حل تمرین های فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی فصل اول


 

حل تمرین های فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی و فیزیک، فصل اول : حرکت شناسی در دو بعد

خرید رایگان

از کبیری

مصطفی کبیری کناری متولد سال ۱۳۶۷ در شهرستان فریدونکنار (استان مازندران) ، دبیر فیزیک رسمی آموزش و پرورش شهرستان فریدونکنار، کارشناسی رشته دبیری فیزیک در دانشگاه مازندران هستم . هدف از ایجاد این سایت برای من ، ایجاد یک محیطی آموزشی کارآمد است که در آن دانش آموزان بتوانند فیزیک را به صورت پایه ای و مفهومی بیاموزند .