دانلود سوالات حل شده کانال فیزیکفا (سوم دبیرستان)


 

دانلود سوالات حل شده کانال فیزیکفا (سوم دبیرستان) تا تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۷

فصل های الکتریسیته ساکن ، جریان الکتریکی ، مغناطیس و القای الکترومغناطیسی


 

از کبیری

مصطفی کبیری کناری متولد سال ۱۳۶۷ در شهرستان فریدونکنار (استان مازندران) ، دبیر فیزیک رسمی آموزش و پرورش شهرستان فریدونکنار، کارشناسی رشته دبیری فیزیک در دانشگاه مازندران هستم . هدف از ایجاد این سایت برای من ، ایجاد یک محیطی آموزشی کارآمد است که در آن دانش آموزان بتوانند فیزیک را به صورت پایه ای و مفهومی بیاموزند .