لیست دبیر فیزیک
کانال رسمی فیزیکفا در تلگرام

سوال فیزیک بحث حرکت شناسی

0
0

متحرکa با سرعت ثابت 5  متر بر ثانیه از حال سکون شروع به حرکت کرده است.اگر متحرک b با سرعت اولیه 2 متر بر ثانیه در همان جهت متحرک a با شتاب 3 متر بر مجذور ثانیه در حال حرکت باشد و با فرض اینکه فاصله دو متحرک 50 متر باشد.دو متحرک در چه زمانی به هم می رسند؟

ب)دو متحرک در چه مکانی به هم می رسند؟

ج)ایا این دو متحرک به هم می رسند؟

  • سمیه پرسیده شده 2 سال قبل
  • آخرین ویرایش 1 سال قبل
0
0

نمیشه که متحرکی با سرعت ثابت از حال سکون شروع به حرکت کنه. حال با در نظر گرفتن ویرایش سوال که متحرکی با سرعت ثابت در حال حرکت است، شما باید ابتدا معادلات حرکت دو متحرک را بنویسید و با هم برابر قرار دهید و زمان را بدست آورید. معادله حرکت اولی از رابطه x=vt=x0 بدست می آید و معادله حرکت دومی از رابطه x=1/2at2+v0t+x0 که در هر دو می توانید x0 را صفر فرض کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت
بستن