دسته‌ها
فیزیک یازدهم مغناطیس

میدان مغناطیسی

همانطوری که در اطراف یک بار الکتریکی، میدان الکتریکی وجود دارد، در اطراف یک آهنربا یا ذره با خاصیت مغناطیسی نیز میدان مغناطیسی وجود دارد. مغناطیس در دوران باستان مبدا علم مغناطیس در دوران باستان است. این علم با مشاهده اینکه بعضی سنگهای طبیعی علاوه بر جذب یکدیگر، قطعات کوچک فلز آهن را نیز حذب […]