دسته‌ها
دانستنی های فیزیک

ایمنی خورشید گرفتگی

به جز در مرحله کلی خورشید گرفتگی کامل، زمانی که ماه به طور کامل، نور خورشید را مسدود می‌کند، نگاه مستقیم به خورشید بدون استفاده از محافظ چشم مخصوص کسوف (خورشید گرفتگی)، ایمن نیست. مشاهده هر قسمت از خورشید از طریق لنز دوربین، دوربین دوچشمی یا تلسکوپ بدون فیلتر خورشیدی مخصوصی که روی جلوی اپتیک […]