ویدیو آموزشی فیزیک

ویدیو آموزشی فیزیک از مباحث کتاب های فیزیک دبیرستان مناسب برای یادگیری از پایه تا کنکور را در این صفحه قرار خواهیم داد.

سخن ناشر:

ویدیوهای آموزشی فیزیکفا توسط استاد مصطفی کبیری تهیه شده است. و شیوه جدیدی از آموزش را در آن ارائه می دهد. در این ویدیوها مفاهیم کتاب درسی با جزییات بررسی می شود و پس از آن با حل مثال های متعدد از کتاب، امتحانات نهایی و کنکور از سوالات آسان به سخت، قدرت حل مساله را در دانش آموزان ایجاد می کند. و دانش آموز با مشاهده دقیق این ویدیوها و حل چند تمرین که نمونه هایی از آن در محتوای وبسایت فیزیکفا آمده است، می تواند براحتی به سوالات امتحانات داخلی مدارس، امتحانات نهایی و بویژه کنکور پاسخگو باشد. ما این ویدیوهای آموزشی را به صورت رایگان در اختیار همه دانش آموزان ایرانی قرار داده ایم که براحتی می توانید با دنبال کردن ما در آپارات به همه آن ها دسترسی داشته باشید.

توجه: از آنجایی که ویدیوها هماهنگ با سال تحصیلی در این صفحه قرار داده می شوند، صفحه را به علاقه مندی های خود اضافه کنید و در پوش نوتیفیکیشن فیزیکفا عضو شوید و همچنین کانال آپارات فیزیکفا را دنبال کنید.

برای مشاهده هر یک از ویدیو ها روی لینک مبحث که در جداول زیر آمده کلیک کنید.


ویدیو های آموزشی فیزیک دهم

فیزیک و اندازه گیریویژگی های فیزیکی موادکار و انرژی، تواندما و گرماترمودینامیک
مدل سازی در فیزیکحل ۳ تست مهم کنکور سراسری ۹۶ از مبحث فشار در مایعات و لوله U شکلانرژی جنبشیدما و دماسنجیمعادله حالت ترمودینامیکی
کمیت های فیزیکی و تبدیل زنجیره ای۸ سبک سوال فشار در شاره هاکار انجام شده توسط نیروی ثابتانبساط گرماییفرایند هم حجم
سازگاری یکاهااستفاده از قانون گازها در حل مسائل فشار در شاره هاکار و انرژی جنبشیگرما و دمای تعادلفرایند هم فشار
پیشوندهای یکاهاحالت های مادهکار و انرژی پتانسیلگرمای نهان ذوبفرایند هم دما
چگالیفشار در شاره ها (مفاهیم اولیه)پایستگی انرژی مکانیکیگرمای نهان تبخیرفرایند بی دررو
تعیین دقت کولیسنیروی شناوری و اصل ارشمیدسانرژی درونیروش حل مساله گرما و دمای تعادل با تغییر فازچرخه ترمودینامیکی
تعیین دقت ریزسنجفشار در لوله های U شکلفرمول همه کاره کار و انرژیقانون گازهاجمع بندی روابط ترمودینامیک
تست های تبدیل زنجیره ایآزمایش توریچلی، بارومتر و مانو متر، فشار پیمانه ایتوان و بازدهتست های کنکور ۹۷ و ۹۸ گرما و دمای تعادل با در نظر گرفتن تغییر حالت مادهماشین های گرمایی
اصل برنولی و معادله پیوستگیبازده ماشین های گرمایی
نیروهای هم چسبی و دگر چسبییخچال ها
اثر مویینگیتست های ترمودینامیک کنکور ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

ویدیو های آموزشی فیزیک یازدهم

الکتریسیته ساکنالکتریسیته جاریمغناطیسالقای الکترومغناطیسی
بار الکتریکیمقاومت الکتریکی و عوامل موثر بر آنآموزش قاعده دست راست برای تعیین جهت نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسیشار مغناطیسی
الکتروسکوپتاثیر دما بر مقاومت الکتریکیمیدان مغناطیسیقانون القای الکترومغناطیسی فاراده
قانون کولننیروی محرکه الکتریکینیروی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسیالقاگر
میدان الکتریکیجمع جبری اختلاف پتانسیل هانیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسیقانون لنز
نیروی وارد بر بار الکتریکی در میدان الکتریکیمحاسبه مقاومت معادل در مدارهای الکتریکیتعیین جهت میدان مغناطیسی حلقه و سیملولهانرژی القاگر
انرژی پتانسیل الکتریکی و پتانسیل الکتریکیتوان مولدجرثقیل الکترومغناطیسیجریان متناوب
چگالی سطحی بار الکتریکیمحاسبه جریان گذرنده از مقاومت ها در مدار های الکتریکیتعیین جهت میدان مغناطیسی ناشی از سیم حامل جریان الکتریکی
ظرفیت خازنترکیب مقاومت هامحاسبه میدان مغناطیسی پیچه مسطح
انرژی خازنتوان مصرفی مقاومت هامحاسبه میدان مغناطیسی سیملوله
تست قانون کولن
تست میدان الکتریکی
تست انرژی پتانسیل الکتریکی
تست خازن

ویدیو های آموزشی فیزیک دوازدهم

حرکت بر خط راستدینامیک و حرکت دایره اینوسان و موجبرهم کنش های موجفیزیک اتمیفیزیک هسته ای
جابجایی و مسافتقانون دوم نیوتونحرکت هماهنگ ساده ۱بازتاب موج مکانیکیاثر فوتوالکتریک و فوتوالکترون هاپرتوزایی طبیعی (انواع واپاشی)
تندی متوسط و سرعت متوسطنیروی وزن و نیروی عمودی سطححرکت هماهنگ ساده ۲بازتاب موج الکترومغناطیسیمعادله بالمر و ریدبرگنیمه عمر
تندی و سرعت لحظه اینیروی مقاومت شارهانرژی در حرکت هماهنگ سادهشکست موجمدل اتمی بور و توجیه طیف خطی اتم هیدروژنشکافت هسته ای
شتاب متوسطنیروی اصطکاکدوره تناوب آونگ ساده کم دامنهموج ایستادهلیزر چیست؟غنی سازی اورانیوم
حرکت یکتواختنیروی کشش طنابتشدیدآزمایش دوشکاف یانگهمجوشی هسته ای
آموزش حل مساله با استفاده از معادلات حرکت با شتاب ثابت بر روی خط راستتکانه و قانون دوم نیوتونموج های مکانیکیپراش
نمودار مکان- زمان در حرکت با شتاب ثابت بر روی خط راستحرکت دایره ای یکنواختموج صوتی
نمودار سرعت- زمان در حرکت با شتاب ثابتنیروی گرانشیاثر دوپلر
نمودار شتاب- زمان در حرکت با شتاب ثابت
سقوط آزاد
حل تست های حرکت بر روی خط راست کنکور سراسری سال ۹۹
سوالات نهایی از مفاهیم کلی حرکت بر خط راست

ویدیو بررسی سوالات امتحان نهایی فیزیک ۳ (پایه دوازدهم)

زمان برگزاری آزمونعلوم تجربیریاضی و فیزیک
دی ۱۴۰۲مشاهدهمشاهده
خرداد ۱۴۰۲مشاهدهمشاهده
دی ۱۴۰۱مشاهدهمشاهده
خرداد ۱۴۰۱مشاهدهمشاهده
دی ۱۴۰۰مشاهدهمشاهده

ویدیو بررسی سوالات امتحان نهایی فیزیک ۱ (پایه دهم)

زمان برگزاری آزمونعلوم تجربیریاضی و فیزیک
خرداد ۱۴۰۲نوبت صبح | نوبت عصر
شهریور ۱۴۰۲مشاهده
خرداد ۱۴۰۳مشاهدهمشاهده

ویدیو حل سوالات کنکور سراسری

سال برگزاری کنکورعلوم تجربیریاضی و فیزیک
۱۴۰۰داخل | خارج کشوربخش اول داخل | بخش دوم داخل
۱۴۰۱داخل | خارج کشورداخل | خارج کشور
۱۴۰۲ نوبت اولمشاهدهمشاهده
۱۴۰۲ نوبت دومداخل | خارج کشورداخل | خارج کشور
اردیبهشت ۱۴۰۳مشاهدهمشاهده

تهیه پکیج ویدیو آموزشی فیزیک

همانطوری که در بالا توضیح داده شد، ویدیو آموزشی فیزیک فیزیکفا به صورت رایگان در اختیار همه دانش آموزان قرار گرفته است و می توانید از لینک های بالا در آپارات همه را مشاهده کنید. اما ممکن است برخی ها بخواهند پکیج ویدیو های بالا را یکجا و به صورت فیزیکی تهیه کنند تا همواره در دسترس آن ها باشد. از اینرو این پکیج به صورت زیر به فروش می رسد:

 


پکیج کامل آموزش فیزیک 

با ۱۵ در تخفیف

فقط ۲۲۰۰۰۰۰ تومان 

بسته کامل فیزیک مناسب برای آمادگی در امتحانات مدرسه و کنکور سراسری، تهیه شده توسط استاد مصطفی کبیری، در یک فلش مموری ۶۴ گیگ به شما ارائه می گردد. هزینه ارسال نیز رایگان است.

این بسته برای دانش آموزان هر دو رشته ریاضی و تجربی مناسب است. دسته بندی فصل ها و عنوان های درسی بر اساس کتاب های فیزیک رشته ریاضی مرتب شده است. در نتیجه، دانش آموزان رشته تجربی عنوان هایی که جلوی آن (ریاضی) نوشته شده است را نیاز به مطالعه و مشاهده ندارند. 


برای تهیه هر کدام از بسته های بالا، مبلغ مشخص شده را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۰۵۴۱۷۲۱۳ به نام مصطفی کبیری کناری،واریز کنید و فیش واریزی را از طریق واتس اپ به شماره ۰۹۱۱۱۱۷۹۱۹۹ و یا آیدی تلگرام (@mostafakabiri) ارسال کنید. همچنین نام و نام خانوادگی، شماره تماس، کد پستی و آدرس دقیق پستی را نیز به همراه آن بفرستید. پس از تایید واریز توسط ما، بسته تا یک روز کاری بعد به پست پیشتاز تحویل داده خواهد شد.