دانلود سوالات حل شده کانال فیزیکفا (پیش دانشگاهی)


 

دانلود سوالات حل شده کانال فیزیکفا (پیش دانشگاهی) تا تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۷

فصل های حرکت شناسی، دینامیک، حرکت نوسانی، موج های مکانیکی، موج های صوتی، موج های الکترومغناطیسی، فیزیک اتمی، فیزیک هسته ای


 

از کبیری

مصطفی کبیری کناری متولد سال ۱۳۶۷ در شهرستان فریدونکنار (استان مازندران) ، دبیر فیزیک رسمی آموزش و پرورش شهرستان فریدونکنار، کارشناسی رشته دبیری فیزیک در دانشگاه مازندران هستم . هدف از ایجاد این سایت برای من ، ایجاد یک محیطی آموزشی کارآمد است که در آن دانش آموزان بتوانند فیزیک را به صورت پایه ای و مفهومی بیاموزند .