فیزیکفا

videocourses فیزیکفا

فیزیک دهم

ph10 s4 damagarma nemonesoal100 فیزیکفا
نمونه سوال امتحانی دما و گرما
نمونه سوال امتحانی دما و گرما از کتاب فیزیک دهم برای رشته های علوم ریاضی و فیزیک و علوم تجربی توسط مصطفی کبیری برای آشنایی…

مشاهده بیشتر

فیزیک یازدهم

ph11 soal magnetic11 01 فیزیکفا
نمونه سوال امتحانی مغناطیس
نمونه سوال امتحانی مغناطیس برای آشنایی کاربران عزیز سایت آموزشی فیزیکفا، نمونه سوال امتحانی از فیزیک یازدهم ( فصل سوم : مغناطیس) آماده شده است…

مشاهده بیشتر

فیزیک دوازدهم

ph12 s5 photoelectric 01 فیزیکفا
اثر فوتوالکتریک
اثر فوتوالکتریک : وقتی نوری تکفام (تک بسامد) با بسامد مناسب به سطح فلزی بتابد، الکترون هایی از آن گسیل می شود. این الکترون ها…
ph12 soal pasokhs3 00 فیزیکفا
نمونه سوال امتحانی نوسان و موج
نمونه سوال امتحانی نوسان و موج استاندارد از فصل سوم فیزیک دوازدهم رشته علوم تجربی (نوسان و موج) طراحی شده توسط استاد مصطفی کبیری برای…

مشاهده بیشتر