دسته‌ها
فیزیک یازدهم مغناطیس

میدان مغناطیسی

همانطوری که در اطراف یک بار الکتریکی، میدان الکتریکی وجود دارد، در اطراف یک آهنربا یا ذره با خاصیت مغناطیسی نیز میدان مغناطیسی وجود دارد. مغناطیس در دوران باستان مبدا علم مغناطیس در دوران باستان است. این علم با مشاهده اینکه بعضی سنگهای طبیعی علاوه بر جذب یکدیگر، قطعات کوچک فلز آهن را نیز حذب […]

دسته‌ها
الکتریسیته ساکن دانستنی های فیزیک فیزیک یازدهم

تاثیر میدان الکتریکی بر شعله

تاثیر میدان الکتریکی بر شعله: آیا میدان الکتریکی می تواند، شعله شمع را منحرف کند؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید، شعله شمع را شناخت. باید بدانیم شعله از چه چیزی تشکیل شده است. آیا می دانید شعله در کدام دسته از حالت های ماده (جامد، مایع، گاز) قرار می گیرد؟ شعله در هیچکدام […]