دسته‌ها
رشته های دانشگاهی

مهندسی برق

آشنایی با رشته مهندسی برق : مهندسی برق، دانش تحلیل و بررسی ریاضی پدیده‌هایی فیزیکی است که به نحوی به بارهای الکتریکی و حرکت و آثار آن‌ها (از قبیل جریان الکتریکی، پتانسیل الکتریکی، میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی، موج الکترومغناطیسی، نیروی الکتریکی، نیروی مغناطیسی) مربوط می‌شوند. در ایران مهندسی قدرت نسبت به بقیه بازار کار بهتری […]