لیست دبیر فیزیک
ویدیو آموزشی فیزیک
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
ما را در تلگرام دنبال کنید

بازگشت به گذشته

0
0

در خصوص نظریه هاوکینگ بازگشت به گذشته از طریق کرمچاله که مسئله بازخورد تابشی را در پی دارد آیا فردی که به گذشته بر میگردد به نسخه ای از خود برمیخورد که با او در ارتباط وجودی است یعنی نسخه ای که زمان او کندتر بوده است؟ از اینرو اگر او را بکشد پارادوکس پیش میاید و بازخورد تابشی مانع آن میشود؟ لطفا توضیح دهید و اینکه چه اصل کوانتومی در بازگشت به گذشته دخیل است.

در واقع اینطور استنباط میگردد که برای بازگشت به زمان گذشته در یک طرف دهانه کرمچاله یک نسخه از فرد و طرف دیگر کرمچاله نسخه ای دیگر فرد به طوری که میان این دو ارتباط وجودی هست، قرار دارد که در یکطرف دهانه زمان کندتر میگذرد.

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت
بستن