لیست دبیر فیزیک
کانال رسمی فیزیکفا در تلگرام

تاثیر فشار و ناخالصی روی نقطه جوش و انجماد

1
0

افزایش و کاهش فشار چه تاثیری روی نقطه جوش دارد ؟

افزایش و کاهش ناخالصی چه تاثیری روی نقطه جوش دارد ؟

افزایش و کاهش فشار چه تاثیری روی نقطه انجماد دارد ؟

افزایش و کاهش ناخالصی چه تاثیری روی نقطه انجماد دارد ؟

0
0

پاسخ کامل این پرسش ها در لینک زیر آمده است.

تاثیر فشار و ناخالصی روی نقطه جوش، ذوب و انجماد

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت
بستن