Tag Archives: نقطه انجماد

تاثیر فشار و ناخالصی روی نقطه جوش، ذوب و انجماد

تاثیر فشار و ناخالصی روی نقطه جوش، ذوب و انجماد فشار بخار: مولکول های یک مایع دارای انرژی جنبشی هستند و انرژی جنبشی مولکول معینی از یک مایع ضمن برخورد با سایر مولکول ها دائماً تغییر می کند. در یک لحظه معین تعدادی از مولکول ها دارای انرژی نسبتاً زیاد و تعدادی دارای انرژی نسبتاً کمی هستند. مولکول هایی که ...

ادامه مطلب