دسته‌ها
ترمودینامیک ترمودینامیک فیزیک دهم فیزیک سوم دبیرستان

فرآیند های خاص ۱ (هم حجم،هم فشار)

فرآیند های خاص : هم حجم ، هم فشار ، هم دما، بی دررو

1 2 khas 0 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

فرآیند هم حجم : در این فرآیند حجم گاز ثابت می ماند و با افزایش فشار ، افزایش دما خواهیم داشت .

کار در فرآیند هم حجم صفر است .

1 2 khas 2 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

گرما در فرآیند هم حجم از رابطه های زیر بدست می آید :

1 2 khas 3 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

تغییر انرژی درونی در فرآیند هم حجم از رابطه زیر بدست می آید :

1 2 khas 4 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

در روابط بالا مقدار گرمای ویژه مولی در حجم ثابت ، به صورت تقریبی برای گازهای تک اتمی و دو اتمی و چند اتمی به صورت زیر است :

1 2 khas 15 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

نمودارهای فرآیند هم حجم :

1 2 khas 6 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

1 2 khas 5 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

1 2 khas 7 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

فرآیند هم فشار : در این فرآیند فشار گاز ثابت می ماند . و با افزایش حجم ، افزایش دما خواهیم داشت .

کار در فرآیند هم فشار از رابطه زیر بدست می آید :

1 2 khas 8 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

گرما در فرآیند هم فشار از روابط زیر بدست می آید :

1 2 khas 9 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

تغییر انرژی درونی در فرآیند هم فشار از رابطه زیر بدست می آید :

1 2 khas 10 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

در روابط بالا مقدار گرمای ویژه مولی در فشار ثابت ، به صورت تقریبی برای گازهای تک اتمی و دو اتمی و چند اتمی به صورت زیر است :

1 2 khas 16 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

نمودارهای فرآیند هم فشار :

1 2 khas 12 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

1 2 khas 11 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

1 2 khas 13 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

مثال : مقداری گاز کامل کامل تک اتمی مطابق شکل زیر از حالت a به حالت c انتقال می یابد .بدست آورید :

1 2 khas 117 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

الف) کار انجام شده روی دستگاه در فرآیند bc

ب) گرما داده شده به دستگاه در مسیر ab

حل مثال :

1 2 khas 118 فرآیند های خاص 1 (هم حجم،هم فشار)

 کبیری

از کبیری

مصطفی کبیری کناری متولد سال ۱۳۶۷ در شهرستان فریدونکنار (استان مازندران) ، دبیر فیزیک دبیرستان های شهرستان کلاردشت با سوابق تحصیلی کارشناسی رشته دبیری فیزیک در دانشگاه مازندران و کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد در دانشگاه تربیت مدرس تهران هستم . هدف از ایجاد این سایت برای من ، ایجاد یک محیطی آموزشی کارآمد است که در آن دانش آموزان بتوانند فیزیک را به صورت پایه ای و مفهومی بیاموزند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *