دسته‌ها
کتاب

کتاب فیزیک دوازدهم

کتاب فیزیک دوازدهم: کتاب فیزیک دوازدهم از سه بخش اساسی مکانیک، موج و فیزیک جدید تشکیل شده است. بخش مکانیک از مباحث حرکت، دینامیک و حرکت دایره ای تشکیل شده است که در این فصل ها از تجزیه نیروها و مشتق استفاده نمی شود و نیروها در یک راستا و عمود بر هم مورد بررسی […]

دسته‌ها
فیزیک یازدهم کتاب

کتاب فیزیک یازدهم رشته علوم تجربی

کتاب فیزیک یازدهم رشته علوم تجربی سر فصل های کتاب فیزیک یازدهم (سال دوم متوسطه دوم ) رشته علوم تجربی به شرح زیر است که با کلیک کردن روی هر کدام از آنها به جزوه های ریز مباحث هر فصل دسترسی خواهید داشت که علاوه بر بسط مطالب کتاب، از مثال ها و تمرین های […]

دسته‌ها
فیزیک یازدهم کتاب

کتاب فیزیک یازدهم ریاضی و فیزیک

کتاب فیزیک یازدهم ریاضی و فیزیک سر فصل های کتاب فیزیک یازدهم (سال دوم متوسطه دوم ) رشته ریاضی و فیزیک به شرح زیر است که با کلیک کردن روی هر کدام از آنها به جزوه های ریز مباحث هر فصل دسترسی خواهید داشت که علاوه بر بسط مطالب کتاب، از مثال ها و تمرین […]

دسته‌ها
فیزیک دهم کتاب

کتاب فیزیک دهم ریاضی

کتاب فیزیک دهم ریاضی سر فصل های کتاب فیزیک دهم رشته ریاضی و فیزیک به شرح زیر است. با کلیک کردن روی هر کدام از آنها به جزوه های ریز مباحث هر فصل دسترسی خواهید داشت. که علاوه بر بسط مطالب کتاب، از مثال ها و تمرین های بسیار متنوع استفاده نموده ایم و همچنین […]

دسته‌ها
فیزیک دهم کتاب

کتاب فیزیک دهم تجربی

کتاب فیزیک دهم تجربی سر فصل های کتاب فیزیک دهم رشته علوم تجربی به شرح زیر است. با کلیک کردن روی هر کدام از آنها به جزوه های ریز مباحث هر فصل دسترسی خواهید داشت. که علاوه بر بسط مطالب کتاب، از مثال ها و تمرین های بسیار متنوع استفاده نموده ایم و همچنین فایل […]