دسته‌ها
اندازه گیری فیزیک دهم فیزیک دوم دبیرستان فیزیک و اندازه گیری

تبدیل یکا های SI

هر گاه در اندازه گیری ها با اندازه های بزرگ و کوچک مواجه می شویم ، می توان از پیشوندهایی که در جدول زیر لیست شده است، استفاده کرد تا تبدیل یکا های SI را انجام داد. روش اول : گاهی اوقات نیاز است تا این اندازه گیری ها را به یکا های کوچکتر و […]