دسته‌ها
جریان الکتریکی جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم فیزیک سوم دبیرستان فیزیک یازدهم

نیروی محرکه الکتریکی

برای بالا بردن آب از سطح تا ارتفاع معینی، نیاز به یک تلمبه یا پمپ آب است. بدین صورت، آب انرژی پتانسیل لازم برای جریان یافتن و انجام کار معین را کسب می کند (مانند شکل بالا). به همین ترتیب برای ایجاد اختلاف پتانسیل الکتریکی، نیاز به یک منبع نیروی محرکه الکتریکی داریم. به صورت […]