دسته‌ها
فیزیک دهم ویژگی های فیزیکی مواد

اصل ارشمیدس و نیروی شناوری

ارشمیدس دانشمند یونانی دوران باستان، نخستین کسی بود که پی برد به جسم های درون یک شاره یا غوطه ور در آن، همواره نیروی بالاسوی خالصی به نام نیروی شناوری از طرف شاره وارد می شود. که این اصل به اصل ارشمیدس معروف است. داستان کشف بزرگ ارشمیدس هیرو، پادشاه سیراکوز، زرگری را مأمور کرده […]