دانلود سوالات حل شده کانال فیزیکفا (دوم دبیرستان)


 

دانلود سوالات حل شده کانال فیزیکفا (دوم دبیرستان)

فصل های کارو انرژی ، ویژگی های ماده ، گرما و قانون گازها


 

از کبیری

مصطفی کبیری کناری متولد سال ۱۳۶۷ در شهرستان فریدونکنار (استان مازندران) ، دبیر فیزیک رسمی آموزش و پرورش شهرستان فریدونکنار، کارشناسی رشته دبیری فیزیک در دانشگاه مازندران هستم . هدف از ایجاد این سایت برای من ، ایجاد یک محیطی آموزشی کارآمد است که در آن دانش آموزان بتوانند فیزیک را به صورت پایه ای و مفهومی بیاموزند .