دسته‌ها
دانستنی های فیزیک

اثر امپمبا

اثر امپمبا چیست ؟ چرا آب داغ زودتر از آب سرد یخ می زند ؟ مسلما انتظار داریم آب سرد زودتر از آب داغ دچار انجماد شود ولی تجربه وتحقیق نشان داده عکس این واقعیت صحیح است و آب داغ زودتراز آب سرد منجمد میشود. قابل توجیه به نظر نمی رسد که آب ۷۰درجه سانتی […]