جزوه کنکور نوسان

دانلود جزوه کنکوری فصل حرکت نوسانی (مصطفی کبیری)

جزوه کنکور فیزیک-نور و بازتاب نور و شکست نور

دانلود جزوه کنکور فیزیک فصل های ۴و ۵ فیزیک اول دبیرستان : نور و بازتاب نور – شکست نور و عدسی ها تهیه شده توسط مصطفی کبیری رمز عبور فایل فشرده : physicfa.ir