروی تماسی بین دو جسم به ضریب اصطکاک بین اجسام و سطح افقی وابسته نیست.

در صورتی که از اصطکاک بین جسم و سطح چشم پوشی کنیم، شتاب حرکت دو جسم و نیروی تماسی بین دو جسم از روابط زیر بدست می آید:

ph4 s2 ajsam poshteham 11 بررسی حرکت جسم های پشت سر هماگر تعداد اجسام را تعمیم دهیم نیز می توان براحتی اثبات کرد که روابط زیر بر قرار است:

ph4 s2 ajsam poshteham 12 بررسی حرکت جسم های پشت سر همدر بررسی حرکت جسم های پشت سر هم ، اگر اجسام روی سطح شیبدار با زاویه α نسبت به افق هم قرار گیرند، روابط ۵ برقرار هستند.

در بررسی حرکت جسم های پشت سر هم ، اگر اجسام به جای تماس، توسط نخ های سبک به هم متصل شده باشند و توسط نیروی F کشیده شوند، باز هم روابط ۵ برقرار هستند و فقط جای N ، T نیروی کشش نخ بین هر دو جسم را قرار می دهیم.

 

تمرین ۱: اگر  µk=0.2  باشد،  نیرویی که از ۱M به ۲M وارد می‌شود چند نیوتون است؟

ph4 s2 ajsam poshteham 13 بررسی حرکت جسم های پشت سر همتمرین ۲: اگر µk=0.25 برای هر جسم باشد، NAB و NBC چند نیوتون است؟

ph4 s2 ajsam poshteham 14 بررسی حرکت جسم های پشت سر همتمرین ۳: مطابق شکل زیر نیروی F  به جرم m1  وارد می‌شود و مجموعه با شتاب ثابت شروع به حرکت می‌کند. ضریب اصطکاک جنبشی هر یک از دو جسم با سطح افقی برابر µk است. اگر در همین حالت که نیروی F وارد می‌شود، ضریب اصطکاک جنبشی هر یک از دو جسم با سطح نصف شود، نیرویی که دو جسم به هم وارد می‌کنند، چند برابر می‌شود؟

ph4 s2 ajsam poshteham 15 بررسی حرکت جسم های پشت سر همتمرین ۴: در شکل زیر، نیروی افقی F ، سیستم را از حال سکون به حرکت در می آورد. نیرویی که در این حالت وزنه های m و ۲m به هم وارد می کنند، F’ و نیرویی که وزنه های ۲m و ۳m به هم وارد می کنند، F’’ است. چه رابطه ای بین F و F’ و F’’ برقرار است؟

ph4 s2 ajsam poshteham 16 بررسی حرکت جسم های پشت سر همتمرین ۵: در شکل مقابل، سطح بدون اصطکاک است و نیروی F ، دستگاه را از حال سکون به حرکت در می آورد. در این وضعیت چه رابطه ای بین F و T1 و T2 برقرار است؟

ph4 s2 ajsam poshteham 17 بررسی حرکت جسم های پشت سر همتمرین ۶: در دستگاه شکل روبرو، ضریب اصطکاک جنبشی هر سه جسم با سطح افقی برابر µk=0.5  است. اگر اندازه اختلاف نیرویی که جسم m2 به جسم m3 و جسم m1 به m2 وارد می کند، برابر ۲۱N باشد، شتاب حرکت مجموعه چند واحد SI است؟ (g=10n/kg)

ph4 s2 ajsam poshteham 18 بررسی حرکت جسم های پشت سر هم

حل تمرین های ببررسی حرکت جسم های پشت سر هم :

نوشته بررسی حرکت جسم های پشت سر هم اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%b3%d8%b1-%d9%87%d9%85/feed/ 0
نشانه های افراد باهوش چیست؟ http://physicfa.ir/%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%b4-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/ http://physicfa.ir/%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%b4-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/#comments Fri, 24 Nov 2017 10:00:51 +0000 http://physicfa.ir/?p=8582 نشانه های افراد باهوش چیست؟ آیا شما فکر می کنید، باهوش هستید؟ یا اینکه از هوش خود نا امید شده اید؟ ما در زیر نتایج تحقیقاتی را لیست می کنیم، که نشان می دهند چه افرادی با چه ویژگی هایی باهوش هستند. شاید شما هم باهوش باشید و توانایی درک حقایق زیادی را داشته باشید …

نوشته نشانه های افراد باهوش چیست؟ اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
نشانه های افراد باهوش چیست؟
آیا شما فکر می کنید، باهوش هستید؟ یا اینکه از هوش خود نا امید شده اید؟ ما در زیر نتایج تحقیقاتی را لیست می کنیم، که نشان می دهند چه افرادی با چه ویژگی هایی باهوش هستند. شاید شما هم باهوش باشید و توانایی درک حقایق زیادی را داشته باشید و از آن آگاه نیستید.

afrad bahoosh physicfa نشانه های افراد باهوش چیست؟

به سادگی حواستان پرت نمی شود

فرانک ژو می گوید: «افرادی که می توانند برای بازه های زمانی طولانی تمرکز کنند و موارد حواس پرت کن را کنار بزنند، خیلی با هوش هستند.» او این ادعا را در مقاله منتشر شده در Current Biology در سال ۲۰۱۳ مطرح کرده است. در این مقاله، دو مطالعه کوچک شرح داده می شود که بر اساس آن، افرادِ دارای نمرات بالا در آزمون IQ در تشخیص حرکات پس زمینه ای بزرگ در یک تصویر کُند بودند. احتمالا به این دلیل که روی مهم ترین اطلاعات تمرکز می کنند و بقیه قسمت ها را رد می کنند.

شب ها دیر می خوابید

بر اساس تحقیقات، هر قدر باهوش تر باشید، تمایل بیشتری برای بیدار ماندن تا پاسی از شب را دارید. یکی از مقاله های منتشر شده در سال ۲۰۰۹ در مجله «Personality and Individual Differences» به بررسی رابطه میان IQ کودکی و عادات خواب در بین هزاران فرد جوان پرداخت. افراد باهوش اعلام کردند که هم در طول روزهای هفته و هم در طول آخر هفته ها دیر می خوابیدند و دیر هم بیدار می شدند. یکی دیگر از مقاله های منتشر شده در سال ۱۹۹۹، تقریبا ۴۰۰ استخدامی نیروی هوایی آمریکا را بررسی کرده و به نتایج مشابهی دست یافت.

قابلیت سازگاری بالایی دارید

عده زیادی از کاربران Quora اعلام کردند که افراد باهوش انعطاف پذیر بوده و می توانند در شرایط مختلف توانایی های خود را بروز دهند. همان طور که دونا اف هامت می نویسد: «افراد باهوش با نشان دادن اینکه چه کار می توان انجام داد، خود را سازگار می کنند؛ صرف نظر از پیچیدگی ها یا محدودیت هایی که بر سر راه قرار دارند.» تحقیقات روانشناسی اخیر از این ایده پشتیبانی می کنند. هوش به توانایی تغییر رفتارهای فردی برای تقابل موثر با محیط یا ایجاد تغییر در محیط زندگی بستگی دارد.

می دانید که اطلاعات تان چقدر است

باهوش ترین افراد می توانند اذعان کنند که با برخی از مفاهیم خاص آشنایی ندارند. آنطور که جیم وینتر می نویسد، افراد باهوش از گفتن جمله «نمی دانم» نمی ترسند. اگر چیزی را نمی دانند، می توانند آن را یاد بگیرند. مطالعات آقایان «جاستین کروگر و دیوید دانینگ» که در مجله «روانشناسی اجتماعی و شخصیت» منتشر شد، از یافته های جیم وینتر حمایت می کند. آنان دریافتند که هر قدر هوش پایینی داشته باشید، بیشتر توانایی های شناختی تان را بزرگنمایی می کنید. برای مثال، در یکی از آزمایش ها دانش آموزانی که کمترین امتیاز را در آزمون هوش گرفته بودند، تقریبا تا ۵۰ درصد تعداد سوالاتی را که درست جواب داده بودند را بزرگنمایی کردند. اما آنهایی که امتیاز بالایی گرفته بودند، تعداد سوال هایی را که درست جواب داده بودند، پایین تر گفتند.

کنجکاوی سیری ناپذیری دارید

آلبرت اینشتین گفته: «من هیچ استعداد خاصی ندارم. من بیش از حد کنجکاوم.» یا همان طور که کیزوربر می گوید، افراد باهوش توسط چیزهایی متحیر و شگفت زده می شوند که سایر افراد آنها را ساده می پندارند. مقاله منتشر شده در مجله «تفاوت های فردی» در سال ۲۰۱۶ بیان می کند که رابطه ای بین هوش کودکی و علاقمندی به کسب تجربه وجود دارد که شامل کنجکاوی ذهنی در بزرگسالی هم می شود. دانشمندان برای ۵۰ سال، هزاران فرد متولد شده در انگلیس را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند بچه های یازده ساله ای که در آزمون IQ امتیاز خوبی کسب کردند، در ۵۰ سالگی علاقه بیشتری برای کسب تجربه داشتند.

روشنفکر هستید

افراد باهوش درها را به روی ایده ها و فرصت های جدید نمی بندند. هامت می نویسد: «افراد باهوش خواهان پذیرش و بررسی دیدگاه های با ارزش دیگر هستند و رویکرد روشنفکری در پیش می گیرند. آنها راه حل های جایگزین را نیز با آغوش باز مد نظر قرار می دهند.» به گفته روانشناسان، افراد روشنفکر (آنهایی که به دنبال دیدگاه های مخالف رفته و شواهد را منصفانه می سنجند) در آزمون های هوش و SAT امتیاز بالایی به دست می آورند. علاوه بر این، افراد باهوش دیدگاه ها و ایده های خود را با دقت زیادی برمی گزینند. محققی به نام آلاس می گوید: «ذهن باهوش مسائل را کمتر با ارزش صوری می پذیرد. لذا تنها در صورت کسب شواهد کافی، عقاید و ایده ها را مقبول می داند.»

از تنهایی خود لذت می برید

دیپانکار ترهان اظهار می کند که افراد خیلی باهوش بسیار فردگرا هستند. جالب اینجاست که تحقیقات اخیر منتشر شده در مجله انگلیسی «روانشناسی» بیان می دارد که افراد باهوش لذت و رضایت کمتری در اثر تعامل با دوستان کسب می کنند.

توانایی خود کنترلی بالایی دارید

زوهر علی می نویسد که افراد باهوش می توانند با برنامه ریزی، تصریح اهداف، بررسی راهبردهای جایگزین و بررسی عواقب قبل از اقدام بر حالت دمدمی مزاجی و تصمیم گیری بدون فکر غلبه نمایند. دانشمندان رابطه ای میان خود کنترلی و هوش یافته اند. در مطالعه سال ۲۰۰۹ که در مجله «علوم روانشناسی» منتشر شد، شرکت کنندگان در مطالعه باید بین دو پاداش مالی یکی را انتخاب می کردند: پرداخت اندک اما زود یا پرداختی قابل توجه در زمانی دیرتر. نتایج بدست آمده نشان داد افرادی که پرداخت قابل توجه در زمانی دیرتر را برگزیدند (آنهایی که خود کنترلی بالایی داشتند)، بطور کلی امتیازهای بالایی در آزمون های هوش کسب کردند. محققان دخیل در این مطالعه اظهار داشتند که یک بخش از مغز به نام «کورتکس پیش مغزی» می تواند نقش مهمی در کمک به افراد برای حل مسائل سخت و بروز خود کنترلی در نیل به کسب اهداف ایفا کند.

باحال و شوخ طبع هستید

به گفته آویتا بیهانی، افراد خیلی باهوش قابلیت شوخ طبعی زیادی دارند. دانشمندان دانشگاه نیومکزیکو با این مورد موافق اند. یکی از مطالعات انجام شده توسط این دانشمندان نشان داد افرادی که زیر کارتون ها متن های خنده دار تری نوشتند، امتیاز بالایی در معیارهای هوش کلامی بدست آوردند. بر طبق یکی دیگر از مطالعات، کُمدین های حرفه ای در هوش کلامی بیشتر از مقدار میانگین کسب امتیاز کردند.

به تجارب دیگران حساس اید

افراد باهوش تا حدودی می توانند احساس کنند که یک فرد چه فکری می کند یا چه حسی دارد. بر اساس ادعای برخی روانشناسان، حس همدردی یکی از مولفه های اصلی هوش هیجانی است. افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند، علاقه بسیار زیادی برای گفتگو با افراد جدید و یادگیری بیشتر در مورد آنها دارند.

مفاهیم ظاهرا نامربوط را به همدیگر پیوند می دهید

عدۀ زیادی از کاربران Quora گفتند که افراد باهوش می توانند الگوهایی را ببینند که دیگران نمی توانند. به همین دلیل است که می توانند قیاس هایی میان ایده های ظاهرا متفاوت انجام دهند. «اپریل آستوریا» می گوید: «شما فکر می کنید هیچ ارتباطی میان ساشیمی (خوراک ژاپنی) و هندوانه وجود ندارد؟ اشتباه می کنید. هر دو بصورت خام و سرد خورده می شوند.» روزنامه نگاری به نام «چارلز داهیگ» می گوید: «ایجاد این نوع روابط نشان دهنده خلاقیت است.» داهیگ این فرایند را مورد بررسی قرار داده است.

زیاد طفره می روید

به گفته «ماهش گرکوتی» احتمال طفره رفتن افراد باهوش به هنگام پاسخگویی به سوالات زیاد است؛ دلیل اصلی آن را هم به علت اهمیت دادن بیشتر به کارهای مهم، نسبت می دهند. برخی دانشمندان هم گفته اند که افراد باهوش حتی کاری را که برایشان معنادار و مهم جلوه می کند، با تاخیر انجام می دهند. «آدام گرنت» روانشناس وارتون اظهار نموده است که طفره رفتن کلید نوآوری است و استیو جابز هم به طور راهبردی از این مورد استفاده می کرد. آقای گرنت می گوید: «زمانی که استیو جابز برای تعویق کارها و بررسی احتمالات صرف می کرد، همان زمانی بود که برای آمدن ایده های متفاوت به ذهنش تخصیص داده بود.»

به سوال های ژرف و بزرگ فکر می کنید

بنا به گفته رام کومار، افراد باهوش بیشتر در مورد جهان و معنای حیات تفکر می کنند. آنها همواره به دنبال پی بردن به دلیل وجودی چیزها هستند. مثلا، مسائل وجودی موجب نگرانی افراد باهوش شده و آنها را مُدام به تامل در این زمینه وامیدارد. به گزارش دیوید ویلسون، افراد باهوش مسائل را از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار می دهند. یعنی آنها از این احتمال آگاهی دارند که شاید مسائل به صورت دلخواه شان پیش نرود. شاید نگرانی آنها ریشه در این واقعیت دارد که یک تجربه مشخص را در نظر گرفته و سپس از خود می پرسند: چرا باید به خودم زحمت بدهم و آن مسئله را در وهله اول بررسی و تجربه کنم.

اگر شما هم یک یا چند تا از نشانه های افراد باهوش که در بالا گفته شد، را دارید، به هوش خود اعتماد کنید و با تلاش به موفقیت ها دست یابید.

ترجمه: منصور نقی لو

نوشته نشانه های افراد باهوش چیست؟ اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%b4-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/feed/ 1
بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدار http://physicfa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%b4%db%8c%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1/ http://physicfa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%b4%db%8c%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1/#respond Thu, 16 Nov 2017 16:17:04 +0000 http://physicfa.ir/?p=8304 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدار: با توجه به اینکه حرکت جسم در راستای سطح شیبدار است، دستگاه محور های مختصات را طوری انتخاب می کنیم که راستای x دستگاه، در راستای شتاب باشد. با انتخاب این دستگاه محور مختصات، نیروی وزن وارد بر جسم در راستای افقی و قائم قرار نمی گیرد که برای …

نوشته بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدار اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدار:

ph4 s2 dynamic shibdar 00 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبداربا توجه به اینکه حرکت جسم در راستای سطح شیبدار است، دستگاه محور های مختصات را طوری انتخاب می کنیم که راستای x دستگاه، در راستای شتاب باشد. با انتخاب این دستگاه محور مختصات، نیروی وزن وارد بر جسم در راستای افقی و قائم قرار نمی گیرد که برای این منظور نیروی وزن را روی محورهای مختصات تصویر می کنیم. که نتیجه مطابق شکل زیر می شود. و از این پس به جای نیروی وزن، نیروهای تجزیه شده آن را رسم می کنیم.

ph4 s2 dynamic shibdar 01 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدار۱ ) جسم روی سطح شیبدار ساکن باشد.

در این حالت نیروی اصطکاک ایستایی مانع از حرکت جسم به سمت پایین سطح شیبدار می شود. نیروهای وارد بر جسم را در شکل زیر نشان دادیم.

ph4 s2 dynamic shibdar 02 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدارتا قبل از اینکه جسم در آستانه حرکت (زمانی که نیروی اصطکاک ایستایی بیشینه شود) قرار گیرد، نیروی اصطکاک ایستایی برابر mg sinα است. یعنی:

ph4 s2 dynamic shibdar 03 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدارو اگر جسم در آستانه حرکت قرار گیرد، نیروی اصطکاک ایستایی بیشینه از رابطه زیر بدست می آید:

ph4 s2 dynamic shibdar 04 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدارو چون جسم همچنان ساکن است، خواهیم داشت:

ph4 s2 dynamic shibdar 05 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدارکه با قرار دادن رابطه ۳ در رابطه ۴ خواهین داشت:

ph4 s2 dynamic shibdar 06 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبداراز رابطه ۵ می توان برای محاسبه ضریب اصطکاک ایستایی بین جسم و سطح استفاده کرد.

۲ ) جسم را با سرعت اولیه v0 روی سطح شیبدار به سمت بالا پرتاب می کنیم و جسم پس از طی مسافت d روی سطح شیبدار متوقف می شود.

نیروهای وارد بر جسم را مطابق شکل زیر رسم می کنیم:

ph4 s2 dynamic shibdar 07 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدارنیروی اصطکاک جنبشی با توجه به رابطه ۲ از رابطه زیر بدست می آید:

ph4 s2 dynamic shibdar 08 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبداردر راستای محور x قانون دوم نیوتون را برای جسم به صورت زیر می نویسیم:

ph4 s2 dynamic shibdar 09 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدارکه با قرار دادن رابطه ۶ در رابطه ۷ ، شتاب حرکت جسم روی سطح شیبدار به سمت بالا بدست می آید:

ph4 s2 dynamic shibdar 10 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبداربا استفاده از معادله سرعت-زمان در حرکت با شتاب ثابت، می توانیم مدت زمان حرکت رو به بالای جسم تا توقف را از رابطه زیر بدست آورد:

ph4 s2 dynamic shibdar 11 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبداربا استفاده از معادله مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت، می توانیم مسافت توقف جسم روی سطح شیبدار را بدست آوریم:

ph4 s2 dynamic shibdar 12 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدار۳ ) جسم پس از توقف در بالای سطح شیبدار، همان مسیر را به سمت پایین سطح بر می گردد و با سرعت v به پایین سطح شیبدار می رسد.

ابتدا نیروهای وارد بر جسم را رسم می کنیم که در شکل زیر نشان داده شده است.

ph4 s2 dynamic shibdar 13 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبداردر راستای محور x قانون دوم نیوتون را برای جسم به صورت زیر می نویسیم:

ph4 s2 dynamic shibdar 14 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدارکه با قرار دادن رابطه ۶ در رابطه ۱۱ ، شتاب حرکت جسم روی سطح شیبدار به سمت پایین بدست می آید:

ph4 s2 dynamic shibdar 15 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبداربا استفاده از معادله سرعت-زمان در حرکت با شتاب ثابت، می توانیم مدت زمان حرکت رو به پایین جسم تا پایین سطح شیبدار را از رابطه زیر بدست آورد:

ph4 s2 dynamic shibdar 16 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبداربا استفاده از معادله مستقل از زمان در حرکت با شتاب ثابت و قرار دادن d از رابطه ۱۰ در آن به رابطه زیر می رسیم:

ph4 s2 dynamic shibdar 17 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدارو با استفاده از روابط ۹ و ۱۳ و ۱۴ می توان رابطه زیر را اثبات کرد:

ph4 s2 dynamic shibdar 18 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدارنکته: از رابطه ۱۴ می توان دریافت که v<v0  است. به دلیل وجود اصطکاک بین جسم و سطح بخشی از انرژی جسم کاهش می یابد و موجب می شود سرعت جسم در حین برگشت به نقطه شروع کاهش یابد.

۴ ) در صورتی که از اصطکاک بین جسم و سطح چشم پوشی شود، کافیست در روابط بالا ضریب اصطکاک را برابر صفر قرار دهیم. مشاهده می شود در این حالت سرعت برگشت جسم به پایین سطح شیبدار با سرعت اولیه پرتاب به سمت بالا برابر است.

با استفاده از مفاهیم ذکر شده در فوق تمرین های زیر را حل کنید و پاسخ خود را با پاسخ ما مقایسه کنید، تا به تسلط کامل برسید.

تمرین ۱: در شکل جسم از A مماس بر سطح شیبدار رو به بالا پرتاب می‌شود، جسم به نقطه‌ای رسیده و برمی‌گردد، اگر اندازه شتاب در موقع رفت ۲ برابر شتاب برگشت باشد، µk را حساب کنید

ph4 s2 dynamic shibdar 19 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدارتمرین ۲:  اگر µk=0.25 و جسم با سرعت m/s20 رو به بالا پرتاب شود، زمان رسیدن جسم به بالاترین نقطه مسیر چند ثانیه است؟

ph4 s2 dynamic shibdar 20 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدارتمرین ۳: مطابق شکل جرم m را با سرعت v0 روی سطح پرتاب می‌کنیم. جسم در نقطه A متوقف شده و برمی‌گردد. اگر سرعت آن در نقطه پرتاب m/s2 شود، طول OA چند متر است؟

ph4 s2 dynamic shibdar 21 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدارتمرین ۴: در شکل روبه‌رو، وزنه را با سرعت اولیه‌ی v0 از پایین سطح شیب‌دار، مماس بر سطح رو به بالا پرتاب می‌کنیم. وزنه تا ارتفاعی بالا رفته دوباره به نقطه‌ی پرتاب برمی‌گردد. اگر نیروی اصطکاک جنبشی برابر ۰٫۲ وزن جسم باشد، زمان بالا رفتن جسم چند برابر زمان پایین آمدن آن است؟

ph4 s2 dynamic shibdar 22 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدارتمرین ۵: جسمی به جرم m روی سطح شیبداری که با افق زاویه‌ی α می‌سازد، با سرعت ثابت v0 به طرف پایین می‌لغزد. اگر این جسم با همان سرعت اولیه‌ی v0، مماس بر سطح به طرف بالا پرتاب شود، چه مدت طول می‌کشد تا روی سطح متوقف شود؟

تمرین ۶: جسمی به جرم ۴kg از پایین یک سطح شیبدار بدون اصطکاک که با سطح افق زاویه‌ی  می‌سازد، با سرعت اولیه‌ی  روی سطح به طرف بالا پرتاب می‌شود. اگر سرعت جسم پس از  به صفر برسد، بزرگی نیرویی که جسم به سطح وارد می‌کند، چند نیوتون است؟

تمرین ۷: جسمی به جرم m را روی سطح شیبداری به ضریب اصطکاک µs که با سطح افقی زاویه α  می سازد، قرار می دهیم و جسم روی سطح ساکن می ماند. در این حالت، بزرگی نیرویی که سطح به جسم وارد می کند، چند برابر وزن جسم است؟

تمرین ۸: در شکل روبرو، به جسمی به وزن ۲۵ نیوتون، نیروی افقی با بزرگی ۵۰ نیوتون وارد می شود و جسم با سرعت ثابت روی سطح شیبدار بالا می رود، بزرگی نیرویی که جسم به سطح شیبدار وارد می کند، چند نیوتون است؟

ph4 s2 dynamic shibdar 23 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدارتمرین ۹: با توجه به اعداد شده در شکل روبرو، نیروی کشش نخ چند نیوتون است؟

ph4 s2 dynamic shibdar 24 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدارتمرین ۱۰: اگر در شکل زیر زاویه α=۳۷ و دستگاه از حال سکون رها شود، سرعت هر وزنه پس از ۲ ثانیه چند m/s می‌شود؟ ضریب اصطکاک جنبشی جسم ها با سطح ۰٫۱ است.

ph4 s2 dynamic shibdar 25 بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدار

حل تمرین های بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدار:

 

 

 

نوشته بررسی حرکت جسم روی سطح شیبدار اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%b4%db%8c%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1/feed/ 0
حل تمرین های پایان فصل دوم فیزیک یازدهم http://physicfa.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/ http://physicfa.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/#respond Wed, 08 Nov 2017 12:36:43 +0000 http://physicfa.ir/?p=8074 حل تمرین های پایان فصل دوم فیزیک یازدهم: جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم تمرین های پایان فصل دوم فیزیک یازدهم برای رشته های علوم ریاضی و علوم تجربی به صورت کامل حل شده و در اختیار شما کاربران عزیز فیزیکفا قرار می گیرد. سر فصل های تمرین ها : جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی …

نوشته حل تمرین های پایان فصل دوم فیزیک یازدهم اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
حل تمرین های پایان فصل دوم فیزیک یازدهم: جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم

ph11 s2 tamrin jaryan 00 حل تمرین های پایان فصل دوم فیزیک یازدهم

تمرین های پایان فصل دوم فیزیک یازدهم برای رشته های علوم ریاضی و علوم تجربی به صورت کامل حل شده و در اختیار شما کاربران عزیز فیزیکفا قرار می گیرد.

سر فصل های تمرین ها :

جریان الکتریکی

مقاومت الکتریکی و قانون اهم

عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی

نیروی محرکه الکتریکی و مدار ها

توان در مدارهای الکتریکی

قاعده انشعاب و جمع جبری اختلاف پتانسیل ها

ترکیب مقاومت ها

دانش آموزان عزیز ابتدا مباحث بالا که به صورت لینک نشان داده شده است، را مشاهده کنید تا با حل تمرین های مختلف تسلط لازم را برای حل تمرین های فصل دوم کسب کنید. جزوه های آموزشی جامعی از هر مبحث برای شما آماده شده است تا برای امتحانات داخلی یا نهایی و کنکور آماده شوید. سپس تمرین ها را حل کنید و پاسخ را با پاسخ های ما مقایسه کنید، تا مشکلات خود را رفع کنید.

دانلود حل تمرین های پایان فصل دوم فیزیک یازدهم برای رشته های علوم ریاضی و علوم تجربی :

 

 

 

نوشته حل تمرین های پایان فصل دوم فیزیک یازدهم اولین بار در فیزیکفا پدیدار شد.

]]>
http://physicfa.ir/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/feed/ 0