دسته‌ها
جریان الکتریکی جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم فیزیک سوم دبیرستان فیزیک یازدهم

توان الکتریکی مصرفی مقاومت

توان چیست؟ در سالهای گذشته با مفهوم توان آشنا شده اید. توان یعنی آهنگ انجام کار یا انتقال انرژی و یا تبدیل انرژی از شکلی به شکل دیگر. حال بیایید توان الکتریکی در یک مدار را اندازه بگیریم. توان الکتریکی در یک مدار یعنی آهنگ انجام کار برای اینکه بار  q تحت اختلاف پتانسیل 𝜟V […]